Bảo vệ trẻ vị thành niên – tàng trữ hình ảnh ấu dâm là một trong những tội phạm trầm trọng nhất

Bản dịch toàn văn chỉ dụ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

DÉCEMBRE 17, 2019 12:00 ANNE KURIANPAPE FRANÇOISROME

Triều kiến chung ngày 04/12/2019

Trong một chỉ dụ được công bố ngày 17/12/2019, Đức Giáo Hoàng Phanxicô thay đổi tiêu chuẩn liên quan đến tội phạm hình ảnh ấu dâm : ngài liệt sự tàng trữ và tán phát những hình ảnh khiêu dâm của các trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi vào loại những « delicta graviora », – những tội phạm trầm trọng nhất -, được xử lý bởi Bộ Giáo Lý Đức Tin (BGLĐT)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô như người ta có thể đọc trong một bản thông cáo, đã thiết lập để đưa vào những tu chính sau đây cho những ‘‘Normae de Gravioribus delictis’’ (Những quy phạm về các tội phạm nặng nhất) dành riêng cho sự phán xét của Bộ Giáo Lý và Đức Tin, được nói đến trong Tự Sắc ‘‘Sacramentorum Sanctitatis Tutela’’, của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngày 30/4/2001, nhân một buổi tiếp kiến được ban cho Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh và Đức Hồng Y Tổng Trưởng BGLĐT ngày 04/10 vừa qua.

Sau đây là bản dịch của chỉ dụ này, vốn cũng thiết lập rằng một tín hữu giáo dân có thể đảm nhận vai trò luật sư biện hộ và công tố viên trong những vụ việc liên quan đến những tội ác trầm trọng nhất này.

Điều 1
Điều 6 § 1.2° của tự sắc Sacramentorum Sanctitatis Tutela được hoàn toàn thay thế bằng văn bản sau đây : « thủ đắc hay tàng trữ hay tán phát, với mục đích tình dục, hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi bởi một thành viên của hàng giáo sĩ, bằng bất cứ cách nào hay bằng bất cứ dụng cụ nào được sử dụng ».

Điều 2
§ 1 – Khoản 13 của Sacramentorum Sanctitatis Tetela được hoàn toàn thay thế bằng văn bản sau đây : « Có thể đảm nhiệm chức năng luật sư bào chữa và công tố viên, một tín hữu giáo dân, có bằng tiến sĩ luật canon, và được chấp thuận bởi chủ tịch phiên tòa ».

§ 2 – Khoản 14 của Sacramentorum Sanctitatis Tutela được hoàn toàn thay thế bằng văn bản sau đây : « Trong các tòa án khác, sau đó, cho những vụ án này, chỉ có các linh mục có thể đảm nhận chức vụ thẩm phán, công tố viên và công chứng viên, theo những tiêu chuẩn hiện nay ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ấn định rằng chỉ dụ này được công bố trên tờ Osservatorer Romano, cũng như trong các Tài Liệu Tông Tòa, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020

Từ Vatican, ngày 03 tháng 12 năm 2019

Hồng Y Pietro Parolin

Quốc Vụ Khanh

Hồng Y Luis Francisco Ladaria

Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý và Đức Tin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/protection-des-mineurs-rescrit-du-pape-francois-sur-les-images-pornographiques/

 513 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.