Monthly Archives: Tháng Hai 2017

Quyền tiếp cận với nước : Đức Giáo Hoàng Phanxicô ký Tuyên Ngôn sau cùng

Để “hình thành một nền văn hóa nước đích thực” 27 FÉVRIER 2017 – CONSTANCE ROQUES – PAPE FRANÇOIS, ROME Hội thảo về nước tại Hàn Lâm Viện Khoa Học “Cần phải có một sự thay đổi văn hóa” và phát … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Quyền tiếp cận với nước : Đức Giáo Hoàng Phanxicô ký Tuyên Ngôn sau cùng

Kinh Truyền Tin – lựa chọn trong sáng tin tưởng vào Thiên Chúa để vượt qua lo âu vô ích cho tương lai

Thiên Chúa Cha là Đấng thương yêu “không làm thất vọng” (toàn văn) 26 FÉVRIER 2017 – ANNE KURIANA – NGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Lo âu cho ngày mai “thường hay là vô ích, bởi vì nó không thể … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin – lựa chọn trong sáng tin tưởng vào Thiên Chúa để vượt qua lo âu vô ích cho tương lai

Mục vụ hôn nhân : Đức Giáo Hoàng yêu cầu các linh mục hãy là “các thừa tác nhân của bình an và yên ủi”

Nhấn mạnh trên sự chuẩn bị để lãnh bí tích (toàn văn) 25 FÉVRIER 2017 – ANNE KURIAN – PAPE FRANÇOIS Hôn nhân, trao nhẫn cưới và ưng thuận Để bảo vệ bí tích hôn phối, “anh em được kêu … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Mục vụ hôn nhân : Đức Giáo Hoàng yêu cầu các linh mục hãy là “các thừa tác nhân của bình an và yên ủi”

Quyền tiếp cận nước : Đức Giáo Hoàng kêu gọi hành động – “chưa quá muộn” nhưng “khẩn cấp”

Phòng ngừa một “cuộc thế chiến vì nước” (toàn văn) 24 FÉVRIER 2017 – ANNE KURIAN – PAPE FRANÇOIS, ROME Hội thảo về Nước tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Mỗi ngày có hàng ngàn trẻ em bị chết vì những … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Quyền tiếp cận nước : Đức Giáo Hoàng kêu gọi hành động – “chưa quá muộn” nhưng “khẩn cấp”

Nhà Thánh Martha : “sự bê bối” của người Kitô hữu sống “cuộc đời hai mặt”

Đức Giáo Hoàng cảnh báo chống “tin tưởng quá đáng” 23 FÉVRIER 2017 – ANNE KURIAN – PAPE FRANÇOIS Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi người công giáo làm một cuộc xét mình … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhà Thánh Martha : “sự bê bối” của người Kitô hữu sống “cuộc đời hai mặt”

Người Kitô hữu liên đới với thiên nhiên đang rên siết nhưng có tầm nhìn xa hơn

Người Kitô hữu từ chối “bi quan” và đợi chờ “trời mới, đất mới” (toàn văn) 22 FÉVRIER 2017 – CONSTANCE ROQUES – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 22/02/2017 Người Kitô hữu “liên đới với người đau khổ”, … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Người Kitô hữu liên đới với thiên nhiên đang rên siết nhưng có tầm nhìn xa hơn

Yêu kẻ thù và bẻ gẫy chuỗi ác

Lời Đức Giáo Hoàng trước và sao Kinh Truyền Tin ngày 19 tháng 02 năm 2017 (toàn văn) 19 FÉVRIER 2017 – ANITA BOURDIN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 19 tháng 02 năm 2017 “Kẻ … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Yêu kẻ thù và bẻ gẫy chuỗi ác

Các phong trào quần chúng : “Trở thành người thân cận của hết mọi người đang túng thiếu”

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi cuộc tập họp tại Modeto, California (toàn văn) 17 FÉVRIER 2017 – CONSTANCE ROQUES – PAPE FRANÇOIS Cuộc gặp gỡ năm 2016 với các Phong Trào Quần Chúng “Anh chị em đừng … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Các phong trào quần chúng : “Trở thành người thân cận của hết mọi người đang túng thiếu”

“Thiên Chúa yêu thương tôi. Sự an toàn này không ai lấy đi của chúng ta được”

Niềm hy vọng không đặt nền móng trên điều chúng ta là ai hay điều chúng ta có thể thực hiện, mà trên tình yêu của Thiên Chúa (toàn văn) 15 FÉVRIER 2017 – CONSTANCE ROQUES – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở “Thiên Chúa yêu thương tôi. Sự an toàn này không ai lấy đi của chúng ta được”

Hình trái tim và chuỗi tràng hạt, huy hiệu chuyến hành hương Fatima của Đức Giáo Hoàng

Nhân dịp 100 năm các lần Đức Mẹ hiện ra 13 FÉVRIER 2017 – ANNE KURIAN – PAPE FRANÇOIS, VOYAGES PONTIFICAUX Huy hiệu chuyến hành hương Fatima của Đức Giáo Hoàng Huy hiệu chuyến hành hương Fatima của Đức Giáo Hoàng … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Hình trái tim và chuỗi tràng hạt, huy hiệu chuyến hành hương Fatima của Đức Giáo Hoàng