Bài giáo lý về điều răn thứ 6 : « Vẻ đẹp của sự yêu mến của con người »

Biết đi vào trong một mối quan hệ sâu đậm với người khác (toàn văn)

OCTOBRE 31, 2018 16:36 – HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 31 tháng 10 năm 2018

 « Tình yêu thủy chung của Đức Kitô  là ánh sáng để trải nghiệm vẻ đẹp của sự yêu mến của con người », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyên bố khi dẫn nhập bài giáo lý của người. Bởi thế, ngài giải thích, tình yêu của con người cũng phải biểu lộ « trong sự chung thủy, trong sự đón nhận và trong lòng thương xót ». Đối với « những người nam, nữ trưởng thành », đó là « gánh lấy gánh nặng của ai nữa », một thái độ tổng quát của con người biết đảm nhận thực tế và biết đi vào trong một mối quan hệ sâu đậm với người khác ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp nối bài giáo lý về các Điều Răn trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 31/10/2018, trên Quảng Trường Thánh Phêrô. Ngài trở lại đề tài đã được đề cập tuần trước, về Điều Răn thứ 6 : « Chớ ngoại tình », để triển khai ý nghĩa « phối ngẫu » của nó đối với tất cả mọi người nam, nữ.

« Mọi ơn gọi Kitô giáo đều mang tính phối ngẫu », Đức Thánh Cha nhắc lại, « bởi vì nó là thành quả của sợi dây tình yêu với Đức Kitô » : « Trong thiên chức linh mục, người ta yêu mến dân Thiên Chúa với tất cả tình phụ tử, sự dịu hiền và sức mạnh của một người chồng và một người cha. Và cũng vậy, sự trinh tiết thánh hiến trong Đức Kitô được trải nghiệm với lòng chung thủy và với niềm vui như một quan hệ phối ngẫu và phong phú của tình mẹ và tình cha ».

Sau đây là bản dịch bài giáo lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Hôm nay, tôi muốn bổ túc bài giáo lý về Điều răn thứ 6 của Thập Điều : « Chớ ngoại tình », bằng cách nhấn mạnh rằng tình yêu chung thủy của Đức Kitô là ánh sáng để trải nghiệm vẻ đẹp của sự yêu mến của con người. Quả vậy, tầm cỡ yêu mến của chúng ta là một lời kêu gọi đến với tình yêu được thể hiện trong sự chung thủy, trong sự đón nhận và trong lòng thương xót. Rất là quan trọng. Thể hiện tình yêu bằng cách nào ? Trong sự chung thủy, trong sự đón nhận và trong lòng thương xót.

Nhưng không được quên rằng điều răn này rõ ràng muốn nói về sự chung thủy vợ chồng và phải suy nghĩ đến tận cùng về ý nghĩa phối ngẫu của nó. Đoạn Sách Thánh này, đoạn Thư Thánh Phaolô này mang tính cách mạng ! Với nhân chủng học của thời đó mà nghĩ và nói rằng người chồng phải yêu mến vợ mình như Đức Kitô yêu mến Hội Thánh : thật là một cuộc cách mạng ! Ở thời đại đó, có lẽ đây là chuyện mang tính cách mạng nhất đã được nói về hôn nhân. Vẫn trên hướng đi của tình yêu. Chúng ta có thể tự hỏi : điều răn về lòng chung thủy này, dành cho ai ? Chỉ cho người chồng sao ? Thực chất, điều răn này dành cho tất cả mọi người, đây là lời từ phụ của Thiên Chúa nói với tất cả mọi người nam cũng như nữ.

Chúng ta hãy nhớ rằng con đường trưởng thành của con người là cả một hành trình tình yêu đi từ tiếp nhận những sự săn sóc đến khả năng cống hiến sự săn sóc, từ tiếp nhận sự sống đến khả năng cống hiến sự sống. Trở thành những con người nam, nữ trưởng thành có nghĩa là sống thái độ phối ngẫu và thái độ cha mẹ, được thể hiện trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời như là khả năng gánh vác lấy gánh nặng của ai khác và yêu mến người đó không bắt cá hai tay. Do đó, đây là một thái độ tổng quát của con người biết đảm nhận thực tế và biết đi vào một mối quan hệ sâu đậm với người khác.

