Thượng Hội Đồng 2018 : Thiên Chúa trẻ trung và Người thương yêu giới trẻ

Bài giảng Thánh Lễ bế mạc (toàn văn)

OCTOBRE 28, 2018 11:11 ANNE KURIANPAPE FRANÇOISSYNODES DES ÉVÊQUES

Thánh Lễ bế mạc Thượng Hội Đồng Các Giám Mục Về Giới Trẻ

 « Tôi muốn nói với các bạn trẻ, nhân danh tất cả chúng tôi, những người trưởng thành : các bạn hãy thứ lỗi cho chúng tôi, nếu thường khi chúng tôi đã không lắng nghe các bạn ; nếu thay vì mở lòng ra với các bạn, chúng tôi đã đổ đầy lỗ tai các bạn…cuộc đời của các bạn là đáng quý đối với Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa vẫn trẻ trung và người thương yêu giới trẻ ; và… đời sống của các bạn cũng quý giá đối với chúng tôi, hơn thế nữa nó còn cần thiết để tiến lên phía trước ». Đó là điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định với giới trẻ, trong lễ bế mạc Thượng Hội Đồng dành cho họ, ngày 28/10/2018.

Vào lúc kết thúc của gần một tháng làm việc (03-28/10/2018), Đức Giáo Hoàng đã cử hành một Thánh Lễ trong Đền Thánh Phêrô, mời gọi các Kitô hữu hãy « lắng nghe, gần gũi, làm chứng ».

Để loan báo Tin Mừng, ngài giải thích, phải bắt đầu bằng cách « làm việc tông đồ bằng tai : lắng nghe trước khi nói… không phải là ba hoa vô ích mà là những nhu cầu của tha nhân ». Rồi thì phải gần gũi bởi vì « đức tin phải qua sự sống » : « Khi đức tin chỉ tập trung trên những công thức tín lý, nó chỉ nói được với cái đầu, không đụng đến được trái tim. Và khi nó chỉ tập trung trên cái làm, nó có rủi ro trở thành một thứ chủ nghĩa duy luân lý và thu hẹp thành cái xã hội… chúng ta được kêu gọi tiếp nối công trình của Thiên Chúa theo phương cách của Thiên Chúa, trong sự gần gũi ».

Sau cùng, phải làm chứng cho tình yêu : « Người sai chúng ta đi nói với mỗi người : ‘Thiên Chúa yêu cầu bạn hãy để Người thương yêu bạn’. Biết bao lần, thay vì thông điệp giải thoát cứu độ này, chúng ta chỉ mang đến một mình chúng ta, những « bí quyết » của chúng ta, những « nhãn hiệu » của chúng ta trong Hội Thánh ! Biết bao lần, thay vì lấy những lời của chúng ta để nói lời của Chúa, thì chúng ta đã lấy các ý kiến của chúng ta làm lời nói của Người ! Biết bao lần người ta cảm thấy sức nặng của những thiết chế của chúng ta hơn là sự hiện diện thân thiện của Chúa Giêsu ! » Đức Giáo Hoàng lấy làm tiếc : « không phải những bài giảng của chúng ta, mà sự làm chứng bằng đời sống chúng ta mới sẽ có hiệu quả ».

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đoạn [Tin Mừng] mà chúng ta đã nghe là đoạn chót của thánh sử gia Mác-cô kể về đề tài sứ vụ lưu động của Chúa Giêsu. Sắp tới, Người sẽ đi vào thành Giêrusalem để chịu chết và sống lại. Ông Batimê như thế là người cuối cùng đi theo Chúa Giêsu suốt đoạn đường này : từ kẻ ăn xin bên vệ đường ở Giêrikhô, ông đã trở thành một môn đệ cùng đi với các môn đệ khác vào thành Giêrusalem. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đã cùng nhau đi, chúng ta đã « tham dự Thượng Hội Đồng » và bây giờ bài Phúc Âm này gắn liền ba chặng đường căn bản cho hành trình đức tin.

