Monthly Archives: Tháng Năm 2019

Rumania – Kinh Lậy Cha của sự hợp nhất các Kitô hữu, suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng

Cầu nguyện tại tân vương cung thánh đường Chính Thống Giáo Bucarest MAI 31, 2019 16:48 ANNE KURIAN – OECUMÉNISME, UNITÉ DES CHRÉTIENS, PAPE FRANÇOIS, VOYAGES PONTIFICAUX Cầu nguyện tại Tân Vương Cung Thánh Đường của Bucarest, Rumania  « Lậy Cha, xin giúp … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Rumania – Kinh Lậy Cha của sự hợp nhất các Kitô hữu, suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng

Rumania – Đức Giáo Hoàng khuyến khích người công giáo và Chính Thống Giáo chống « văn hóa hận thù »

Bài diễn văn tại Thượng Hội Đồng của Gíáo Hội Chính Thống Giáo (Toàn văn) MAI 31, 2019 15:32 ANNE KURIAN – PAPE FRANÇOIS, VOYAGES PONTIFICAUX Với Thượng Phụ Daniel, Rumania  « Có một tình huynh đệ ruột thịt đi trước chúng … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Rumania – Đức Giáo Hoàng khuyến khích người công giáo và Chính Thống Giáo chống « văn hóa hận thù »

Rumania « Cùng nhau bước đi », đó là « một cách xây dựng lịch sử »

Bài diễn văn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong « Ngôi Vườn của Đức  Maria » (Ban dịch đầy đủ) MAI 31, 2019 14:34 ANITA BOURDIN – PAPE FRANÇOIS, VOYAGES PONTIFICAUX Bài diễn văn đầu tiên tại Rumania Đức Giáo Hoàng … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Rumania « Cùng nhau bước đi », đó là « một cách xây dựng lịch sử »

Rumania – đón tiếp nồng nhiệt tại phi trường Bucarest

Ôm thân thiện với đại diện Chính Thống Giáo MAI 31, 2019 11:04 ANITA BOURDIN – PAPE FRANÇOIS, VOYAGES PONTIFICAUX Đón Tiếp tại Phi Trường Bucarest Lúc xuống từ chiếc máy bay Airbus A320 tại phi trường Bucarest, sau 1 giờ … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Rumania – đón tiếp nồng nhiệt tại phi trường Bucarest

Rumani – chương trình ngày thứ nhất tại Bucarest

Cầu nguyện với Thượng Phụ và Thượng Hội Đồng Chính Thống Giáo MAI 31, 2019 09:47 ANITA BOURDIN – PAPE FRANÇOIS, VOYAGES PONTIFICAUX Viếng Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, 31/5/2019 Ngày thứ nhất của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Rumani – chương trình ngày thứ nhất tại Bucarest

Rumania – Đức Giáo Hoàng đi gặp « sự phong phú về sắc tộc, văn hóa và tôn giáo » của đất nước

Thông cáo báo chí của ông Alessandro Gisotti MAI 29, 2019 19:41 MARINA DROUJININA – VOYAGES PONTIFICAUX Lôgô chuyến tông du Rumania Bucarest, Bacau, Sumuleu-Ciuc, Iasi, Sibiu, Blaj : đó là những chặng đường của chuyến tông du của Đức Giáo … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Rumania – Đức Giáo Hoàng đi gặp « sự phong phú về sắc tộc, văn hóa và tôn giáo » của đất nước

Tông Đồ Công Vụ « Lời của Thiên Chúa và Thần Khí, một cặp đôi hằng sống và hiệu lực »

Chuổi Bài Giáo Lý mới (Bản dịch đầy đủ). MAI 29, 2019 16:37 HÉLÈNE GINABAT – ARCHIVES Triều kiến chung ngày 29/5/2019 Sách Tông Đồ Công Vụ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, « cho chúng ta thấy sự hợp nhất … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Tông Đồ Công Vụ « Lời của Thiên Chúa và Thần Khí, một cặp đôi hằng sống và hiệu lực »

« Tôi tới Rumania như là khách hành hương và là anh em » – thông điệp video của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Tôi tới giữa anh em để chúng ta cùng nhau tiến bước » MAI 29, 2019 09:01 ANITA BOURDIN – ORGANISATIONS CARITATIVES, HUMANITAIRES Thông điệp truyền hình gửi người Rumania  « Tôi tới Rumania như khách hành hương và như người anh … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Tôi tới Rumania như là khách hành hương và là anh em » – thông điệp video của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Caritas Quốc Tế – Bác ái chính là « khí cụ của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người »

Đức Giáo Hoàng khuyên nghèo khó, nhưng không và khiêm nhượng (Bản dịch đầy đủ) MAI 27, 2019 16:39 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS, ROME Hội Nghị Caritas Quốc Tế  « Bác ái không phải là một sự trợ cấp cằn cỗi … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Caritas Quốc Tế – Bác ái chính là « khí cụ của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người »

Nữ Vương Thiên Đàng – Quên đi những chiến lược và hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng (Bản dịch toàn văn) MAI 26, 2019 14:10 ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 26/5/2019  « Hội Thánh không thể ở … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Nữ Vương Thiên Đàng – Quên đi những chiến lược và hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần