Monthly Archives: Tháng Bảy 2018

Kinh Truyền Tin – Hãy nhớ hình ảnh cậu bé can trường !

Và hãy tự hỏi về việc sử dụng những thức ăn thừa… (toàn văn) juillet 29, 2018 22:17 – Anita Bourdin – Angélus et Regina Caeli, Pape François Kinh Truyền Tin ngày 29 tháng 7 năm 2018 Đức Giáo Hoàng … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin – Hãy nhớ hình ảnh cậu bé can trường !

Kinh Truyền Tin – chân lý của Đức Kitô để « tìm được định hướng chính đáng cho cuộc đời »

Bài suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (toàn văn) juillet 22, 2018 12:49 Anne Kurian – Angélus et Regina Caeli, Pape François Kinh Truyền Tin ngày 22 tháng 7 năm 2018  « Tất cả chúng ta đều cần lời nói … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin – chân lý của Đức Kitô để « tìm được định hướng chính đáng cho cuộc đời »

Các nước Baltic – Chương trình chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Các cuộc gặp gỡ đại kết, với những người nghèo khổ nhất, với giới trẻ juillet 05, 2018 13:36 – Anne Kurian – Pape François, Voyages pontificaux Lôgô chuyến tông du các nước Baltic Gặp gỡ chính quyền, gặp gỡ … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Các nước Baltic – Chương trình chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Phanxicô