Trước hết, chúng ta hãy coi ông Batimê : tên ông có nghĩa là « con ông Timê ». Và bài Tin Mừng nói rõ : « Batimê, con ông Timê » (Mc 10,46). Nhưng, trong lúc mà Tin Mừng tái xác nhận, thì nổi lên một sự mâu thuẫn : người cha không có mặt. Ông Batimê một mình ở bên vệ đường, bên ngoài nhà mình và không có cha : ông không được thương yêu, mà bị bỏ rơi. Ông bị mù và không có ai thèm nghe ông nói. Chúa Giêsu nghe được tiếng ông kêu. Và khi Người gặp ông ta, Người để cho ông nói. Thật không khó để đoán biết điều mà ông Batimê cầu xin : đương nhiên là một người mù thì muốn được nhìn thấy lại. Nhưng Chúa Giêsu không muốn giải quyết cho xong, Người dành thời gian để lắng nghe ông nói. Đó là chặng đầu để tạo thuận lợi cho đức tin : lắng nghe. Đó là làm việc tông đồ bằng tai : lắng nghe, trước khi nói.

Trái lại, nhiều người đi cùng với Chúa Giêsu đã quát nạt ông Batimê để bắt ông im miệng (x.c.48). Đối với các môn đệ, kẻ ăn xin là một sự quấy rầy trên đường đi, một chuyện không dự trù trong chương trình. Các ông muốn ưu tiên cho thời gian của các ông thay vì thời gian của Thầy, ưu tiên cho lời nói của các ông thay vì lắng nghe lời của người khác : các ông đi theo Chúa Giêsu, nhưng các ông có trong đầu những dự án riêng của các ông. Đó là một rủi ro cần phải đề phòng.

Theo Chúa Giêsu, trái lại, tiếng kêu của người cầu cứu không phải là một sự quấy rầy cản trở đường đi, mà là một vấn đề sinh tử. Thật là rất quan trọng đối với chúng ta phải lắng nghe cuộc đời ! Con cái của Cha trên trời lắng nghe các anh em của mình : không phải là những ba hoa vô ích mà là những nhu cầu của tha nhân. Lắng nghe với yêu thương, với kiên nhẫn, cũng như Thiên Chúa vẫn làm với chúng ta, với những lời cầu nguyện của chúng ta nhiều lúc nhai đi nhai lại. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi, Người luôn vui mừng khi chúng ta đi tìm Người. Chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy cầu xin ơn có được trái tim ngoan hiền biết lắng nghe. Tôi muốn nói với những bạn trẻ, nhân danh tất cả chúng ta, những người lớn : xin các bạn thứ lỗi cho chúng tôi, nếu nhiều khi chúng tôi không biết lắng nghe các bạn ; nếu thay vì mở lòng ra với các bạn, chúng tôi chỉ đổ đầy lỗ tai các bạn. Với tư cách Hội Thánh của Chúa Giêsu, chúng tôi mong muốn từ nay lắng nghe các bạn với lòng yêu thương, chúng tôi xác tín hai chuyện là : cuộc đời của các bạn là quý giá đối với Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa vẫn mãi trẻ trung và vì Người thương yêu giới trẻ ; và cuộc đời của các bạn cũng quý giá đối với chúng tôi, hơn thế nữa nó còn cần thiết để tiến lên phía trước.

