Thủ tiêu ai đó không giải quyết được vấn đề – Đức Giáo Hoàng lên tiếng chống phá thai

Phá thai và kẻ giết thuê (toàn văn)

octobre 10, 2018 12:52 Anne KurianAudience générale, Pape François

Triều kiến chung ngày 10 tháng 10 năm 2018

Một phương cách « thủ tiêu ai đó » cũng tựa như những việc của một « kẻ giết thuê » ; Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói thẳng ra về phá thai, nhân buổi triều kiến chung ngày 10/10/2018. Trái lại, « kẻ mà người ta coi như là một vấn đề, thực chất lại là một quà tặng của Thiên Chúa, có khả năng đưa tôi ra khỏi tính vị kỷ và làm cho tôi lớn lên trong tình yêu ».

Từ trên Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã tiếp nối các Bài giáo lý của ngài về Thập Điều, khi ngài giảng giải về điều răn « Chớ giết người ». Ngài đã đặc biệt lên tiếng chống lại « việc thủ tiêu sự sống con người trong lòng mẹ, nhân danh sự bảo vệ những quyền khác » : « Nhưng làm sao một hành động thủ tiêu sự sống vô tội và không được bảo vệ trong lúc nó mới chớm nở, có thể là mang tính điều trị, dân sự hay chỉ là con người mà được ? Tôi xin hỏi anh chị em một câu : thủ tiêu một mạng sống con người để giải quyết một vấn đề, liệu có chính đáng không ? ».

« Không thể được, không chính đáng, khi « thủ tiêu » một con người, dù là bé nhỏ, để giải quyết một vấn đề. Thật như là đi muớn một kẻ giết thuê để giải quyết một vấn đề », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh và chỉ trích « một cách nói » được bao che là : « gián đoạn sự mang thai »  nghĩa là ‘‘hạ thủ một người’’ cách trực tiếp ».

Suốt Bài giáo lý của ngài, Đức Giáo Hoàng đã cho là, chính các tượng thần của thế gian này  – tiền tài, quyền lực, sự thành đạt – đã điều khiển con người « từ chối sự sống ». Biện pháp đích thực duy nhất của sự sống, ngài khẳng định, « chính là tình yêu, tình yêu qua đó Thiên Chúa yêu thương sự sống ! Tình yêu qua đó Thiên Chúa yêu thương sự sống…  Tình yêu qua đó Thiên Chúa yêu thương hết mọi sự sống con người ».

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng.

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài giáo lý ngày hôm nay được dành cho Điều răn thứ Năm của Thập Điều : « Ngươi chớ giết người ». Điều răn thứ Năm, chớ giết người. Chúng ta đã sang phần thứ nhì của Thập Điều, phần liên quan đến những quan hệ với tha nhân ; và điều răn này, trong cấu trúc ngắn gọn và dứt khoát, dựng lên như một bức tường thành để bảo vệ giá trị căn bản trong các quan hệ con người. Và giá trị căn bản đó là gì trong các quan hệ con người ? Giá trị của sự sống [1]. Bởi thế « Ngươi chớ giết người ».

Người ta có thể nói rằng tất cả cái ác trên thế gian này được tóm gọn như sau : khinh thường sự sống. Sự sống bị tấn công bởi chiến tranh, bởi các tổ chức khai thác con người – trong các bản tin truyền hình, chúng ta thấy bao nhiêu là chuyện – bởi những xuyên tạc về tạo dựng và bởi cái văn hóa thải loại, và bởi tất cả các hệ thống đặt để cuộc sống con người dưới những tính toán cơ hội, trong lúc một con số khủng khiếp con người sống trong tình trạng không xứng đáng với con người. Điều này, chính là khinh thường sự sống, nghĩa là giết hại, một cách nào đó.

Một sự tiếp cận mâu thuẫn cũng cho phép thủ tiêu sự sống con người ở trong lòng mẹ, nhân danh bảo vệ các quyền khác. Nhưng làm sao mà một hành động thủ tiêu sự sống vô tội và không được bảo vệ ngay lúc nó mới chớm nở lại có thể là mang tính điều trị, dân sự hay chỉ là con người ? Tôi hỏi anh chị em một câu : thủ tiêu một mạng sống con người để giải quyết một vấn đề, liệu có chính đáng không ? Anh chị em nghĩ sao : có chính đáng không ?… Liệu có chính đáng khi thuê một kẻ giết mướn để giải quyết một vấn đề không ? Không thể được, không chính đáng, khi « thủ tiêu » một con người dù là nhỏ bé, để giải quyết một vấn đề. Đó cũng như là thuê một kẻ giết mướn để giải quyết một vấn đề.

Tất cả sự kiện đó đến từ đâu ? Thực chất, bạo lực và sự từ chối sự sống sinh ra từ sự sợ hãi. Sự đón nhận người khác, quả là một thách thức đối với cá nhân chủ nghĩa. Thí dụ, chúng ta hãy suy nghĩ, vào lúc mà người ta khám phá ra rằng một sự sống đang nẩy sinh nhưng lại mang dị tật, có khi trầm trọng nữa. Trong những trường hợp bi đát đó, cha mẹ cần có sự sát cánh, sự liên đới đích thực, để đối phó với thực tế và vượt lên những sợ hãi có thể hiểu được. Trái lại, họ lại thường hay nhận được những lời khuyên dồn dập là gián đoan sự mang thai đi, đó là cách nói khác : « bỏ cái thai » có nghĩa là « hạ thủ một người », cách trực tiếp.

