Thượng Hội Đồng 2018 – kết thúc làm việc, Đức Giáo Hoàng yêu cầu bảo vệ Hội Thánh chống lại Kẻ Cáo Buộc

Tài liệu kết thúc nhằm để tiếp tục phân định (toàn văn)

octobre 27, 2018 21:31 Anne KurianPape François, Synodes des évêques

Bế mạc các buổi làm việc của Thượng Hội Đồng các giám mục về giới trẻ

Kết thúc Thượng Hội Đồng về giới trẻ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc tới « những cáo buộc liên tục nhằm bôi nhọ Hội Thánh », ngài đưa ra lời kêu gọi này : « Hội Thánh không thể bị bôi nhọ. Là con cái, nếu tất cả chúng ta đều có thể bị bôi nhọ, thì bôi nhọ Mẹ chúng ta là không được. Vì lẽ đó mà đây là giờ phút phải bảo vệ Mẹ chúng ta. Và chúng ta bảo vệ Mẹ chúng ta chống lại Kẻ Cáo Buộc Lớn bằng cầu nguyện và đền tội.

Từ Phòng Hội của Thượng Hội Đồng, Đức Giáo Hoàng đã ứng khẩu lên tiếng, vào lúc kết thúc công việc, lúc các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng vừa mới bỏ phiếu thông qua từng đoạn một của Bản Tài Liệu Đúc Kết. Ngài đặc biệt đã nhấn mạnh rằng tài liệu này được ưu tiên gửi cho các tham dự viên Thượng Hội Đồng, họ được yêu cầu tiếp tục phân định lấy ý từ tài liệu này.

Sau đây là bản dịch lời Đức Giáo Hoàng.

Lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Cả tôi nữa, tôi phải cảm ơn mọi người. Cảm ơn Đức Hồng Y Baldisseri, Đức Cha Fabene, các vị chủ tịch ủy nhiệm, các vị báo cáo viên, các vị phó thư ký, mà tôi đã nói là họ trầy da tróc vẩy trong Tài Liệu chuẩn bị. Bây giờ tôi nghĩ là các vị đó đã bỏ cả xương cốt trong đó nữa.

Cảm ơn các chuyên gia. Chúng ta đã thấy từ một văn bản thống khổ chuyển sang một ủy ban thống khổ, ủy ban soạn thảo, đã được tiến hành với bao cố gắng, bao thống hối. Các vị đã làm chuyện đó, cảm ơn. Cảm ơn hết cả mọi người, các dự thính viên, đặc biệt là các bạn trẻ, đã mang lại cho chúng ta âm nhạc của họ vào trong Phòng này. Âm nhạc là câu nói ngoại giao của « ồn ào ». Cảm ơn.

Có hai điều tôi ghi nhớ trong lòng : trước hết, nhắc lại một lần nữa rằng Thượng Hội Đồng không phải là một Nghị Viện (Quốc Hội). Đây là một không gian được che chở, để Chúa Thánh Thần có thể tác động. Vì thế, những thông tin được đưa ra mang tính tổng quát, và không phải là những điểm riêng tư – tên tuổi, các cách diễn tả sự việc – qua đó Chúa Thánh Thần tác động trong chúng ta. Đó là một không gian được che chở. Chúng ta đừng quên điều này : chính Chúa Thánh Thần đã tác động ở đây.

Điều thứ hai xuất phát từ Thượng Hội Đồng, không phải là một tài liệu, tôi đã nói ngay từ đầu. Chúng ta bị tràn ngập tài liệu rồi. Tôi không biết tài liệu này có thể làm được điều gì bên ngoài không, tôi không biết, nhưng tôi biết rằng nó phải tác động trong chúng ta. Ủy ban đã hình thành bản tài liệu, chúng ta đã nghiên cứu… chúng ta đã chấp thuận. Bây giờ Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta tài liệu để Người tác động trong lòng chúng ta. Chính chúng ta là những người nhận được tài liệu này. Để tài liệu này tác động được, cần phải cầu nguyện cùng với tài liệu này, nghiên cứu nó, cầu xin được ban ánh sáng… nhưng tài liệu này chính là để gửi cho chúng ta. Nó sẽ giúp ích nhiều người khác nữa, nhưng chúng ta là những người chính nhận được. Chúa Thánh Thần đã làm tất cả điều này và gửi lại cho chúng ta. Xin anh chị em đừng quên, làm ơn.

Một điều thứ ba nữa : tôi nghĩ tới Mẹ chúng ta. Mẹ Hội Thánh. Ba số cuối cùng [của tài liệu] về sự thánh thiện cho thấy Hội Thánh là gì, là vị Thánh của chúng ta. Mẹ Thánh của chúng ta. Nhưng chúng ta là con cái, chúng ta lại là những kẻ có tội. Tất cả chúng ta đều tội lỗi. Xin anh chị em đừng quên thành ngữ này của các Thượng Phụ, Casta Meretrix, Hội Thánh, Mẹ Thánh với con cái tội lỗi. Và vì tội lỗi chúng ta, kẻ Cáo Buộc Lớn luôn lợi dụng. Chương đầu của Sách Gióp nói là nó rình rập, nó rình rập và tìm cách cáo buộc. Và hiện nay nó đang cáo buộc mạnh mẽ. Và sự cáo buộc này trở thành bách hại, như vị chủ tịch [ĐHY Sako] đã nói, mà dân chúng đã bị bách hại, và bao người khác ở Miền Đông hay các vùng khác. Và nó cũng trở thành một kiểu bách hại khác : những cáo buộc liên tục để bôi nhọ Hội Thánh. Hội Thánh không thể bị bôi nhọ. Con cái thì có thể, tất cả chúng ta đều có thể bị bôi nhọ, nhưng Mẹ chúng ta thì không được. Chính vì thế mà đây là lúc phải bảo vệ Mẹ chúng ta. Bảo vệ Mẹ chúng ta chống lại Tên Cáo Buộc Lớn bằng cầu nguyện và đền tội. Chính vì thế mà tôi đã yêu cầu trong tháng này, cũng sắp hết trong ít ngày nữa, phải lần hạt mân côi, cầu nguyện Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, cầu nguyện Đức Trinh Nữ Maria, để Mẹ luôn che chở cho Mẹ Hội Thánh. Chúng ta hãy tiếp tục làm như thế. Đây là một thời điểm khó khăn, bởi vì Kẻ Cáo Buộc, qua chính chúng ta, tấn công Mẹ Hội Thánh. Và không thể để nó đụng đến Mẹ Hội Thánh. Tôi muốn nói với anh chị em điều này, tự đáy lòng tôi, vào lúc kết thúc Thượng Hội Đồng này.

Hiện nay, Chúa Thánh Thần ban cho anh chị em tài liệu này, để tất cả chúng ta, cả tôi nữa, để chúng ta suy ngẫm điều tài liệu muốn nói. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/synode-2018-au-terme-des-travaux-le-pape-demande-de-defendre-leglise-contre-laccusateur/

 707 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.