Sau lắng nghe, chặng đường thứ hai để đồng hành trên hành trình đức tin là : trở nên gần gũi. Chúng ta hãy trông gương Chúa Giêsu, Người không sai người khác trong « đám đông » đi theo Người, mà Người đích thân gặp mặt ông Batimê. Người phán với ông rằng : « Anh muốn tôi làm gì cho anh ? » (c.51). Anh muốn gì ? Chúa Giêsu đã đồng nhất hóa với ông Batimê, Người đã không chẳng kể đến những mong đợi của ông ta ; anh muốn tôi làm gì : làm chứ không phải chỉ nói suông ; cho anh : không phải theo ý kiến định trước cho bất cứ ai, nhưng cho anh, trong tình trạng của anh. Thiên Chúa làm như thế đấy. Người hướng trọn vẹn vào việc Người làm, với một tình thương yêu dành riêng cho mỗi người. Trong phương cách làm của Người, Người đã gửi đến một thông điệp : đức tin nẩy mầm trong cuộc sống.

Đức tin thông qua đời sống. Khi đức tin chỉ tập trung trên những công thức tín lý, nó có rủi ro chỉ nói được với cái đầu, mà không đụng đến được trái tim. Và khi nó chỉ tập trung trên cái làm, nó có rủi ro trở thành một chủ nghĩa duy luân lý và thu hẹp vào chuyện xã hội. Đức tin trái lại, chính là cuộc sống : chính là sống tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã làm thay đổi cuộc sống chúng ta. Chúng ta không thể là những người lý luận học thuyết hay những người đấu tranh ; chúng ta được kêu gọi tiếp nối công trình của Thiên Chúa theo cách của Thiên Chúa, trong sự gần gũi : gắn liên với Người, trong niềm hiệp thông giữa chúng ta, gần gũi với anh em mình. Gần gũi : đó là bí quyết để truyền đạt cốt lõi của đức tin, chứ không phải là một loại phương diện thứ yếu.

Gần gũi và mang tới sự mới mẻ của Thiên Chúa trong đời sống của người anh em, đó là phương thuốc giải độc cho cám dỗ của những công thức làm sẵn. Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có là những người Kitô hữu có khả năng gần gũi, biết đi ra khỏi những phạm vi của chúng ta để ôm lấy những người « không phải là phe chúng ta » mà Thiên Chúa khát khao tìm kiếm. Luôn có cái cám dỗ này đã lập lại nhiều lần trong Sách Thánh : rửa tay. Đó là điều mà đám đông đã làm trong bài Phúc Âm ngày hôm nay, điều mà Cain làm với Abel, điều mà Pilatô làm với Chúa Giêsu : rửa tay. Chúng ta, ngược lại, chúng ta muốn bắt chước Chúa Giêsu, và như Người, chúng ta muốn làm lấm tay. Người là đường đi (x.Ga 14,6), Người đã dừng chân vì ông Batimê ; Người là ánh sáng thế gian (x.Ga 9,5), Người đã cúi xuống một người bị mù. Chúng ta hãy nhìn nhận rằng Chúa đã lấm tay cho mỗi người chúng ta, và khi Người nhìn cây thập giá ; và chúng ta hãy tái xuất phát từ đó, khi nhớ rằng Thiên Chúa đã trở thành người lân cận của chúng ta trong tội lỗi và trong cái chết, nếu chúng ta gần gũi, chúng ta trở thành những người mang đến một sự sống mới : không phải là những bậc thầy của mọi người, cũng không phải là những người chuyên về thiêng liêng, mà là những chứng nhân của tình yêu cứu độ.

