Kinh Truyền Tin – « Phương thuốc giải độc »,khi « lòng hăng say » mục vụ bị « ô nhiễm bởi tinh thần thế gian »

Bình giảng Phúc Âm

octobre 21, 2018 16:09 Anita BourdinAngélus et Regina Caeli, Pape François

Kinh Truyền Tin ngày 21 tháng 10 năm 2018

 « Con đường của tình yêu luôn là con đường « lỗ vốn », bởi vì yêu mến có nghĩa là để sang một bên lòng tư kỷ, tự kỷ, để phục vụ người khác » Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở.

Theo thường lệ, Đức Giáo Hoàng đã bình giảng bài Phúc Âm ngày chúa nhật, trước Kinh Truyền Tin ngày 21/10/2018, trên Quảng Trường Thánh Phêrô, trước khoảng 20 000 người.

Ngài đã lưu ý rằng nhiều khi lòng hăng say mục vụ có thể bị « ô nhiễm » bởi « tinh thần thế gian », bởi « chủ nghĩa thủ lợi », và Người đã chỉ ra « phương thuốc giải độc » trong khi « phục vụ người khác »

Sau đây là bản dịch bài bình giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

AB

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài Phúc Âm ngày hôm nay (x. Mc 10, 35-45) mô tả Chúa Giêsu, một lần nữa và với một sự kiên nhẫn to lớn, đã tìm cách sửa đổi các môn đệ của Người khi chuyển đổi các ông từ cái tâm thức thế gian sang tâm thức của Thiên Chúa. Cơ hội đã đến với Người khi hai anh em ông Giacôbê và Gioan, vốn là những người đầu tiên gặp Chúa Giêsu và được Người gọi đi theo Người.

Lúc này, các ông đã đi một quãng đường dài với Người và các ông đã thực sự là ở trong nhóm Mười Hai tông đồ. Bởi thế, trên đường đi lên Giêrusalem, nơi mà các môn đệ rất hy vọng rằng Chúa Giêsu cuối cùng sẽ thiết lập Vương Quốc Thiên Chúa trong dịp Lễ Vượt Qua, hai anh em lấy hết can đảm, tiến tới gần và đưa lời cầu xin của các ông ra với Thầy : « Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang » (c.37).

Chúa Giêsu biết rằng ông Giacôbê và ông Gioan là những người có lòng hăng hái đối với Người và với chính nghĩa Vương Quốc, nhưng Người cũng biết rằng những mong đợi và lòng hăng hái của họ đã bị ô nhiễm bởi lòng dạ thế gian. Bởi thế, Người trả lời rằng : « Các anh không biết các anh xin gì » (c.38).

Và trong khi mà các ông nói về « ngai tòa vinh quang » trên đó các ông ngồi cạnh Chúa Kitô Vua, thì Người phán về một « chén » phải uống, một « phép rửa » phải chịu, nghĩa là về cuộc khổ nạn và cái chết của Người.

Ông Giacôbê và ông Gioan, vẫn nhắm vào đặc quyền mà hai ông hy vọng, và nông nổi đáp : « Thưa được » ! Nhưng ngay cả ở chỗ này, các ông cũng chưa thật sự ý thức được điều các ông nói. Chúa Giêsu thông báo là các ông sẽ phải uống chén của Người và sẽ chịu phép rửa của Người, nghĩa là cả các ông nữa, cũng như các tông đồ khác, sẽ phải tham gia vào thánh giá của Người, thời điểm của các ông đã đến.

Tuy nhiên – Chúa Giêsu kết luận – « Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được » (c.40). Điều này có ý nói là : bây giờ các anh hãy theo Thầy và hãy học con đường tình yêu « lỗ vốn », và Cha Trên Trời sẽ nghĩ đến việc tưởng thưởng.

Con đường tình yêu luôn là « lỗ vốn », bởi vì yêu thương có nghĩa là để sang một bên tính tư kỷ, tự kỷ, để phục vụ người khác.

Chúa Giêsu lúc đó thấy rằng 10 tông đồ còn lại tỏ ra giận dữ đối với hai ông Giacôbê và Gioan, chứng tỏ là họ cũng có những tư tưởng thế gian. Và điều này mang đến cho Người cơ hội để ban một bài học vốn có giá trị cho mọi người Kitô hữu của mọi thời đại, và cả chúng ta nữa.

Người phán : « Anh em biết, những người được coi là thủ lĩnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em ; còn ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người »(c.42-44).

Đó là quy luật của người Kitô hữu. Thông điệp của Thầy rất rõ ràng : trong lúc những người làm lớn trên Trái Đất xây dựng cho mình những « ngai tòa » chứng tỏ quyền lực của họ, thì Thiên Chúa đã chọn một ngai tòa không tiện nghi là cây thập giá, từ cây thập giá đó, Người trị vì và ban sự sống : « Con Người – Chúa Giêsu phán – đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc thiên hạ » (c.45).

Con đường phục vụ là phương thuốc giải độc công hiệu nhất chống lại bệnh đi tìm chỗ đứng đầu ; đó là phương thuốc chữa những người bị bệnh thủ lợi, đi tìm vị trí lãnh đạo, đang lây truyền trong nhiều bối cảnh mang tính con người và không chừa cả các Kitô hữu, dân Thiên Chúa, cũng chẳng tha hàng giáo phẩm.

Bởi vậy, với tư cách là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta hãy đón nhận bài Phúc Âm này như một lời kêu gọi trở lại, để can đảm và rộng lượng làm chứng cho một Hội Thánh đang cúi mình xuống chân những người bị bỏ rơi, để phục vụ họ với lòng yêu mến và đơn sơ.

Cầu mong Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã hết mình và khiêm nhượng gắn liền với thánh ý Thiên Chúa, phù giúp chúng ta đi theo Chúa Giêsu với lòng vui sướng trên con đường phục vụ, con đường vương giả dẫn lên đến trời.

© Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/angelus-lantidote-quand-le-zele-apostolique-est-pollue-par-lesprit-du-monde/

 683 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.