Nạn buôn người : Đức Giáo Hoàng tố cáo các mô thức kinh tế

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảm ơn « Nhóm Sainte-Marthe » (toàn văn)

9 février 2018 – Hélène GinabatDroits humains, Pape François

Nhóm Thánh Martha 09 tháng 02 năm 2018

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảm ơn « Nhóm Thánh Martha » vì « sự đóng góp chủ yếu của họ để đương đầu với những nguyên nhân và hậu quả » của tại họa buôn người và của nạn khai thác người « đang tiếp tục gây ra những đau khổ khó tả của con người » : « Giáo Hội ghi ơn, ngài nói tiếp, vì tất cả những nỗ lực để mang lại phương thuốc của lòng thương xót Thiên Chúa cho những người đau khổ ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp kiến các thành viên của « Nhóm Thánh Martha » hôm 09 tháng 02 năm 2018, trong Hội Trường Clémentine của Dinh Giáo Hoàng, sau cuộc họp đã diễn ra tại Vatican từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 2.

Đức Giáo Hoàng mời gọi « hãy nghiêm chỉnh kiểm tra các hình thức đồng lõa khác nhau qua đó xã hội dung túng và khuyến khích (…) việc khai thác con người nam, nữ và trẻ em yếu đuối. Ngài tố cáo « các khu vực rộng lớn gắn liền với chúng », cũng như những kỹ thuật và phương tiện truyền thông, « đó là chưa nói đến phải nghiên cứu những liên can đạo đức của các mô thức tăng trưởng kinh tế đang ưu đãi lợi nhuận hơn là con người ».

« Nhóm Thánh Martha » đã được tung ra năm 2014 bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô, và nó tập họp các năng khiếu trong những lãnh vực khác nhau : cảnh sát, các mạng cộng đoàn tôn giáo, tài chánh, luật khoa… để vừa chống lại hoạt động của bọn đầu cơ và hỗ trợ các nạn nhân để tái hội nhập xã hội.

Sau đây là bản dịch bài diễn văn được Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên đọc.

Bài phát biểu của Đức Hồng Y Nichols, tổng giám mục Westminster, đã cảm ơn Đức Giáo Hoàng nhân danh Nhóm Thánh Martha, và đã đặc biệt tỏ lòng cảm phục sự can đảm của các nữ tu, ở tuyến đầu.

HG

Bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thưa quý huynh giám mục,

Các bạn thân mến,

Tôi chào mừng quý vị, những thành viên của Nhóm Thánh Martha, sau Hội Nghị năm nay dành để cung cấp một viễn cảnh thế giới về nạn buôn người và về các hình thức nô lệ tân tiến. Với tư cách là những người trách nhiệm trong các lực lượng công quyền, trong nghiên cứu, trong các chính sách công cộng và trong sự trợ giúp mục vụ, quý vị cống hiến một sự đóng góp cốt yếu để đối phó với những nguyên nhân và những hậu quả của tai họa tân tiến đang tiếp tục gây ra những đau khổ khó tả cho con người.

Hy vọng của tôi là những ngày hội thảo và trao đổi kinh nghiệm này đem thêm ra ánh sáng sự tương tác của những vấn đề buôn người ở cấp thế giới và địa phương. Kinh nghiệm cho thấy rằng những hình thức tân tiến của nạn nô lệ hiện phổ biến nhiều hơn là người ta có thể tưởng tượng, đến cả – và đây là một mối nhục và tai tiếng đối với chúng ta – ở ngay trong các xã hội phồn thịnh nhất của chúng ta.

Lời phán của Thiên Chúa với Cain, ở ngay trong những trang đầu của Sách Sáng Thế – « Em ngươi đâu rồi ? » – khiến chúng ta phải nghiêm túc kiểm điểm những hình thức khác nhau của sự đồng lõa của xã hội khi dung túng và khuyến khích, đặc biệt liên quan đến nạn buôn người với mục đích tình dục, khai thác con người nam, nữ và trẻ em yếu đuối (x. Tông Huấn Evangelii gaudium ; 211). Các sáng kiến nhằm để chống lại nạn buôn người, trong mục tiêu cụ thể là phá vỡ các mạng lưới tội phạm, phải tính tới những lãnh vực ngày càng rộng lớn gắn liền với tai họa này, chẳng hạn phải sử dụng có trách nhiệm các kỹ thuật và phương tiện truyền thông, đó là chưa nói đến phải nghiên cứu những liên can đạo đức của các mô thức tăng trưởng kinh tế đang ưu đãi lợi nhuận hơn là con người.

Tôi xác tín rằng các thảo luận của quý vị trong những ngày qua cũng sẽ giúp làm gia tăng ý thức về sự cần thiết phải hỗ trợ các nạn nhân của các tội ác này, bằng cách đồng hành với họ trên con đường tái hội nhập xã hội và phục hồi nhân phẩm của họ. Hội Thánh ghi ơn đối với tất cả các nỗ lực để mang đến phương thuốc lòng thương xót của Thiên Chúa cho những ai đang đau khổ, bởi vì điều này cũng tượng trưng cho một bước cốt yếu của sự lành mạnh hóa và canh tân xã hội trong tổng thể của nó .

Các bạn thân mến, với lòng biết ơn của tôi vì sự dấn thân và hợp tác của quý vị trong lãnh vực then chốt này, tôi gửi đến quý vị những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của tôi, kèm theo sự cầu nguyện để tiếp nối công việc của quý vị. Trên quý vị và quý quyến và trên tất cả những người quý vị đang phục vụ, tôi khẩn cầu phép lành của Chúa là Đấng ban sự khôn ngoan, sức mạnh và bình an. Và tôi xin quý vị làm ơn, nhớ cầu nguyện cho tôi.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp trên Zenit

https://fr.zenit.org/articles/traite-des-personnes-le-pape-denonce-des-modeles-economiques-traduction-complete/

 673 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.