Monthly Archives: Tháng Một 2018

Bài giáo lý – những dặn dò của Đức Giáo Hoàng về các bài đọc trong Thánh Lễ

Đừng bỏ các bài đọc đó cũng đừng thay thế bằng các bài khác (toàn văn) 31 janvier 2018 – Hélène Ginabat – Audience générale, Pape François Triều kiến chung ngày 31 tháng 01 năm 2018 Khi chúng ta đọc … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài giáo lý – những dặn dò của Đức Giáo Hoàng về các bài đọc trong Thánh Lễ

Veritatis gaudium – một sự trở lại mang tính thừa sai

Bốn tiêu chuẩn để thấu hiểu tông hiến mới về các trường Đại Học Công Giáo 30 janvier 2018 – Hélène Ginabat – Rome Veritatis gaudium mời gọi « hãy làm một cuộc trở lại mang tính thừa sai trong lãnh … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Veritatis gaudium – một sự trở lại mang tính thừa sai

Veritatis gaudium – dự án nhiều tham vọng và được xây dựng trong truyền thống của Giáo Hội

Đức Ông Viện trưởng Piero Coda giới thiệu Tông Hiến 29 janvier 2018 – Marina Droujinina – Pape François, Rome Đại Học Giáo Hoàng Latran Tông Hiến « Veritatis gaudium » của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, khuyến khích « không những sự liên … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Veritatis gaudium – dự án nhiều tham vọng và được xây dựng trong truyền thống của Giáo Hội

Giáo dục – Những điều mới mẻ của Tông Hiến Veritatis Gaudium

Giới thiệu tài liệu tại Vatican 29 janvier 2018 – Anne Kurian – Pape François, Rome Đại Học Giáo Hoàng tại Chili Tông Hiến mới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô « Niềm vui của chân lý » (Veritatis gaudium) ban hành những tiêu … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo dục – Những điều mới mẻ của Tông Hiến Veritatis Gaudium

Truyền thông – cái ác « chuyển động từ nói dối này đến nói dối khác để cướp đi của chúng ta sự tự do trong tâm hồn »

Đấng duy nhất thực sự đáng tin tưởng, chính là Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng khẳng định. 24 janvier 2018 – Anne Kurian – Pape François   Họp báo trên máy bay từ Malmö, Thụy Điển trở về Rôma 2016 … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Truyền thông – cái ác « chuyển động từ nói dối này đến nói dối khác để cướp đi của chúng ta sự tự do trong tâm hồn »

Đức Giáo Hoàng mời gọi « đề cao một nền báo chí hòa bình »

Nhà báo, « người canh giữ tin tức » 24 janvier 2018 – Anne Kurian – Pape François Thông điệp cho Ngày Truyền Thông Xã Hội Nhằm cho Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội, sẽ được cử hành vào ngày 13 … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Giáo Hoàng mời gọi « đề cao một nền báo chí hòa bình »

Truyền thông xã hội – thông điệp của Đức Giáo Hoàng

« Thuốc giải triệt để nhất chống siêu vi nói dối là để mình được thanh tẩy bởi sự thật » 24 janvier 2018 – Rédaction – Pape François Thông điệp cho Ngày Truyền Thông Xã Hội  « Thuốc giải triệt để chống … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Truyền thông xã hội – thông điệp của Đức Giáo Hoàng

Chilê – « Xin Chúa nhìn đến đức tin của dân tộc này và xin ban cho họ được hợp nhất và bình an »

Kinh nguyện của Đức Giáo Hoàng trước khi rời đất nước này (toàn văn) 18 janvier 2018 – Rédaction – Pape François, Voyages pontificaux Thánh Lễ tại Iquique, Chilê  « Xin nhìn đến đức tin của dân tộc này, và ban … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Chilê – « Xin Chúa nhìn đến đức tin của dân tộc này và xin ban cho họ được hợp nhất và bình an »

Rời Chilê để đi Pêru, Đức Giáo Hoàng chúc « hòa bình và thịnh vượng »

Lễ nghi tiễn đưa tại phi trường Iquique 18 janvier 2018 – Anne Kurian – Pape François, Voyages pontificaux Khởi hành từ Iquique, Chilê để đi Pêru Rời Chilê sau ba ngày đầy ắp trên đất nước này, nhân chuyến … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Rời Chilê để đi Pêru, Đức Giáo Hoàng chúc « hòa bình và thịnh vượng »

Chilê – « Các tín hữu giáo dân không phải người làm của anh em » Đức Giáo Hoàng Phanxicô công kích chủ nghĩa giáo quyền

Một cám dỗ phải đánh bại trong việc đào tạo chủng sinh 17 janvier 2018 – Anita Bourdin – Pape François, Voyages pontificaux Gặp gỡ với các giám mục Chilê Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi hãy đánh bại chủ … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Chilê – « Các tín hữu giáo dân không phải người làm của anh em » Đức Giáo Hoàng Phanxicô công kích chủ nghĩa giáo quyền