Lễ Các Thánh : « Các ngài đã vinh thắng »

« Sự thánh thiện hay không gì cả ! »

NOVEMBRE 01, 2018 13:19 ANITA BOURDINANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày Lễ Các Thánh 2018

 « Các ngài đã vinh thắng » : đó là điều mà Lễ Các Thánh, 01/11/2018, nhắc nhở, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích : đó ngày lễ kính tất cả các thánh « được biết », những đấng được ghi danh trên lịch hay những đấng không được biết đến.

Đức Giáo Hoàng đã chủ sự Kinh Truyền Tin buổi trưa, trên Quảng Trường Thánh Phêrô, trước một đám đông khoảng 15 000 người che dù dưới mưa.

« Các thánh « cầm trong tay cành thiên tuế », nghĩa là biểu tượng của sự vinh thắng. Chính các ngài đã vinh thắng, chứ không phải thế gian », Đức Giáo Hoàng giải thích.

« Sự thánh thiện hay không gì cả ! », Đức Giáo Hoàng còn nói khi ngài nhấn mạnh về hạnh phúc của các thánh và sự phù giúp của các ngài.

Sau đây là bản dịch đầy đủ những lời của Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin.

AB

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin

Thân chào và chúc lễ anh chị em !

Bài Đọc Một ngày hôm nay, trích sách Khải Huyền, nói với chúng ta về trên trời và đặt chúng ta trước « Một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ » (Kh 7,9). Đó là các thánh. Các ngài làm gì « trên đó » ? Các ngài cùng nhau ca hát, tôn tụng Thiên Chúa trong niềm vui mừng. Thật là hay khi được nghe các ngài hát… Nhưng chúng ta có thể hình dung ra được : anh chị em có biết lúc nào không ? Trong Thánh Lễ, lúc chúng ta hát « Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh… ». Đó là một bài hoan ca – sách Thánh kinh nói – đến từ trên trời, mà chúng ta hát lúc đó (x. Is 6,3, Kh 4,8). Như vậy, khi hát bài « Sanctus », không những chúng ta nghĩ đến các thánh, mà chúng ta làm những điều các ngài làm : vào lúc đó trong Thánh Lễ, chúng ta hợp nhất với các ngài hơn lúc nào hết.

Và chúng ta hợp nhất với tất cả các thánh : không những chỉ với các thánh được biết đến nhiều nhất, có tên trên lịch, mà cả với  những đấng « bên nhà hàng xóm », với các thành viên của gia đình chúng ta và với những đấng chúng ta quen biết mà bây giờ đang đứng trong hàng ngũ của đoàn người thật đông đó. Như thế ngày hôm nay chính là một ngày lễ của gia đình. Các thánh gần gũi với chúng ta, quả thật các đấng là các anh và các chị thiết thực của chúng ta. Các ngài hiểu chúng ta, các ngài yêu mến chúng ta, các ngài biết cái gì có ích thiết thực đối với chúng ta, các ngài phù giúp chúng ta và các ngài chờ đợi chúng ta. Các ngài hạnh phúc và muốn chúng ta cũng hạnh phúc với các ngài trên thiên đàng.

Vì vậy, các ngài mời gọi chúng ta lên con đường hạnh phúc, bài Phúc Âm ngày hôm nay chỉ rõ, con đường quá đẹp và quá quen biết : « Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó […] Phúc thay ai hiền lành […] Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch… » (x. Mt 5,3-8). Nhưng sao vậy ? Phúc Âm tuyên bố người nghèo thì hạnh phúc, trong lúc thế gian nói rằng người giầu mới hạnh phúc. Phúc âm tuyên bố người hiền lành thì hạnh phúc, trong lúc thế gian nói rằng những kẻ ngạo mạn hung hăng mới hạnh phúc. Phúc Âm tuyên bố những người trong sạch thì hạnh phúc, trong lúc thế gian nói rằng những kẻ quỷ quái, những kẻ hưởng lạc mới hạnh phúc. Con đường chân phúc, con đường thánh thiện, có vẻ dẫn đến thất bại. Và tuy thế – bài đọc một còn nhắc nhở chúng ta – các thánh « cầm trên tay cành thiên tuế » (c.9), nghĩa là biểu tượng của sự vinh thắng. Chính các ngài đã vinh thắng, chứ không phải thế gian. Và các ngài mời gọi chúng ta hãy chọn phía các ngài, phía của Thiên Chúa vốn là thánh thiện.

Chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta đang ở bên nào : bên phía trời hay bên phía đất ? Chúng ta có sống cho Chúa hay chỉ cho chính chúng ta, cho chân phúc vĩnh cửu  hay cho những thỏa mãn trước mắt ? Chúng ta hãy tự hỏi : chúng ta có thực sự muốn sự thánh thiện không ? Hay là chúng ta cam lòng chỉ là những Kitô hữu « không xấu hổ cũng không đáng ca ngợi » (x. Dante, La Divine Comédie, L’Enfer III , 35-36] , tin Thiên Chúa và quý mến tha nhân nhưng không làm điều gì hơn thế ? Chúa « đòi hỏi tất cả, và điều Người ban là sự sống đích thực – Người ban tất cả -, và hạnh phúc mà chúng ta được tạo dựng lên để hưởng » (Tông Huấn Gaudete et exsultate, 1). Tóm lại, sự thánh thiện hay là không gì cả ! Điều này có ích khi chúng ta để mình được khuyến khích bởi các thánh, các ngài không hề có những chuyện nửa vời trên đời này và ở trên đó, các ngài là những « cổ động viên » của chúng ta, để chúng ta lựa chọn Thiên Chúa, sự khiêm nhường , tính dịu hiền, lòng thương xót, sự trong trắng, để chúng ta say mê chuyện trên trời thay vì chuyện dưới đất.

Hôm nay, các anh và các chị này không yêu cầu chúng ta nghe lại lần nữa một bài Phúc Âm hay, mà phải mang ra thực hành, phải dấn thân trên con đường Phúc Thật. Không phải là làm những việc phi thường, nhưng là mỗi ngày phải theo con đường đó sẽ dẫn chúng ta tới thiên đình, nó sẽ mang chúng ta tới đó trong gia đinh, nó mang chúng ta tới đó ngay tại nhà. Hôm nay, như thế là chúng ta đã thoáng thấy được tương lai của chúng ta và chúng ta ăn mừng điều mà vì thế chúng ta được sinh ra : chúng ta được sinh ra để không bao giờ chết, chúng ta được sinh ra để hưởng hạnh phúc của Thiên Chúa ! Chúa khuyến khích chúng ta và những ai đi trên con đường Phúc Thật, Người phán : « Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. (Mt 5,12). Cầu xin mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương các thánh, phù giúp chúng ta quyết tâm đi trên con đường thánh thiện. Cầu xin Mẹ là Cửa thiên đàng, thu nhận những người quá cố thân yêu của chúng ta vào gia đình trên trời.

Angelus Domini nuntiavit Mariae…

Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria…

© Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/fete-de-la-toussaint-la-saintete-ou-rien-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.