Kinh Truyền Tin – điều kiện không thể thiếu cho sứ vụ truyền giáo

Suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng (Bản dịch toàn văn)

OCTOBRE 20, 2019 13:54 ANNE KURIANANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 20/10/2019

« Để sống trọn vẹn sứ vụ truyền giáo, có một điều kiện không thể thiếu, đó là : cầu nguyện, một sự cầu nguyện sốt sắng và liên lỉ », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh vào giờ Kinh Truyền Tin ngày 20/10/2019. Và ngài đã mời gọi mọi người làm một cuộc xét mình : « Tôi có cầu nguyện cho các vị thừa sai không ? »

Từ trên Quảng Trường Thánh Phêrô nơi ngài chủ sự Kinh Truyền Tin trong Ngày Thế Giới Truyền Giáo, Đức Giáo Hoàng cũng đã khuyến khích hãy « vượt lên cám dỗ mọi sự khép kín tự đặt mình vào trung tâm và mọi hình thức bi quan mục vụ, để mở ra cho chúng ta với sự mới mẻ đầy niềm vui của Phúc Âm ».

Các tín hữu, ngài nói thêm ; « được kêu gọi hãy mang đến khắp nơi, với một lòng hăng hái mới mẻ, tin mừng là nơi Chúa Giêsu, lòng thương xót chiến thắng tội lỗi, hy vọng chiến thắng sợ hãi, tình huynh đệ chiến thắng lòng hận thù ». « Đức Kitô là sự bình an của chúng ta và nơi Người mọi sự chia rẽ đều bị vượt qua, chỉ ở nơi Người mới có sự cứu độ của mỗi con người và mỗi dân tộc ».

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài đọc Hai của phụng vụ ngày hôm nay đề nghị với chúng ta lời kêu gọi của tông đồ Phaolô gửi cho cộng sự viên trung thành của ngài là ông Timôthê : « Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chú tâm dạy dỗ » (2Tm 4,2). Giọng nói rất là rung động : ông Timôthê chắc phải cảm thấy có trách nhiệm loan báo Lời Chúa, bằng cách đảm đang một sự dấn thân trên mọi trận địa, không bỏ sót một vùng đất nào của cuộc sống. Các tình cảm đó của thánh Phaolô phải là những tình cảm của mọi môn đệ của Chúa Giêsu, được ơn gọi làm chứng nhân cho Phúc Âm ở thời đại chúng ta, ở giữa cái nhân loại này đôi khi mâu thuẫn nhưng lại được Thiên Chúa rất mực thương yêu.

Ngày Thế Giới Truyền Giáo, mà chúng ta cử hành hôm nay, là cơ hội thuận lợi cho mọi tín hữu ý thức hơn nữa về sự cần thiết phải hợp tác vào việc loan báo Nước Thiên Chúa thông qua một sự dấn thân mới mẻ. ĐGH Biển Đức XV, cách đây 100 năm, để đưa ra một nỗ lực mới cho trách nhiệm truyền giáo của toàn thể Hội Thánh, đã công bố Tông Thư Maximum Illud. Ngài cảm thấy có nhu cầu phải tái thẩm định giá trị Phúc Âm cho sứ vụ truyền giáo trên thế giới, để nó được thanh tẩy khỏi bất cứ một sự dính dấp thực dân nào và giải phóng khỏi những điều kiện hóa của các chính sách bành trướng của các Nước Âu Châu.

Trong bối cảnh thay đổi ngày hôm nay, thông điệp của ĐGH Biển Đức XV vẫn còn mang tiếng thời sự và khuyến khích hãy vượt qua cám dỗ của mọi sự khép kín lấy mình làm trung tâm và mọi hình thức bi quan mục vụ, để mở ra cho chúng ta sự với sự mới mẻ đầy niềm vui của Phúc Âm. Ở thời đại chúng ta, được đánh dấu bởi một sự toàn cầu hóa, đáng lẽ phải là liên đới và tôn trọng những đặc tính của các dân tộc, nhưng trái lại nó còn bị chịu đựng sự đồng điệu hóa và những tranh chấp quyền lực xưa cũ đang nuôi dưỡng các cuộc chiến tranh và làm suy sụp hành tinh, các tín hữu được kêu gọi hãy mang tới mọi nơi, với một lòng hăng hái mới, tin mừng mới rằng nơi Chúa Giêsu, lòng thương xót chiến thắng tội lỗi, hy vọng chiến thắng sợ hãi, tình huynh đệ chiến thắng lòng hận thù. Đức Kitô là sự bình an của chúng ta và nơi Người mọi sự chia rẽ đều bị vượt qua, chỉ ở nơi Người mới có sự cứu độ của mỗi con người và mỗi dân tộc.

Để sống trọn vẹn sứ vụ truyền giáo, có một điều kiện không thể thiếu, đó là : cầu nguyện, một sự cầu nguyện sốt sắng và liên lỉ, theo lời dạy của Chúa Giêsu cũng được tuyên bố trong Phúc Âm ngày hôm nay, trong đó Người kể một dụ ngôn « để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí » (Lc 18,1). Quả vậy, cầu nguyện là hình thức thứ nhất của sự loan báo ! Các vị thừa sai trước hết là những con người nam và nữ của cầu nguyện, họ nuôi dưỡng đức tin của họ trong sự liên lạc mật thiết với Chúa, để đối phó với những khó khăn mà nhiệm vụ Phúc Âm hóa mang theo. Và đồng thời, cầu nguyện là sự nâng đỡ đầu tiên của dân Thiên Chúa cho các vị thừa sai, nó giầu lòng yêu mến và biết ơn cho sứ vụ khó khăn của họ là loan báo và đem đến ánh sáng và ân sủng của Phúc Âm cho những ai chưa được đón nhận. Ngày hôm nay cũng chính là một cơ hội tốt đẹp để tự hỏi : tôi có cầu nguyện cho các vị thừa sai không ? Tôi có cầu nguyện cho những người đi xa mang theo Lời Thiên Chúa bằng sự làm chứng của họ không ? Chúng ta hãy suy nghĩ về chuyện đó.

Cầu mong Đức Mẹ Maria, Mẹ của mọi dân tộc, đồng hành và che chở mỗi ngày cho các vị thừa sai của Phúc Âm.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/angelus-la-condition-indispensable-a-la-mission/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.