Bài giáo lý – trung tâm của Thánh Lễ chính là bàn thờ và bàn thờ là Đức Kitô

Mong rằng các giáo dân đem bánh và rượu tới bàn thờ (toàn văn)

28 février 2018 – Hélène GinabatAudience générale, Pape François

Bàn thờ tại Nhà Thánh Martha

 « Trung tâm của Thánh Lễ chính là bàn thờ và bàn thờ là Đức Kitô », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định trong Bài giáo lý, trước khi giải thích : « có bàn thờ là Đức Kitô, nhưng luôn dựa theo bàn thờ đầu tiên vốn là cây Thánh Giá, và trên bàn thờ vốn chính là Đức Kitô, chúng ta mang đến chút ít đồ vật là lễ phẩm của chúng ta, bánh và rượu sẽ trở thành nhiều thứ sau đó : chính Chúa Giêsu tự hiến cho chúng ta ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp nối Bài giáo lý của ngài về Thánh Lễ khi ngài dừng ở phần đầu của phụng vụ Thánh Lễ : tiến dâng lễ phẩm. Buổi triều kiến ngày thứ tư 28/02/2018, lúc đầu được dự trù diễn ra trên Quảng Trường Thánh Phêrô, nhưng đã được tổ chức trong Hội Trường Phaolô VI, vì lý do thời tiết, và những người không tìm được chỗ trong hội trường, đã theo dõi Bài giáo lý trong Đền Thánh Phêrô, nơi Đức Giáo Hoàng đã ghé qua vào cuối buổi triều kiến để chào hỏi họ.

« Thật là đẹp khi chính các giáo dân tiến dâng lên bàn thờ bánh và rượu », Đức Giáo Hoàng tuyên bố, « bởi vì họ mang ý nghĩa lễ vật thiêng liêng của Hội Thánh được đón nhận tại đây cho Thánh Lễ ». « Trong những dấu chỉ của bánh và rượu », ngài nói tiếp, « giáo dân trung thành đặt lễ vật của mình trong tay của linh mục, để ngài dâng tiến lên bàn thờ cũng là bàn tiệc của Chúa, ‘‘ vốn là trung tâm của tất cả phụng vụ Thánh Lễ ».

Sau đây là bản dịch Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng.

HG

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (toàn văn)

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta tiếp tục Bài giáo lý về Thánh Lễ. Tiếp theo phụng vụ Lời Chúa – tôi đã dừng lại trong các Bài giáo lý trước đây – là phần khác của Thánh Lễ, là phụng vụ Thánh Thể. Trong phần này, qua nhiều dấu chỉ, Hội Thánh luôn làm cho hiện diện việc hy tế của giao ước mới được kết ước bởi Chúa Giêsu trên bàn thờ là cây Thánh Giá (x. Công Đồng đại kết Vatican II, Tông Hiến Sacrosanctum Concilium, 47). Đây đã là bàn thờ Kitô giáo đầu tiên, bàn thờ cây Thánh Giá và, khi chúng ta tiến tới gần bàn thờ để cử hành Thánh Lễ, ký ức của chúng ta đi từ bàn thờ là cây Thánh Giá nơi đã cử hành hy tế đầu tiên. Linh mục, trong Thánh Lễ, đại diện cho Chúa Kitô, hoàn tất điều mà chính Chúa đã làm và gửi gấm cho các môn đệ của Người trong Bữa Tiệc Ly : Người cầm lấy bánh và chén rượu, tạ ơn, và trao cho các môn đệ mà phán : « Các con hãy cầm lấy mà ăn… mà uống : này là Mình Ta… Này là chén Máu Ta. Các con hãy làm việc này để nhớ đến Ta ».

Vâng lệnh Chúa Giêsu, Hội Thánh đã sắp xếp phụng vụ Thánh Lễ phù hợp với những lúc tương ứng với những lời lẽ và hành động Người đã thể hiện vào trước cuộc khổ nạn của Người. Như thế, trong việc chuẩn bị lễ vật, bánh và rượu được mang tới bàn thờ, nghĩa là những phẩm vật mà Đức Kitô đã cầm trên tay Người. Trong Lời Nguyện Thánh Thể, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì công trình cứu chuộc và những của lễ trở thành Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô. Tiếp theo đó là bẻ bánh và rước lễ, qua đó chúng ta sống lại kinh nghiệm của các thánh Tông Đồ đã nhận được những ơn Thánh Thể từ bàn tay của chính Đức Kitô (x. Giới thiệu chung Sách Lễ Rôma, 72).

