Monthly Archives: Tháng Bảy 2017

Nước Thiên Chúa đòi hỏi “phải vất vả phấn đấu”

Lời Đức Giáo Hoàng trong giờ Kinh Truyền Tin (toàn văn) 30 JUILLET 2017 – ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 30 tháng 7 năm 2017 Nếu Nước Thiên Chúa “được ban cho tất … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Nước Thiên Chúa đòi hỏi “phải vất vả phấn đấu”

“Ranh giới giữa điều thiện và điều ác chạy qua tâm hồn mỗi người”

Một Giáo Hội “giặt quần áo bẩn” 23 JUILLET 2017 – ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 23 tháng 7 năm 2017 “Điều thiện và điều ác không thể đồng nhất hóa với một … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở “Ranh giới giữa điều thiện và điều ác chạy qua tâm hồn mỗi người”

Lời của Thiên Chúa “không phải là một cái lồng hay một cái bẫy, mà là một hạt giống”

Kinh Truyền Tin ngày 16 tháng 7 năm 2017 (toàn văn) 16 JUILLET 2017 – ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 16 tháng 7 năm 2017 Lời của Thiên Chúa “không phải là một … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời của Thiên Chúa “không phải là một cái lồng hay một cái bẫy, mà là một hạt giống”

Kinh Truyền Tin : “Hãy đi tìm Chúa Giêsu, kể với Người cái gì đang đè nặng mình, Người sẽ làm nhẹ bớt cho”

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin (toàn văn) 9 JUILLET 2017 – ANITA BOURDIN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 09 tháng 7 năm 2017 Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi mỗi người, “tất … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin : “Hãy đi tìm Chúa Giêsu, kể với Người cái gì đang đè nặng mình, Người sẽ làm nhẹ bớt cho”