Các tuyên úy quân đội – đào tạo lương tâm và tấm lòng

Làm cho người ta tôn trọng luật quốc tế về nhân đạo (bản dịch đầy đủ)

OCTOBRE 31, 2019 17:27 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Hội Thảo Quốc Tế về Đào Tạo Các Tuyên Úy Công Giáo trong Quân Đội về Luật Nhân Đạo

« Tôi mời gọi anh em, trong khi thi hành nhiệm vụ đào tạo lương tâm của các thành viên các lực lượng võ trang, đừng tiết kiệm các nỗ lực của anh em để cho những tiêu chuẩn của luật nhân đạo quốc tế được đón nhận trong lòng những người đã được ký gửi cho sự săn sóc mục vụ của anh em » : chính với những lời lẽ này mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã hô hào các vị tuyên úy công giáo trong quân đội mà ngài đã tiếp kiến tại Vatican ngày thứ năm 31/10/2019.

Những vị này đã tham dự cuộc Hội Thảo lần thứ 5 để đào tạo các tuyên úy công giáo trong quân đội về luật nhân đạo quốc tế, với nhan đề « Sự tước bỏ quyền tự do cá nhân trong tình trạng tranh chấp võ trang. Sứ mạng của các tuyên uý quân đội », đã diễn ra tại Rôma, ở Viện giáo phụ Augustinium từ ngày 29 đến 31/10/2019.

Các điều khoản dự trù bởi luật quốc tế về vấn đề bảo vệ nhân phẩm của các tù nhân, nhất là trong khuôn khổ các cuộc ranh chấp võ trang quốc tế, Đức Giáo Hoàng nhắc nhở với các người đối thoại với ngài, có một « nền tảng đạo đức » và có một tầm quan trọng thiết yếu ».

Ngài cũng đã mời gọi cử tọa « hãy đào tạo những con người mở ra với tình bạn, với sự hiểu biết, với sự dung nạp, với lòng nhân hậu và với sự tôn trọng đối với mọi người » và « đối với những người trẻ đang chăm chú tìm hiểu về di sản văn hóa của các dân tộc, dấn thân cho một tư cách công dân hoàn vũ, để giúp cho sự tăng trưởng của một đại gia đình nhân loại ».

Sau đây là bản dịch bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Quý Anh Chị Em thân mến,

Tôi rất sung sướng đón tiếp Quý Anh Chị Em nhân dịp Cuộc Hội Thảo Quốc Tế lần thứ V nhằm đào tạo các tuyên úy công giáo trong quân đội về luật nhân đạo quốc tế, dành cho chủ đề sau đây : « Sự tước đoạt quyền tự do cá nhân trong bối cảnh các cuộc tranh chấp võ trang. Sứ mạng của người tuyên úy quân đội ». Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Peter Tuckson vì những lời đáng mến ngài đã dành cho tôi nhân danh Quý Anh Chị Em.

Bốn năm trước đây, khi đón tiếp các tham dự viên của kỳ Hội Thảo đào tạo trước, tôi đã nhấn mạnh sự đòi hỏi phải xua đuổi cám dỗ coi người khác như là kẻ thù phải tiêu diệt, chứ không như là một con người, có một phẩm giá nội tại và đã được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Người. Thêm vào đó, tôi đã hô hào phải luôn nhớ, dù ở giữa những tàn khốc của chiến rranh, là mỗi con người là thánh thiêng vô cùng (1).

Lời hiệu triệu này, mà tôi muốn nhắc lại ngày hôm nay, mang một ý nghĩa còn cấp bách hơn nữa đối với những người bị mất đi sự tự do cá nhân vì những lý do gắn liền với chiến tranh, trong mức độ mà tính dễ bị tổn thương vì tình trạng bị giam cầm làm thêm trầm trọng bởi sự kiện là bị nằm trong tay của những lực lượng chiến đấu của đối phương. Nhiều khi, những người bị bắt giữ trong khuôn khổ các cuộc tranh chấp võ trang là những nạn nhân của những vi phạm các quyền căn bản của họ, đặc biệt là những lạm dụng, những bạo lực và những hình thức tra tấn và đối xử tàn ác, bất nhân và hạ cấp khác nhau.

Với tư cách là thường dân, họ cũng là đối tượng của những vụ bắt cóc, thủ tiêu và giết người ! Trong họ, cũng có nhiều những tu sĩ nam nữ mà người ta không có tin tức hay đã bị giết chết vì đã tận hiến cho Thiên Chúa và cho sự phục vụ người khác, không phân biệt, không định kiến về mầu cờ sắc áo hay quốc tịch.

Tôi muốn cam kết cầu nguyện cho tất cả những người đó và cho gia đình của họ, để họ có thể luôn có lòng can đảm tiến lên phía trước mà không mất đi niềm hy vọng.

