Bảo vệ trẻ vị thành niên – Đức Giáo Hoàng bãi bỏ bí mật giáo hoàng về các lạm dụng do các linh mục vi phạm

Bản dịch toàn văn chỉ dụ

DÉCEMBRE 17, 2019 12:00 ANNE KURIANPAPE FRANÇOISROME

Triều kiến chung ngày 03/4/2019

« Một quyết định sẽ mang tính bước ngoặt », Vatican News nhấn mạnh : Đức Giáo Hoàng Phanxicô bãi bỏ bí mật giáo hoàng trong những trường hợp bạo lực tình dục và lạm dụng trên trẻ vị thành niên do các thành viên của hàng giáo sĩ vi phạm, trong một chỉ dụ đã được công bố ngày 17/12/2019. « Không có một bổn phận im lặng nào về những hành động có thể áp đặt đối với người tố cáo, đối với người bị xúc phạm và đối với các nhân chứng ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, như người ta có thể đọc được trong một bản thông cáo của Tòa Thánh mang chữ ký của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin, đã được thiết lập để ban hành Chỉ thị về tính bảo mật các vụ án, nhân một buổi tiếp kiến được ban cho Đức Cha Edgar Peña Parra, đại diện về các vụ việc của Phủ Quốc Vụ Khanh, ngày 04/10/2019.

Đức Giáo Hoàng đã thúc đẩy để nó được « có hiệu lực » « ngay lập tức » « một cách cứng rắn và vững vàng «  và nó được ban hành bởi sự đăng tải trên tờ Osservatore Romano, và trong phần biện giải chính thức của các Tài Liệu Của Tông Tòa (Acta Apostolicae Sedis)

Sau đây là bản dịch của chỉ dụ này, kèm theo một chỉ dụ khác được ghi trong phạm trù những « tội trầm trọng nhất » là sự lưu trữ và tán phát các hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

Về tính bảo mật của các vụ án

  1. Những tố cáo, các vụ án và các quyết định đối với những tội phạm sau đây không được bao gồm bởi sự bí mật giáo hoàng :
  2. a) thuộc điều 1 của Tự Sắc ‘‘Vos estis lux mundi’’, ngày 07/5/2019 ;
    b) thuộc điều 6 của các Normae de gravioribus dilictis (Những quy phạm về các tội phạm nặng nhất) dành riêng cho sự phán xét của Bộ Giáo Lý và Đức Tin, được nói đến trong Tự Sắc ‘‘Sacramentorum Sanctitatis Tutela’’, của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngày 30/4/2001, và những tu chính liên tiếp sau đó.
  3. Khi những tội phạm này bị vi phạm cùng lúc với những tội phạm khác, chúng cũng đều bị loại ra khỏi sự bảo mật giáo hoàng.
  4. Trong những trường hợp của điểm 1, những thông tin được xử lý theo cách để bảo đảm sự an toàn, toàn vẹn và tính cơ mật theo ý nghĩa của các điều luật canon 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO, nhằm để bảo vệ tiếng tốt, hình ảnh và khu vực riêng tư của tất cả những người có liên quan.
  5. Tính bí mật nghề nghiệp không ngăn cản sự chu toàn những nghĩa vụ được thiết lập bởi những luật pháp quốc gia, kể cả những nghĩa vụ có thể xẩy ra nhằm tố giác, cũng như sự tuân thủ những đòi hỏi thi hành của các giới thẩm quyền dân sự.
  6. Không có nghĩa vụ giữ im lặng nào về những hành động có thể áp đặt cho người thực hiện một sự tố giác, cho người tự cho mình bị xúc phạm hay cho các chứng nhân.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/protection-des-mineurs-le-pape-abolit-le-secret-pontifical-pour-les-abus-commis-par-des-pretres/

 506 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.