Đức Kitô đã sống lại : thân xác « không phải là một trở ngại hay một nhà tù của linh hồn »

Suy niệm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về sự Phục Sinh của Đức Kitô (toàn văn)

15 avril 2018 18:25 –Anita BourdinAngélus et Regina Caeli, Pape François

« Thân xác không phải là một trở ngại hay một nhà tù của linh hồn » : Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại quan niệm Kitô giáo về thân xác khi suy niệm về sự kiện Đức Kitô hiện ra được kể trong bài Phúc Âm chúa nhật này (Lc 24, 35-48).

« Thân xác được tạo dựng bởi Thiên Chúa và con người sẽ không toàn vẹn nếu không có sự hợp nhất thân xác với linh hồn »

« Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự chết và đã sống lại cả xác và hồn, làm cho chúng ta hiểu rằng, chúng ta phải có một suy nghĩ tích cực về thân xác của chúng ta », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

Ngài đã phiền lòng vì những tổn hại gây ra cho thân xác của các nạn nhân của nạn « khai thác nô lệ » hiện đại như là những tổn hại gây ra cho chính thân xác của Đức Kitô.

Nhưng thật quả là tất cả lịch sử loài người đã được duyệt qua bởi sự phục sinh của Chúa Kitô và Đức Giáo Hoàng đã mời gọi « hãy tôn quý cái mới mẻ của sự sống mà Thiên Chúa đã gieo rắc trong lịch sử, để hướng nó lên những vùng trời mới và đất mới »

Sau đây là bản dịch nhanh, bài suy niệm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

AB

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Cốt lõi của ngày chúa nhật thứ ba Phục Sinh này là sự trải nghiệm Chúa Giêsu sống lại bởi tất cả các môn đệ của Người. Điều này đã được đặc biệt thể hiện bởi bài Phúc Âm vốn đưa chúng ta một lần nữa trở lại phòng Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu đã hiện ra với các Tông Đồ, và phán với các ông lời chào này : « Bình an cho anh em » (Lc 24, 36). Đó là câu chào của Đức Kitô phục sinh, câu chào ban bình an : « bình an cho anh em ! ». Vừa là bình an nội tại vừa là bình an được thiết lập trong những quan hệ giữa con người với nhau. Đoạn được kể bởi thánh sử gia Luca nhấn mạnh nhiều đến tính đích thực của sự phục sinh. Chúa Giêsu không phải là một bóng ma. Quả vậy, đây không phải một sự hiện ra của linh hồn Chúa Giêsu, mà là sự hiện diện đích thực của Người với thân xác đã sống lại của Người.

Chúa Giêsu nhận thấy rằng các Tông Đồ bối rối khi thấy Người, các ông hoảng hốt vì sự thật Phục Sinh là điều không thể tưởng tượng được đối với các ông. Các ông tưởng gặp ma ; nhưng Chúa Giêsu phục sinh không phải là một bóng ma, đó chính là một con người với thế xác và linh hồn. Bởi vậy, để thuyết phục các ông, Người đã phán cùng các ông :  Anh em hãy « nhìn chân tay Thầy coi – Người đưa ra cho các ông thấy các thương tích của Người : chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem ; ma đâu có xương thịt như anh em thấy Thầy có đây ? » (c. 39). Ấy thế mà điều đó dường như vẫn chưa đủ để vượt lên sự nghi ngờ của các môn đệ. Phúc Âm cũng nói một điều hay : họ quá vui mừng đến độ không tin vào niềm vui đó : « Không, chuyện này đâu có thể. Không thể xẩy ra như thế này được ! Bao nhiêu vui mừng là không thể được ! ». Và Chúa Giêsu, để thuyết phục các ông, đã phán với các ông rằng : « Ở đây, anh em có gì ăn không ? » (c. 41). Các ông dâng lên Người một khúc cá nướng ; Chúa Giêsu cầm lấy và ăn trước mặt các ông, để thuyết phục các ông.

Sự nhấn mạnh của Chúa Giêsu về thực tế sự phục sinh của Người sẽ soi sáng viễn tượng Kitô giáo trên thân xác : thân xác không phải là một trở ngại hay một nhà tù của linh hồn. Thân xác được Thiên Chúa tạo dựng và con người sẽ không toàn vẹn nếu không có sự hợp nhất giữa thể xác và linh hồn. Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự chết và đã sống lại cả thân xác và linh hồn, làm cho chúng ta hiểu rằng chúng ta phải có một suy nghĩ tích cực về thân xác của chúng ta. Nó có thể trở thành một cơ hội hay một công cụ của tội lỗi, nhưng tội lỗi không do xác thịt gây ra, mà tại vì sự yếu đuối tinh thần của chúng ta. Thân xác là một món quà kỳ diệu của Thiên Chúa, nó được dự định, hợp nhất với linh hồn, để biểu tỏ đầy đủ hình ảnh của Người và giống với Người. Vì thế, chúng ta được kêu gọi phải có sự tôn trọng và chăm sóc cho thân xác chúng ta và thân thể của người khác.

Mọi xúc phạm hay thương tích hay bạo lực đối với thân xác của tha nhân là một sự phạm thượng đối với Thiên Chúa tạo dựng ! Tôi đang đặc biệt nghĩ tới các trẻ em, các phụ nữ, các người già bị hành hạ thân xác. Trong thân xác của những con người đó, chúng ta tìm thấy thân thể Chúa Kitô. Chúa Kitô bị thương tích, bị cười nhạo, bị vu khống, bị sỉ nhục, bị roi đòn, bị đóng đinh… Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta tình yêu. Một tình yêu, trong sự Phục Sinh của Người, đã tỏ ra mạnh mẽ hơn tội lỗi và sự chết, và Người muốn cứu chuộc tất cả những ai đã trải nghiệm trong thân xác của mình những hành động nô lệ của thời hiện đại này.

Trong một thế giới nơi quá nhiều khi tính ngạo nghễ thắng thế trên những người yếu đuối nhất và chủ nghĩa duy vật bóp nghẹt tinh thần, Phúc Âm ngày hôm nay kêu gọi chúng ta hãy là những con người có khả năng nhìn vào chiều sâu, tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng lớn lao đã được gặp Chúa phục sinh. Người kêu gọi chúng ta hãy là những con người biết đón nhận và nâng cao giá trị sự mới mẻ của sự sống mà Người gieo rắc trong lịch sử, để hướng dẫn lịch sử tới những trời mới và đất mới. Cầu mong Đức Trinh Nữ Maria phù trợ chúng ta trên con đường đó, và chúng ta phó thác lòng cậy trông của chúng ta cho sự cầu bầu từ mẫu của Mẹ.

© Traduction de ZENIT, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/le-christ-est-ressuscite-le-corps-nest-pas-un-obstacle-ou-une-prison-de-lame-traduction-complete/

 1316 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.