Làm chứng là chặng đường thứ ba. Chúng ta hãy xem các môn đệ gọi ông Batimê : các ông không lại gần anh ta, đang ăn xin, để cho anh ta một đồng xu an ủi anh ta hay để nói vài lời khuyên bảo. Các ông đến với anh ta nhân danh Chúa Giêsu . Quả vậy, các ông đã chỉ nói với anh ta ba câu thôi, tất cả những lời đó đều của Chúa Giêsu : « Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy » (c.49). Chỉ mình Chúa Giêsu trong đoạn cuối của Phúc Âm mới nói câu yên tâm ! bởi vì chỉ mình Người mới có thể làm cho trái tim sống lại. Chỉ mình Chúa Giêsu trong Phúc Âm mới nói được câu hãy đứng dậy, để chữa lành tinh thần và thể xác. Chỉ mình Chúa Giêsu mới kêu gọi, khi làm thay đổi đời sống của kẻ đi theo Người, khi làm cho kẻ ngã xuống đất có thể đứng dậy, khi mang lại ánh sáng của Thiên Chúa vào những vùng tăm tối của cuộc đời. Nhiều trẻ em, nhiều bạn trẻ, cũng giống như ông Batimê, đi tìm kiếm một ánh sáng trong cuộc đời. Họ đi tìm tình yêu chân thật. Và cũng như ông Batimê, mặc dù đám rất đông ngưòi, đã chỉ kêu tên Chúa Giêsu, cũng như thế họ cũng đi tìm sự sống, nhưng nhiều khi họ chỉ tìm thấy những lời hứa hão huyền và ít có người quan tâm đến họ.

Không phải là Kitô hữu nếu chỉ chờ cho anh em đi tìm kiếm phải gõ cửa nhà mình ; chúng ta phải đến với họ, không phải chỉ mang cái tôi của chúng ta, mà phải mang Chúa Giêsu đến với họ. Người sai chúng ta đi, cũng như các môn đệ đó, để khuyến khích và vực dậy nhân danh Người. Người sai chúng ta đi để nói với mỗi người rằng : « Thiên Chúa yêu cầu bạn hãy để cho Người yêu bạn ». Biết bao lần, thay vì thông điệp giải thoát cứu độ đó, chúng ta chỉ mang đến một mình chúng ta, những « bí quyết » của chúng ta, những « nhãn hiệu » của chúng ta trong Hội Thánh ! Biết bao lần, thay vì lấy những lời của chúng ta để nói lời của Chúa, thì chúng ta đã lấy các ý kiến của chúng ta làm lời nói của Người ! Biết bao lần người ta cảm thấy sức nặng của những thiết chế của chúng ta hơn là sự hiện diện thân thiện của Chúa Giêsu ! Lúc đó chúng ta coi như một tổ chức phi chính phủ (NGO), như một tổ chức bán công, mà không như cộng đoàn những người được cứu đang sống niềm vui của Chúa.

Lắng nghe, gần gũi, làm chứng. Hành trình đức tin trong Phúc Âm kết thúc một cách tươi đẹp và bất ngờ, với Chúa Giêsu là Đấng đã phán : « Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh » (c.52). Và tuy nhiên, ông Batimê đã không tuyên xưng lòng tin, ông ta đã không làm công trình gì : ông ta chỉ cầu xin thương xót. Cảm nhận được người ta cần sự cứu độ, đó là sự bắt đầu của đức tin. Đó là con đường trực tiếp để gặp được Chúa Giêsu .

Đức tin đã cứu ông Batimê không có trong suy nghĩ rõ ràng của ông về Thiên Chúa, mà trong sự kiện là đi tìm Người, trong ý muốn được gặp gỡ Người. Đức tin là một vấn đề  gặp gỡ, không phải là một vấn đề lý thuyết. Trong cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu, có nhịp đập hồi hộp của Hội Thánh. Thế thì, không phải những bài giảng của chúng ta, mà sự làm chứng của cuộc sống của chúng ta mới là hiệu quả.

Và với tất cả anh chị em đã tham dự « hành trình chung » này, tôi nói lời cảm ơn vì sự làm chứng của anh chị em. Chúng ta đã làm việc trong sự hiệp thông và với lòng thành thực, với ý muốn phục vụ Thiên Chúa và dân Người. Cầu mong Chúa ban phép lành cho những bước chúng ta đi, để chúng ta có thể lắng nghe các bạn trẻ, gần gũi với họ và làm chứng với họ về niềm vui của cuộc đời chúng ta là Chúa Giêsu .

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/synode-2018-dieu-est-jeune-et-il-aime-les-jeunes/

 712 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.