Tương ứng với cử chỉ đầu tiên của Chúa Giêsu : « Người cầm lấy bánh và chén rượu » là việc chuẩn bị các lễ vật. Đó là phần đầu của phụng vụ Thánh Thể. Tốt nhất là chính các giáo dân dâng lên linh mục bánh và rượu nho, bởi vì các lễ vật này mang ý nghĩa của lễ thiêng liêng mà Hội Thánh tiếp nhận nơi đây để cử hành Thánh Lễ. Thật là đẹp khi chính các giáo dân dâng lên bàn thờ bánh và rượu. Kể cả nếu ngày hôm nay, « giáo dân không còn dâng tiến như ngày xưa, chính bánh và rượu của họ dùng để tế lễ, nghi thức tiến dâng lễ vật dù vậy, cũng giữ được nguyên vẹn giá trị và ý nghĩa thiêng liêng của nó » (Ibid., 73). Và liên quan đến việc này, thật là có ý nghĩa khi giám mục, trong lễ truyền chức tân linh mục, khi ngài trao bánh và rượu cho tân chức, ngài nói rằng : « Con hãy nhận lấy những lễ vật của dân thánh cho hy lễ Thánh Thể » (Sách Giáo Hoàng Rôma – Lễ tấn phong giám mục, linh mục và phó tế). Dân của Thiên Chúa mang đến của lễ là bánh và rượu nho, lễ vật to lớn cho Thánh Lễ ! Trong dấu chỉ của bánh và rượi, giáo dân đặt của lễ trong bàn tay của linh mục, ngài dâng của lễ đó trên bàn thờ hay bàn tiệc của Chúa, « vốn là trung tâm của mọi phụng vụ Thánh Thể » (Giới thiệu chung của Sách Lễ Rôma, 73).  Trung tâm của Thánh Lễ như thế là bàn thờ và bàn thờ chính là Đức Kitô ; phải luôn nhìn bàn thờ là trung tâm của Thánh Lễ. Trong câu « hoa mầu ruộng đất và công lao của con người », cái được tiến dâng chính là sự cam kết của giáo dân tự mình làm nên, vâng theo Lời Chúa, một « hy lễ được đẹp lòng Thiên Chúa là Cha toàn năng », « mưu ích cho tàn thể Hội Thánh ». Như thế « đời sống của các tín hữu, sự đau khổ, lời cầu nguyện, việc lao động của họ được kết hợp với cùng những khía cạnh đó trong đời sống của Đức Kitô và với toàn bộ lễ tế của Người và như vậy, chúng có một giá trị mới » (Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 1368). Đúng vậy, cuộc tế lễ của chúng ta chỉ là nhỏ nhoi, nhưng Đức Kitô cần sự nhỏ nhoi đó. Chúa đòi hỏi chúng ta ít, và Người ban cho chúng ta nhiều. Người yêu cầu chúng ta ít. Người yêu cầu chúng ta thiện chí trong đời sống bình thường ; Người yêu cầu chúng ta một tấm lòng cởi mở ; Người yêu cầu chúng ta mong muốn trở thành tốt lành hơn để đón nhận Người, Người là Đấng đã hiến mình cho chúng ta trong Thánh Thể ; Người yêu cầu những của lễ tượng trưng này sau đó sẽ trở thành Mình và Máu Người. Một hình ảnh của cử chỉ tiến dâng kinh nguyện này được tượng trung bởi nhũ hương, khi cháy lên trong lửa, tỏa ra khói thơm bay lên trên trời : xông hương của lễ, như người ta thường làm trong những ngày lễ, xông hương Thánh Giá, bàn thờ, linh mục và dân tư tế thể hiện hiển nhiên mối dây « dâng bánh rượu » vốn kết hợp những thực tế đó với hy tế của Đức Kitô (x. Giới thiệu chung của Sách Lễ Rôma, 75). Anh chị em đừng quên : có bàn thờ vốn là Đức Kitô, nhưng luôn dựa vào bàn thờ đầu tiên là cây Thánh Giá, và trên bàn thờ vốn là Đức Kitô, chúng ta mang đến chút ít lễ vật của chúng ta, bánh và rượu sẽ trở thành nhiều sau đó : chính Chúa Giêsu hiến mình cho chúng ta.

Và tất cả điều này là điều được nói lên trong lời nguyện dâng lễ. Qua đó, linh mục cầu xin Thiên Chúa chấp nhận những lễ vật mà Hội Thánh dâng lên Người, khi viện dẫn hậu quả của việc trao đổi quý giá giữa sự nghèo hèn của chúng ta và sự phong phú của Người. Trong bánh và rượu, chúng ta dâng lên Người lễ vật của cuộc đời chúng ta, để lễ vật được biến đổi bởi Chúa Thánh Linh trong hy tế của Đức Kitô và trở thành với Người một lễ vật thiêng liêng duy nhất được đẹp lòng Chúa Cha. Như vậy, trong lúc kết thúc sự chuẩn bị lễ vật, chúng ta sẵn sàng đọc kinh nguyện Thánh Thể (x. Ibid., 77).

Cầu mong sự thiêng liêng của việc hiến mình mà Thánh Lễ dạy cho chúng ta ngày hôm nay, soi sáng những ngày chúng ta đang sống, những quan hệ với người khác, những sự vìệc mà chúng ta đang làm, những đau khổ mà chúng ta gặp phải, để giúp chúng ta xây dựng thiên đường dưới đất dưới ánh sáng Phúc Âm !

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp trên Zenit

https://fr.zenit.org/articles/catechese-le-centre-de-la-messe-cest-lautel-et-lautel-est-le-christ/

 1137 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.