“Ranh giới giữa điều thiện và điều ác chạy qua tâm hồn mỗi người”

Một Giáo Hội “giặt quần áo bẩn”

23 JUILLET 2017 – ANNE KURIANANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 23 tháng 7 năm 2017

“Điều thiện và điều ác không thể đồng nhất hóa với một môi trường nhất định hay một nhóm người nhất định”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đoan chắc trong giờ Kinh Truyền Tin ngày 23/7/2017 : không có những người tốt một bên và người xấu một bên, mà “ranh giới giữa điều thiện và điều ác chạy qua tâm hồn mỗi người”.

Quả là trên thế gian này, Đức Giáo Hoàng đã giải thích khi ngài dẫn nhập giờ kinh kính Đức Mẹ, “điều thiện và điều ác đã hòa trộn với nhau nhiều đến độ không thể tách rời chúng ra và loại bỏ tất cả những điều ác”. Như thế, phải chấp nhận “công việc khó khăn là phân định”.

Từ trên quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican, ngài đã mời gọi “hãy tránh xa ma quỷ và những cám dỗ của nó”, trong lúc vẫn biết rằng “chúng ta đều là những kẻ tội lỗi, chúng ta luôn cần được tha thứ cho các tội lỗi của chúng ta”. “Luôn luôn và chỉ nhìn thấy điều ác ở bên ngoài chúng ta, ngài cảnh giác, là không muốn nhìn nhận tội lỗi cũng có thể ở trong người chúng ta”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mong muốn một Giáo Hội “không ngại lấm tay khi giặt rũ quần áo dơ bẩn của con cái mình, hơn là một Giáo Hội của những “người trong sạch” chỉ muốn xét đoán trước thời hạn, ai là người đáng ở trong Nước Thiên Chúa và ai không đáng”.

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Đoạn Phúc Âm ngày hôm nay đưa ra 3 dụ ngôn Chúa Giêsu đã nói với đám đông về Nước Thiên Chúa. Tôi dừng lại ở dụ ngôn thứ nhất : dụ ngôn hạt giống tốt và hạt cỏ lùng, vốn nói lên vấn đề ác trên thế gian và làm nổi bật sự kiên nhẫn của Thiên Chúa (x. Mt 13, 24-30. 36-43). Thiên Chúa kiên nhẫn biết bao ! Mỗi người trong chúng ta có thể nói lên điều này : Thiên Chúa đã kiên nhẫn biết bao với tôi. Câu chuyện diễn ra trên một thửa ruộng với hai tác nhân đối chọi với nhau. Một bên là người chủ ruộng tượng trung cho Thiên Chúa và gieo hạt giống tốt; bên kia là kẻ thù tượng trưng cho Satan là kẻ gieo hạt cỏ dại.

Với thời gian, cỏ lùng mọc lên giữa những hạt giống tốt, và trước hiện tượng này, người chủ ruộng và các gia nhân của ông ta đã có những thái độ khác nhau. Gia nhân của ông thì đã muốn can thiệp ngay bằng cách nhổ bỏ cỏ lùng; nhưng ông chủ ruộng, thì vì muốn trước hết cứu những hạt giống tốt, đã phản đối và nói rằng : “Không, nếu nhổ bỏ cỏ lùng, mấy người có thể nhổ lẫn cả lúa tốt nữa” (c. 29). Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng trên đời này điều thiện và điều ác đã hòa trộn với nhau nhiều đến độ không thể tách rời chúng ra và loại bỏ tất cả những điều ác. Chỉ có Thiên Chúa có thể làm điều đó, và Người sẽ làm trong cuộc phán xét cuối cùng. Với những lẫn lộn và tính cách hỗn tạp của nó, tình thế hiện tại là cánh đồng tự do, cánh đồng tự do của người Kitô hữu, nơi công việc khó khăn của sự thẩm định phải được thực hành.

Vấn đề là nối liền, trong niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa và trong lòng thương xót của Người, hai thái độ bề ngoài mâu thuẫn nhau : quyết định và kiên nhẫn. Quyết định là quyết định muốn trở thành hạt giống tốt – tất cả chúng ta đều muốn thế – với hết sức mình, và như thế để tránh xa ác thần và những cám dỗ của nó. Sự kiên nhẫn có nghĩa, lựa chọn một Giáo Hội  là men trong bột, không ngại lấm tay khi giặt rũ quần áo dơ bẩn của con cái mình, hơn là một Giáo Hội của “những người trong sạch”, chỉ muốn xét đoán trước thời hạn, ai là người đáng ở trong Nước Thiên Chúa và ai không đáng.

Chúa vốn là Sự Khôn Ngoan nhập thể, ngày hôm nay Người giúp chúng ta hiểu rõ rằng điều thiện và điều ác không thể nào đồng hóa mình với những môi trường nhất định hay một nhóm người nhất định. Đây là những người tốt và đây là những người xấu. Người phán với chúng ta rằng ranh giới giữa điều thiện và điều ách chạy qua tâm hồn mỗi người, chạy qua tâm hồn của mỗi người trong chúng ta. Tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi. Tôi muốn hỏi anh chị em : ai không phải là người tội lỗi thì dơ tay lên. Không có ai, bởi vì tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi, tất cả chúng ta. Chúa Giêsu Kitô, bằng cái chết của Người trên thập giá và sự phục sinh của Người, đã giải thoát chúng ta ra khỏi ách nô lệ tội lỗi và ban cho chúng ta ơn phúc để bước đi trong một cuộc đời mới; nhưng với Phép Rửa, Người cũng đã ban cho chúng ta bí tích Hòa Giải, bởi vì chúng ta luôn cần được tha thứ cho những tội lỗi của chúng ta. Luôn luôn chỉ nhìn điều ác đang ở bên ngoài chúng ta, chính là không muốn nhìn nhận tội lỗi cũng có ở trong chúng ta.

Và rồi Chúa Giêsu dạy cho chúng ta một cách khác để nhìn cánh đồng thế gian, để quan sát thực tế. Chúng ta được kêu gọi học hỏi thời gian của Thiên Chúa, vốn không phải thời gian của chúng ta, và cũng là để học tập “cái nhìn” của Thiên Chúa : nhờ vào ảnh hưởng tốt đẹp của một sự lo âu chờ đợi, cái gì là cỏ lùng hay giống như cỏ lùng, có thể trở thành một sản phẩm tốt. Đó là thực tế của sự hoán cải, đó là viễn cảnh của lòng Hy Vọng !

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta nắm bắt trong thực tế bao quanh chúng ta, không những sự bẩn thỉu và điều ác, mà còn cả điều thiện và nét đẹp; lột mặt nạ những công trình của Satan, nhưng nhất là tin tưởng vào tác động của Thiên Chúa đang làm cho lịch sử thêm phong phú.

Mạc Khải dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/la-frontiere-entre-le-bien-et-le-mal-passe-dans-le-coeur-de-chaque-personne/

 699 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.