Luật nhân đạo quốc tế dự trù nhiều điều khoản liên quan đến việc bảo vệ phẩm giá những người bị giam cầm, nhất là về phương diện luật pháp được áp dụng cho các cuộc tranh chấp võ trang quốc tế. Nền tảng đạo đức và tầm quan trọng mấu chốt của các tiêu chuẩn nhằm bảo vệ phẩm giá con người trong bối cảnh bi thảm của các cuộc tranh chấp võ trang, kéo theo là những tiêu chuẩn đó phải được tôn trọng và áp dụng một cách thích đáng và nghiêm ngặt. Điều này cũng có giá trị đối với những người bị giam giữ, bất kể bản chất và tình trạng trầm trọng của những tội ác mà họ có thể đã phạm phải. Sự tôn trọng phẩm giá và sự vẹn toàn thân thể của con người không thể lệ thuộc vào những hành động được làm ra mà là một bổn phận luân lý mà mọi con người và mọi thẩm quyền được kêu gọi phải tôn trọng.

Các giám mục và các tuyên úy quân đội thân mến, tôi mời gọi anh em, trong sự chu toàn sứ vụ đào tạo lương tâm của những thành viên các lực lượng võ trang của anh em, hãy đừng tiết kiệm nỗ lực của anh em để cho các tiêu chuẩn của luật nhân đạo quốc tế được đón nhận trong trái tim của những người được gửi gấm cho sự chăm sóc mục vụ của anh em. Mong rằng những lời trong Phúc Âm chứa đựng trong « nghi thức » trọng đại hay lề luật quan trọng về thái độ, trở thành sự hướng dẫn đối với anh em : « Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han » (Mt 25,36).

Vấn đề là giúp đỡ thành phần đặc biệt này của dân Thiên Chúa được ký gửi cho sự săn sóc của anh em để nhận diện trong di sản chung gắn liền mọi con người và đều có nguồn gốc từ luật tự nhiên, những yếu tố có thể trở thành một nhịp cầu và một địa điểm gặp gỡ của tất cả mọi người. Các thừa tác nhân của Đức Kitô trong thế giới quân sự cũng là những thừa tác nhân đầu tiên của con người và của những quyền căn bản của họ. Tôi nghĩ tới những người trong anh em ở bên cạnh các quân nhân đang trong tình trạng tranh chấp quốc tế, được kêu gọi phải đánh thức lương tâm của mình cho tính bác ái hoàn vũ gom lại con người với nhau, bất kể chủng tộc, quốc tịch, văn hóa hay tôn giáo của người khác.

Nhưng trước chuyện đó, có công việc phòng ngừa, vốn là một công việc giáo dục, bổ sung cho công việc của các gia đình và các cộng đoàn Kitô giáo. Vấn đề là đào tạo những con người cởi mở ra với tình bạn, với sự thông cảm, với sự dung nạp, với lòng nhân hậu và với sự tôn trọng đối với mọi người ; những người trẻ chú tâm tới sự nhận biết di sản văn hóa của các dân tộc, họ dấn thân cho một quốc tịch hoàn vũ, để giúp cho sự tăng trưởng của một đại gia đình nhân loại. Công Đồng Vaticanô II gọi những quân nhân là « những người đang bảo vệ sự an toàn và tự do cho các dân tộc » (Hiến chế Mục vụ Gaudium et spes, 79) : anh em ở giữa những người đó để cho những lời này, trong lúc chiến tranh xúc phạm và hủy hoại, có thể là thực tế, có thể mang đến ý nghĩa cho cuộc đời của những người trẻ và ít trẻ hơn, với tư cách là quân nhân, họ không muốn bị lấy mất đi của họ những giá trị nhân bản và Kitô giáo.

Quý Anh Chị Em thân mến, ngày 12/8/1949, tại Genève, đã được ký kết những Thỏa Ước bảo vệ các nạn nhân chiến tranh. Nhân ngày kỷ niệm 70 năm này, tôi muốn tái khẳng định tầm vóc quan trọng mà Tòa Thánh gắn cho luật nhân đạo quốc tế và cầu chúc cho các quy định dự trù được tôn trọng trong mọi tình huống. Khi thuận tiện, mong rằng những quy định đó được làm sáng tỏ và củng cố hơn nữa, nhất là khi liên quan đến những cuộc tranh chấp võ trang quốc tế và, đặc biệt, sự bảo vệ phẩm giá của những con người bị tước đoạt quyền tự do của họ vì những lý do liên hệ đến tranh chấp.

Tôi muốn cam kết với Quý Anh Chị Em rằng Tòa Thánh sẽ tiếp tục mang đến sự đóng góp trong những cuộc thảo luận và thương thuyết giữa gia đình các Quốc Gia. Tôi phó thác Quý Anh Chị Em cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ giầu lòng thương xót, và tôi hết lòng ban cho Quý Anh Chị Em và các thân nhân phép lành của tôi. Và cũng xin Quý Anh Chị Em, vui lòng, cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn !

  • X ; Bài diễn văn cho các tham dự viên Hội Nghị đào tạo tuyên úy quân đội về luật nhân đạo quốc tế kỳ thứ IV, 16/10/2015

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/aumoniers-militaires-le-pape-invite-a-former-les-consciences-et-les-coeurs/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.