Một đứa trẻ ốm đau thì cũng như mọi người bần hàn trên mặt đất, như một người già cần sự giúp đỡ, như biết bao người nghèo khó phải sống vất vưởng trong cực nhọc : kẻ nam hay nữ, mà người ta coi như là một vấn đề, thực chất lại là một quà tặng của Thiên Chúa, có khả năng đưa tôi ra khỏi tính vị kỷ và làm cho tôi lớn lên trong tình yêu. Cuộc sống dễ bị tổn thương chỉ dẫn cho chúng ta lối ra, lối đi để cứu chúng ta ra khỏi một kiếp sống thu mình lại và để tìm được sự vui sướng của tình yêu. Và ở đây, tôi muốn dừng lại đôi chút để cảm ơn nhiều tình nguyện viên, cảm ơn tính tình nguyện mạnh mẽ của người Ý, vốn là mạnh mẽ nhất mà tôi biết được. Cảm ơn.

Và cái gì đã khiến con người khước từ sự sống ? Chính là những tượng thần của thế gian này : tiền tài – tốt hơn hết là rũ bỏ cái này đi, vì nó sẽ bắt ta trả giá đắt -, quyền lực, sự thành đạt. Đó là những tham số giả hiệu để đánh giá sự sống. Biện pháp đích thực duy nhất của sự sống, nó là gì ? Chính là tình yêu, tình yêu qua đó Thiên Chúa yêu thương sự sống ! Tình yêu qua đó Thiên Chúa yêu thương sự sống : đó là biện pháp. Tình yêu qua đó Thiên Chúa yêu thương hết mọi sự sống con người.

Quả vậy, ý nghĩa tích cực của lời răn « Người chớ giết người » là gì ?  Là Thiên Chúa yêu thương sự sống, như chúng ta đã nghe lúc nãy trong Sách Thánh.

Bí mật của sự sống đã được mặc khải cho chúng ta trong sự kiện Con của Thiên Chúa đã xuống thế làm người đến độ nhận lãnh, trên cây thập giá, sự chối bỏ, sự yếu đuối, sự nghèo khó và sự đau khổ (x. Ga 13,1). Trong mọi đứa trẻ bệnh hoạn, trong mọi người già yếu, trong mọi người di cư thất vọng, trong mọi sự sống dễ tổn thương và bị đe dọa, Đức Kitô tìm kiếm chúng ta (x. Mt 25, 34-46), Người tìm kiếm trái tim chúng ta, để mặc khải cho chúng ta sự vui sướng của tình yêu. Thật là xứng đáng để đón nhận mọi sự sống, bởi vì mọi con người đều là giá máu của chính Đức Kitô (x. 1Pr 1,18-19). Người ta không thể khinh thường cái mà Thiên Chúa yêu thương đến thế.

Chúng ta phải nói cho những người nam, nữ trên cõi đời này biết : anh chị em đừng khinh thường sự sống ! Sự sống của tha nhân, mà sự sống của chính mình cũng thế, bởi vì điều răn « Chớ giết người » cũng có nghĩa cho sự sống của chính mình nữa. Phải nói cho nhiều bạn trẻ rằng : bạn đừng khinh thường sự sống của bạn ! Bạn hãy ngừng vứt bỏ công trình của Thiên Chúa ! Bạn đừng tự đánh giá thấp mình với những nghiện ngập vốn sẽ làm bạn suy sụp và sẽ dẫn bạn đến cái chết !

Mong rằng không có ai đo lường sự sống theo những lừa dối của thế gian này, nhưng mong rằng mỗi người đón nhận chính mình và đón nhận người khác nhân danh Chúa Cha đã tạo dựng nên chúng ta. Người là « Tình nhân của sự sống » : điều này thật là đẹp, « Thiên Chúa là người tình của sự sống ». Và chúng ta là những người thân yêu của Người, đến độ Người đã sai Con của Người xuống cho chúng ta. Bởi vì « Thiên Chúa – Phúc Âm nói – yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời » (Ga 3, 16).

______________________
X. Bộ Giáo Lý Đức Tin, Istr. Donum vitae, 5: AAS 80 (1988), 76-77 : “Sự sống con người là thiêng liêng bởi vì, từ nguyên thủy, nó bao hàm hành động tạo dựng của Thiên Chúa và vẫn luôn mãi, trong một mối quan hệ đặc biệt với Đấng Tạo Hóa, là mục đích duy nhất của Người. Chỉ có Thiên Chúa là Chủ Tể duy nhất của sự sống từ lúc khởi thủy cho đến lúc cuối cùng : không ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào, có thể đòi lấy cho mình cái quyền trực tiếp hủy hoại một con người vô tội”

Mai Khôi dịch từ ban tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/eliminer-quelquun-ne-resout-par-le-probleme-le-pape-seleve-contre-lavortement/

 633 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.