Triều kiến chung : « Với thánh Phaolô, đọc những thử thách với đôi mắt đức tin »

Cuộc khổ nạn của thánh Phaolô, một Phúc Âm sống (bản dịch đầy đủ)

DÉCEMBRE 11, 2019 16:06 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 11/12/2019

Thánh Phaolô « dạy cho chúng ta sự kiên trì trong thử thách và khả năng đọc được tất cả với đôi mắt đức tin », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định : những xiềng xích của ngài là « một thử thách nhục nhã đối với thánh tông đồ, ngài dưới mắt thế gian bị coi như một ‘‘kẻ gian phi’’. Nhưng tình yêu của ngài đối với Chúa Kitô là lớn lao đến độ kể cả xiềng xích cũng được xem với đôi mắt đức tin ».

Trong buổi triều kiến chung hôm thứ tư 11/12/2019, trong Đại Thính đường Phaolô VI của Vatican, Đức Giáo Hoàng đã tiếp nối Bài Giáo Lý về cuốn sách Tông Đồ Công Vụ. Ngài đã bình giảng chương 26, sau khi trở về Giêrusalem, thánh Phaolô đã phải đương đầu với sự chống đối của thành phố và đã bị bắt bỏ tù.

Đức tin này của thánh Phaolô, ngài giải thích khi lấy ra những lời của nguyên giáo hoàng Biển Đức XVI, « không phải ‘‘một lý thuyết, một tư tưởng về Thiên Chúa và về thế gian’’, mà ‘‘là sự đánh động của tình yêu của Thiên Chúa trên trái tim ngài, […] đó là tình yêu của ngài đối với Chúa Giêsu Kitô’’ ».

« Thánh sử gia Luca nhấn mạnh sự giống nhau giữa Thánh Phaolô và Chúa Giêsu », Đức Giáo Hoàng lưu ý, « cả hai Đấng đều bị những kẻ đối nghịch căm ghét, bị tố cáo nơi chốn công cộng và được công nhận là vô tội bởi các giới thẩm quyền đế quóc ; và như thế, Thánh Phaolô đã được can dự vào cuộc khổ nạn của Thầy ngài và cuộc khổ nạn của ngài trở thành một Phúc Âm sống ».

Sự làm chứng của Thánh Phaolô, Đức Giáo Hoàng nói, « ngày càng được mang dấu ấn của sự đau khổ ». Xiềng xích của ngài là « dấu chỉ sự trung thành của ngài với Phúc Âm và là minh chứng ngài đưa ra về Đấng Phục Sinh ». Đức Giáo Hoàng đã cho thấy sợi dây gắn kết với một nhóm khách hành hương người Ukraina được ngài gặp ngay sáng ngày hôm nay : « Những người này đã bị bách hại biết bao ! », ngài cảm động, « Đúng là họ đã chịu đau khổ vì Phúc Âm ! Nhưng họ đã không bán rẻ đức tin của họ. Họ là một tấm gương ». Và ngài thêm rằng : « Vẫn luôn có những thánh tử đạo ở giữa chúng ta : đó là dấu chỉ cho thấy chúng ta đang đi trên đúng con đường của Chúa Giêsu ».

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong lúc đọc sách Tông Đồ Công Vụ, chuyến viễn du của Phúc Âm trên thế giới tiếp tục và sự làm chứng của Thánh Phaolô ngày càng mang đậm dấu ấn của sự đau khổ. Nhưng đó là điều đang lớn lên cùng với thời gian trong cuộc đời của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô không chỉ là người đi rao giảng Phúc Âm đầy nhiệt huyết, người thừa sai dũng cảm giữa dân ngoại, đấng đã cho sức sống cho các cộng đoàn Kitô giáo, nhưng ngài còn là chứng nhân chịu đau khổ của Đấng Phục Sinh (x. Cv 9,15-16).

Sự kiện Thánh Phaolô về tới Giêrusalem, được kể lại ở chương 21 của sách Tông Đồ Công Vụ, kích động một sự hằn thù dữ tợn đối với ông, kèm theo những lời trách cứ ; « Nhưng đó là một tên bách hại ! Anh em đừng tin hắn ! ». Cũng giống như Chúa Giêsu, đối với ngài, Giêrusalem là một thành phố thù nghịch. Vì đi lên Đền Thờ, nên ngài đã bị nhận diện, bị lôi ra ngoài để hành hình và đã được cứu thoát bởi các quân sĩ Lamã. Bị tố cáo đã giảng dạy chống lại Lề Luật và Đền Thánh, ngài bị bắt và khởi sự một cuộc hành trình tù đầy dài ngày, trước tiên là trước tòa các Kỳ Mục Do Thái, rồi tới trước viên chỉ huy cơ đội binh sĩ Lamã tại Xêdarê, và sau cùng trước Vua Agrippa. Thánh Sử Gia Luca nhấn mạnh sự giống nhau giữa Thánh Phaolô và Chúa Giêsu, cả hai đều bị kẻ địch oán ghét, cả hai đều bị tố cáo giữa nơi công cộng và đều được công nhận là vô tội bởi các chính quyền đế quốc ; Và như thế Thánh Phaolô đã được liên kết với cuộc khổ nạn của Thầy Mình và cuộc khổ nạn của ngài trở thành một Phúc Âm sống.