Ai là người ngoại tình, có phải là kẻ sống trong dâm ô, kẻ bất trung không ? Đó là một con người chưa trưởng thành, muốn giữ cuộc sống cho chính mình và diễn giải những tình huống trên cơ sở của sự thoải mái của riêng mình, sự thỏa mãn của riêng mình. Do đó, để kết hôn, không chỉ là cử hành lễ hôn phối ! Phải đi một con đường từ cái ‘tôi’ đến cái ‘chúng ta’, từ suy nghĩ một mình đến suy nghĩ hai người : đó là một con đường đẹp, một con đường đẹp. Khi chúng ta có thể đồng nhất tư tưởng, thì lúc đó mọi hành động đều mang tính phối ngẫu : chúng ta làm việc, chúng ta nói, chúng ta quyết định, chúng ta gặp gỡ người khác với một thái độ niềm nở và hiến dâng.

Trên chiều hướng này, bây giờ chúng ta có thể mở rộng một chút viễn cảnh và nói rằng mọi ơn gọi Kitô giáo đều mang tính phối ngẫu. Thiên chức linh mục là như thế, bởi vì chính là ơn gọi, trong Đức Kitô và trong Hội Thánh, để phục vụ cộng đoàn với tất cả lòng yêu mến, săn sóc cụ thể và sự khôn ngoan mà Chúa đã ban cho. Hội Thánh không cần những người chuẩn linh mục – không, cái này không ích lợi gì cả, tốt hơn hết là họ ở nhà – nhưng Hội Thánh cần con người với trái tim được đánh động bởi Chúa Thánh Thần trong một tình yêu trọn vẹn cho Bạn Trăm Năm của Đức Kitô. Trong thiên chức linh mục, người ta yêu mến dân Thiên Chúa với tất cả tình từ phụ, sự âu yếm và sức mạnh của một người chồng và một người cha. Và cũng như thế, sự trinh tiết thánh hiến trong Đức Kitô sẽ sống với lòng chung thủy và với niềm vui cũng như một mối quan hệ phối ngẫu và phong phú của tình mẫu tử và phụ tử.

Tôi nhắc lại : mọi ơn gọi Kitô giáo đều mang tính phối ngẫu, bởi vì nó là thành quả của sợi dây tình yêu trong đó chúng ta được tái sinh, sợi giây tình yêu với Đức Kitô, như đoạn thư của Thánh Phaolô chúng ta vừa nghe đọc lúc đầu đã nhắc nhở chúng ta. Khởi đi từ lòng chung thủy, từ lòng nhân hậu, từ sự đại lượng của Người, với đức tin, chúng ta quan sát hôn nhân và tất cả mọi ơn gọi, và chúng ta hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của tình dục.

Tạo vật con người, trong sự hợp nhất bất phân ly của tinh thần và thể xác của mình, và trong sự phân cực nam, nữ, là một thực tế rất tốt đẹp, nhằm để thương yêu và được yêu thương. Xác thịt con người không phải là một dụng cụ của lạc thú, mà là nơi của ơn gọi tình yêu, và trong tình yêu đích thực, không có chỗ cho sự dâm ô cũng như sự hời hợt. Con người nam, nữ xứng đáng được hơn thế nữa !

Điều răn « Chớ ngoại tình », dù là dưới hình thức tiêu cực, cũng hướng chúng ta về ơn gọi khởi thủy của chúng ta, nghĩa là về tình yêu phối ngẫu trọn vẹn và chung thủy, mà Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải và ban cho chúng ta (x.Rm 12,1).

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/catechese-sur-le-6eme-commandement-la-beaute-de-laffectivite-humaine-traduction-integrale/

 

 1597 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.