Đời sống tận hiến – bổ nhiệm vào thánh bộ Rôma

Bẩy vị đại diện của đời sống tận hiến nữ giới.

JUILLET 08, 2019 16:21 ANITA BOURDINNOMINATIONSVIE CONSACRÉE

Thánh Lễ Dâng Chúa Trong Đền Thánh, Đời Sống Tận Hiến

Sáu nữ tu đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Đời Sống Tận Hiến, cũng như một nữ giáo dân, chủ tịch một viện ngoài đời bên cạnh ba vị hồng y, 6 vị giám mục và tổng giám mục, và 7 vị bề trên các dòng, hôm thứ hai 08/7/2019.

Trong các người tận hiến, các nữ tu là đông nhất trên thế giới, theo số liệu của văn phòng thừa sai Vatican Fides năm 2018 thì con số đó là 659 445 nữ tu.

Số các nam tu sĩ là 185 763 người, trong đó có 52 625 tu sĩ không là linh mục và 133 138 tu sĩ linh mục.

Các nữ tu được bổ nhiệm thành viên của Bộ lo về đời sống tận hiến và các tu hội đời sống tông đồ là :

Kathleen Appler, FdC, Bề trên tổng quyền các Nữ Tử Bác Ái thánh Vincentê de Phaolô ;

Yvonne Reungoat, FMA, Bề trên tổng quyền Dòng Các Nữ Tử Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu (Don Bosco) ;

Françoise Massy,FMM, Bề trên tổng quyền Dòng Nữ Tu Phanxicô Thừa Sai Đức Mẹ Maria ;

Luigia Coccia, SMC, Bề trên tổng quyền các Nữ Thừa Sai Colombi ;

Simona Brambilla, MC Bề trên tổng quyền Dòng Nữ Thừa Sai Consolata ;

  1. Rita Calvo Sanz, ODN, Bề trên tổng quyền Dòng Hội Đức Bà Maria.

Đức Giáo Hoàng cũng đã bổ nhiệm cô Olga Krizova hiện là tổng chủ tịch viện giáo dân các Thiện Nguyện Viên Don Bosco.

Đồng thời, Đức Giáo Hoàng cũng đã bổ nhiệm các thành viên của Bộ 7 tu sĩ đều là các Bề trên tổng quyền : Arturo Sosa Abascal, SI (Dòng Tên, Vênêzuêla) ; Guillermo Leon Arboleda Tamayo, OSB (Dòng Biển Đức, Colombia) ; Saverio Cannistrà del Sacro Cuore, OCD (Dòng Cát Minh, Italia) ; Robert Irvin Schieler, FSC, (Dòng Sư Huynh Lasan, Hoa Kỳ) ; Alejandro Moral Antón, OSA (Dòng Augostino, Tây Ban Nha) ; Roberto Genuin,OFM Cap. (Dòng Phanxicô) ; Leonir Mario Chiarello, CS (Dòng Thừa sai Saint-Charles hay Scalabriniens, Brasil) ;

Cac hồng Y được chỉ định là : Angelo De Donatis (Rôma), Kevin Joseph Farreli (Bộ Giáo dân, gia đình và sự sống), Luis Francisco Ladaria Ferrer, SI, (Bộ Giáo lý Đức tin), Ricardo Blaquez Pérez (Valladolid, Tân Ban Nha).

Các giám mục và tổng giám mục là :Amilton Manoel da Silva, CP (Curitiba Brasil) ; Paolo Bizzeti, SI (Anatolie, Thổ Nhĩ Kỳ) ; Sebastian Francis Shaw, OFM (Lahore, Pakistan) ; Paskalis Bruno Syukur, OFM (Bogor, Inđônêxia) ; José de Jesús González Hernández, OFM giám mục của Jes&s Maria (Mexicô).

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/vie-consacree-nominations-a-la-congregation-romaine/

 669 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.