Yearly Archives: 2016

“Than phiền với Chúa là một cách cầu nguyện”

Bài giáo lý ngày 28 tháng 12 năm 2016 (toàn văn) 29 DÉCEMBRE 2016 – ANNE KURIAN – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS “Đức Trinh Nữ Làm Phép Lạ” Triều kiến chung ngày 28/12/2016 “Than phiền với Chúa là một cách cầu … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở “Than phiền với Chúa là một cách cầu nguyện”

“An toàn duy nhất cứu được chúng ta là an toàn của lòng trông cậy nơi Thiên Chúa”

“Những an toàn của chúng ta sẽ không cứu được chúng ta” (toàn văn Bài giáo lý) 21 DÉCEMBRE 2016 – CONSTANCE ROQUES – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 21/12/2016 “Hãy nhớ kỹ điều này : những an … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở “An toàn duy nhất cứu được chúng ta là an toàn của lòng trông cậy nơi Thiên Chúa”

“Niềm vui Giáng Sinh đẹp nhất”

“Niềm vui an bình trong lòng này là Chúa đã xóa sạch tội lỗi của tôi” 14 DÉCEMBRE 2016 – CONSTANCE ROQUES – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Buổi triều kiến chung ngày 14/12/2016 “Niềm vui Giáng Sinh đẹp nhất là niềm … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở “Niềm vui Giáng Sinh đẹp nhất”

Những người đi làm lịch sử đích thực

Bài giáo lý thứ nhất của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Đức Trông Cậy (toàn văn) 7 DÉCEMBRE 2016 – CONSTANCE ROQUES – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 07 tháng 11 năm 2016 Lịch sử “đích thực” không … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Những người đi làm lịch sử đích thực

Vào Lễ Phục Sinh – sự an ủi của Đức Kitô

Bài giáo lý về sự an ủi và lòng thương xót ngày 16 tháng 3 năm 2016 (bản dịch toàn văn) 16 MARS 2016 CONSTANCE ROQUESAUDIENCE GÉNÉRALE Triều kiến chung ngày 16 tháng 3 năm 2016 Vào dịp Lễ Phục … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Vào Lễ Phục Sinh – sự an ủi của Đức Kitô