Truyền hình của Đức Giáo Hoàng – cho một nền công lý không thiên vị không áp lực

Theo gương Chúa Giêsu, « Đấng không bao giờ thỏa hiệp về chân lý »

JUILLET 04, 2019 16:00 ANNE KURIANPAPE FRANÇOISSPIRITUALITÉ ET PRIÈRE

Vụ kiện Bombino Gesù, Tòa Án Vatican

Để có một nền công lý không thiên vị cũng không áp lực : đó là điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô mong ước trong video về ý chỉ cầu nguyện tháng 7/2019 của ngài, được công bố ngày 04/7/2019.

Trong ý chỉ cầu nguyện của ngài trong tháng Bẩy, ngài mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện cho những người trách nhiệm về công lý, để họ làm việc với sự liêm khiết và tôn trọng phẩm giá con người và để bất công không thể xẩy ra. Cụ thể là cầu nguyện cho các thẩm phán và các luật sư, để cho công việc của họ luôn được hướng dẫn bởi một chủ đích ngay thẳng và một tiêu chuẩn thanh liêm. Đức Giáo Hoàng đặc biệt nhấn mạnh sự kiện là công lý phải luôn phục vụ con người, trong sự tôn trọng phẩm giá của họ, theo gương Chúa Giêsu, « Đấng không bao giờ thỏa nhượng về công lý ».

Theo Công Ước của Liên Hiệp Quốc chống tham nhũng (New York, 2003), một thông cáo của Mạng Lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng báo cáo lại – mạng lưới này thực hiện các video hàng tháng – thì chính công lý lại là một trong những nạn nhân nổi bật của nạn tham nhũng. Hơn nữa, tham nhũng có một tác động mạnh mẽ lên người nghèo, bởi vì nó nuôi dưỡng những bất bình đẳng.

Theo Đức Giáo Hoàng, người ta còn có thể đọc được, công lý không thể bị thu hẹp lại thành một « bộ đồ vía », một loại hóa trang để mặc khi đi lễ hội. « Từ nơi các thẩm phán, tùy thuộc các quyết định có ảnh hưởng trên quyền và lợi của người ta », ngài nhấn mạnh. Điều này kéo theo một trách nhiệm rất lớn, nhất là để đứng xa « sự thiên vị và những áp lực có thể ảnh hưởng lên quyết định của họ ».

Cha Frédéric Fornos, SJ, giám đốc quốc tế Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, giải thích rằng Đức Giáo Hoàng đặc biệt nghĩ tới những người đã chịu đau khổ khắc nghiệt vì sự kéo dài và vì các thủ tục của công lý. Đức Giáo Hoàng cũng khuyến khích những nhà quản trị về công lý hãy có cách nhìn nhân từ, ngài nhắc rằng « lòng thương xót vượt xa công lý » (Thư thánh Giacôbê 2, 13). Ý chỉ cầu nguyện đặc biệt của Đức Giáo Hoàng  hướng về những ai nắm trong tay số phận của nhiều con người, « bởi vì khi công lý tới trễ hay không tới, điều đó sinh ra những đau đớn và những khốn khổ rất lớn ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/video-du-pape-pour-une-justice-sans-favoritisme-ni-pression/

 616 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.