Tôi ra đây từ Đền Thánh Phêrô và tôi đã dự ở đó một cuộc tiếp kiến thứ nhất hồi sáng nay với các khách hành hương người Ukraina, của một giáo phận bên Ukraina. Những người này đã bị bách hại quá sức : Họ đã chịu đau khổ vì Phúc Âm quá sức Nhưng họ đã không bán rẻ đức tin của họ. Họ là một gương sáng. Ngày nay, trên thế giới, tại Châu Âu, có nhiều người Kitô hữu bị bách hại và đã hy sinh mạng sống vì đức tin của họ, hay là bị bách hại với những bàn tay đeo găng trắng, nghĩa là bị gạt sang bên, bị loại ra rìa… Sự gian nan vì đạo là không khí đời sống của người Kitô hữu, của cộng đoàn Kitô giáo. Vẫn luôn có các thánh tử đạo giữa chúng ta : đó là một dấu chỉ chúng ta đang trên đúng con đường của Chúa Giêsu. Sẽ là sự chúc lành của Chúa, nếu có người nam hay nữ nào trong dân của Thiên Chúa cống hiến một sự làm chứng tử đạo đó.

Thánh Phaolô được ơn gọi bảo vệ mình trước những tố cáo và, sau cùng, trước mặt vua Afrippa II ; bài biện hộ của ngài đã biến thành một sự làm chứng hữu hiệu về đức tin (x. Cv 26,1-23).

Rồi Thánh Phaolô kể sự trở lại của ngài : Chúa Kitô Phục Sinh đã làm ngài thành một Kitô hữu và đã giao cho ngài sứ vụ ở giữa các quốc gia, « để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Satan mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy nhờ tin vào Ta, chúng sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến » (c. 18). Thánh Phaolô đã tuân hành sứ mệnh đó và đã không làm gì ngoài chứng tỏ cách nào các ngôn sứ và ông Môsê đã báo trước điều mà ngài loan truyền bây giờ rằng : « Đấng Kitô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, để loan báo ánh sáng cho dân Do Thái cũng như cho các dân ngoại » (c.23). Lời chứng đầy đam mê của Thánh Phaolô đã đánh động lòng của vua Agrippa, nhà vua chỉ thiếu một điều là làm một bước quyết định. Và nhà vua đã nói câu này : « Chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đó ! » (c.28). Thánh Phaolô được tuyên bố vô tội, nhưng người ta không thể thả ngài ra bởi vì ngài đã kháng cáo lên hoàng đế Xêda. Chính vì thế mà tiếp tục chuyến du hành, mà không có gì có thể ngăn cản được Lời của Thiên Chúa đi tới Rôma. Thánh Phaolô bị xiềng xích, sẽ tận cùng tại đây, ở Rôma.

Kể từ giờ phút đó, chân dung của Thánh Phaolô là chân dung của một người tù mà xiềng xích là dấu chỉ lòng trung thành của ngài đối với Hội Thánh và của sự làm chứng ngài đã thể hiện cho Đấng Phục Sinh.

Xiềng xích chắc chắn là một thử thách mang tính nhục nhã đối với thánh tông đồ, đấng xuất hiện dưới mắt thiên hạ như một « tên gian phi » (2Tm 2,9). Nhưng tình yêu của ngài đối với Chúa Kitô thì mạnh mẽ đến nỗi kể cả những xiềng xích cũng được xem với đôi mắt đức tin ; một đức tin mà đối với Thánh Phaolô, không phải « một lý thuyết, một tư tưởng về Thiên Chúa và về thế gian », mà là « sự đánh động trên trái tim ngài bởi tình yêu của Thiên Chúa, […] đó là tình yêu của ngài đối với Chúa Giêsu Kitô » (ĐGH Biển Đức XVI, Bài giảng nhân dịp Năm Thánh Phaolô, 28/6/2008).

Quý Anh Chị Em thân mến, Thánh Phaolô dạy cho chúng ta sự kiên trì trong thử thách và khả năng nhìn mọi chuyện với đôi mắt đức tin. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa, nhờ lời cầu bầu của thánh tông đồ, thêm sức sống cho đức tin của chúng ta và phù giúp chúng ta được trung thành đến cùng với ơn gọi Kitô giáo của chúng ta, ơn gọi là những môn đệ của Chúa, ơn gọi làm những thừa sai.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/audience-avec-saint-paul-lire-les-epreuves-avec-les-yeux-de-la-foi-traduction-complete/

 713 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.