Đài Loan – không có dự án tông du của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Một cuộc diện kiến ngắn ngủi trong bối cảnh « thuần túy tôn giáo »

octobre 18, 2018 16:01 Anita BourdinPape François, Voyages pontificaux

Lễ phong thánh ngày 14/10/2018

Hiện nay chưa có dự án tông du của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tới Đài Loan, theo lời tuyên bố của ông giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Greg Burkey, được phổ biến bằng tiếng Ý và tiếng Anh ngày 18/10/2018.

Vatican cho biết rằng « có nhiều phái đoàn đã hiện diện » cho ngày lễ phong thánh ĐGH Phaolô VI và 6 vị chân phước khác, trong đó có ông phó tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, Trần Kiến Nhân.

Ông nhấn mạnh là cuộc diện kiến ngắn ngủi của phó tổng thống Trần Kiến Nhân với Đức Giáo Hoàng là thành phần nghi lễ thông thường của các lễ phong thánh và đã xẩy ra trong một bối cảnh đơn thuần là tôn giáo.

Ông nói rõ là trước Thánh Lễ phong thánh, chúa nhật 14/10/2018, « đã có một cuộc chào kính xã giao ngắn ngủi với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, của các trưởng phái đoàn, như nghi lễ đã dự trù cho những dịp như thế ».

« Trong bối cảnh đó, thuần túy tôn giáo, ông Greg Burke nhấn mạnh, phó tổng thống Trần Kiến Nhân đã nhắc lại lời mời Đức Giáo Hoàng viếng thăm Đài Loan ».

Về chuyện này, ông giám đốc nói thêm : « tôi có thể xác nhận là một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha chưa được cứu xét ».

Ông phó tổng thống Trần Kiến Nhân đã gợi ý rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô có thể ghé thăm Đài Loan nhân chuyến tông du của ngài tới Nhật Bản có thể diễn ra vào năm 2019.

Ông giám đốc cũng nhấn mạnh là hiệp định về việc bổ nhiệm các giám mục được ký kết ngày 22/9/2018 vừa qua giữa Tòa Thánh và Trung Hoa lục địa không ảnh hưởng gì đến những quan hệ tốt đẹp với Đài Loan.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/taiwan-pas-de-projet-de-voyage-du-pape-francois/

 714 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.