Kinh Truyền Tin – Chúa Giêsu « muốn trở lại để chữa lành những bệnh tật của chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui của Người »

Đức Giáo Hoàng gợi ý : « Chuyển đổi ý nghĩ của chúng ta về Thiên Chúa »

DÉCEMBRE 15, 2019 14:31 ANITA BOURDINANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 15/12/2019

« Ơn cứu độ bao phủ toàn bộ con người và làm cho con người tái sinh » và chính là niềm vui của ơn cứu chuộc đó mà ngày chúa nhật thứ ba Mùa Vọng đã biểu lộ, chúa nhật « của vui mừng », Đức Giáo Hoàng giải thích, ngày 15/12/2019, từ cửa sổ văn phòng của dinh giáo hoàng tại Vatican trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô : Chúa Giêsu muốn « quay trở lại để chữa lành các bệnh tật của chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui của Người ».

Nhưng, ngài nói thêm, « sự tái sinh này, với niềm vui kèm theo, luôn đòi hỏi một sự chết đi cho chính chúng ta và cho tội lỗi đang ở trong chúng ta. Từ đó, ơn gọi chuyển đổi, vốn là cơ sở của sự rao giảng vừa của thánh Gioan Tẩy Giả và vừa của Chúa Giêsu ; đặc biệt, vấn đề là chuyển đổi suy nghĩ mà chúng ta có về Thiên Chúa ».

Cũng như thánh Gioan Tẩy Giả, Đức Giáo Hoàng giải thích thêm, « chúng ta cũng thế, chúng ta được kêu gọi nhận biết dung nhan mà Thiên Chúa đã chọn để chấp nhận nơi Chúa Giêsu Kitô, khiêm nhường và thương xót ».

Ngài nhấn mạnh về sự « trở lại » đó : « Tin vào Thiên Chúa thì vẫn chưa đủ : phải mỗi ngày thanh tẩy đức tin của chúng ta »

Ngài đưa ra một thí dụ của sự trở lại với Thiên Chúa và với tha nhân : « Hài Nhi nằm trong máng cỏ có khuôn mặt của các anh chi em túng thiếu nhất của chúng ta, của những người nghèo « vốn là những người có đặc ân của mầu nhiệm này và, nhiều khi, họ là những người có nhiều khả năng nhất để nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta ».

Thí dụ khác nữa, đó là đừng để bị chi phối bởi tất cả những cái gì bề ngoài trong những ngày lễ hội cuối năm : « Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta, để gần tới lễ Giáng Sinh, chúng ta đừng để mình bị chia trí bởi những chuyện bề ngoài, mà cho chúng ta dọn chỗ trong thâm tâm chúng ta cho Đấng đã đến rồi và Người còn muốn quay trở lại để chữa lành những bệnh tật của chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui của Người ».

Sau đây là bản dịch nhanh những lời được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra bằng tiếng Ý trước Kinh Truyền Tin.

AB

Lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Nhân ngày chúa nhật thứ ba Mùa Vọng này, còn được gọi là chúa nhật « của niềm vui », Lời Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy tham gia vào sự vui mừng, và ngoài ra còn tham gia vào việc ý thức rằng cuộc sống cũng bao gồm những giờ phút nghi hoặc, trong đó thật là khó khăn để có lòng tin. Vui mừng và nghi hoặc là hai trải nghiệm gắn liền với cuộc đời chúng ta.

Đối lại lời mời gọi vui mừng rõ ràng của tiên tri Isaia : « Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông » (Is 35,1) là sự nghi hoặc của thánh Gioan Tẩy Giả trong Phúc Âm : « Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ? » (Mt 11,3).

Quả vậy, ngôn sứ thấy được xa hơn tình thế : ngài có trước mặt ngài, những con người nản lòng, tay yếu chân mềm, trái tim lung lạc (x. Is 35,3-4). Chính cũng là thực tế đó đã thử thách đức tin của mọi thời đại. Nhưng người của Thiên Chúa nhìn thấu xa hơn, bởi vì Thần Khí làm cho trái tim ngài cảm nhận được sức mạnh lời hứa của Người, và ngài loan báo ơn cứu độ : « Can đảm lên, đừng sợ ! Thiên Chúa của anh em đây rồi […]. Chính Người sẽ đến cứu anh em » (c.4).Và rồi tất cả đã biến đổi, sa mạc nở hoa, sự an ủi và vui mừng xâm chiếm những con tim lạc lõng, những kẻ què quặt, những kẻ câm nín được chữa lành (x. c.5-6). Đó là những điều được tiến hành với Chúa Giêsu : « người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng » (Mt 11,5)

Sự mô tả này cho chúng ta thấy rằng ơn cứu độ bao trùm toàn bộ con người và tái sinh con người. Nhưng sự sinh ra lại này, với niềm vui kèm theo, luôn đòi hỏi một sự chết đi cho chính chúng ta và cho tội lỗi đang ở trong chúng ta. Từ đó, ơn gọi trở lại, vốn là nền tảng của sự rao giảng vừa của thánh Gioan Tẩy Giả và vừa của Chúa Giêsu ; đặc biệt, vấn đề là chuyển đổi suy nghĩ mà chúng ta có về Thiên Chúa. Và Mùa Vọng khuyến khích chúng ta làm điều này, chính là qua câu hỏi mà thánh Gioan Tẩy Giả đã hỏi Chúa Giêsu : « Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ? » (Mt 11,3). Chúng ta nghĩ rằng : trong suốt cuộc đời của ngài, thánh Gioan đã chờ đợi Đấng Mêsia ; lối sống của ngài, thân xác của ngài đã được tạo hình bởi sự chờ đợi đó. Chính như thế là lý do Chúa Giêsu ca ngợi ngài bằng những lời này : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan (x. Mt 11,11).

Và tuy nhiên, ngài cũng đã phải trở lại với Chúa Giêsu. Như thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng được ơn gọi nhận biết dung nhan mà Thiên Chúa đã chọn để chấp nhận nơi Chúa Giêsu, khiêm nhường và thương xót.

Mùa Vọng là một mùa ơn phúc. Mùa Vọng nói với chúng ta rằng, chỉ tin vào Thiên Chúa thì vẫn chưa đủ : phải mỗi ngày thanh tẩy đức tin của chúng ta. Vấn đề là phải chuẩn bị để đón mừng không phải một nhân vật trong truyện thần thoại, mà là đón mừng Thiên Chúa là Đấng kêu gọi chúng ta, cho chúng ta can dự và trước mặt Người, chúng ta phải có sự lựa chọn. Hài Nhi nằm trong máng cỏ có khuôn mặt của người anh chị em túng thiếu nhất của chúng ta, của những người nghèo « vốn là những người có đặc ân của mầu nhiệm này và, nhiều khi, họ là những người có nhiều khả năng nhất để nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta » (Tông thư Admirabile signum, 6)

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta, để gần tới lễ Giáng Sinh, chúng ta đừng để mình bị chia trí bởi những chuyện bề ngoài, mà cho chúng ta dọn chỗ trong thâm tâm chúng ta cho Đấng đã đến rồi và Người còn muốn quay trở lại để chữa lành những bệnh tật của chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui của Người.

Copyright pour la traduction – Zenit 2019, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/angelus-jesus-veut-veut-revenir-pour-guerir-nos-maladies-et-nous-donner-sa-joie-traduction-complete/

 557 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.