Truyền giáo tại Á Châu – hội thảo tại Đại Học Giáo Hoàng Urbanô

Trong chương trình có hiệp định với Trung Quốc

DÉCEMBRE 18, 2019 16:51 RÉDACTIONMISSION

Các giám mục của Trung Hoa từ giã Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Một cuộc hội thảo về « Những thách đố của Sứ Vụ Truyền Giáo tại Á Châu » đã được tổ chức nhân dịp ngày kỷ niệm XX năm Tông huấn hậu công nghị của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ecclesia in Asia, tại Đại Học Giáo Hoàng Urbanô trong những ngày 18 và 19/12/2019, theo thông báo của thông tấn thừa sai Fides của Vatican, cơ quan này cũng là nơi trình bầy các chủ đề các bài tham luận.

Cuộc thảo luận được tổ chức với sự cộng tác của Phân Khoa Giáo Hoàng Thần Học Thánh Bonaventure – Seraphicum, Đại Học Giáo Hoàng Urbanô và Liên Hiệp Giáo Hoàng Thừa Sai, Hội Thảo mang tên « Transforming Asia » (Thay đổi Á Châu).

Hội thảo sẽ phân tích, trong phần đầu, tình trạng Phúc Âm hóa trong các xã hội vùng Đông Nam Á.

Các cuộc thảo luận sẽ được khai mạc bởi Linh Mục Giáo Sư Nguyễn Đình Anh Nhuệ, OFM, Viện Trưởng Viện Thần Học Giáo Hoàng Thánh Bonaventure và Giám Đốc Học Viện Dòng Phanxicô về Nghiên Cứu Thần Học Á Châu.

Cha Gianni Criveller, của Học Viện Giáo Hoàng về các xứ truyền giáo của Milanô (PIME), sẽ tham luận về « những thay đổi về nhân chủng học và xã hội học tại Á Châu vào thời điểm hiện nay ».

Cha Giuse Nguyễn Tất Thắng, OP sẽ trình bầy về « những xu hướng của đời sống tôn giáo công giáo trong các Gíáo Hội Đông Nam Á »

Các tham luận tiếp theo sẽ được điều hợp bởi cha Fabrizio Meroni (PIME), Tổng thư ký của Hiệp Hội Giáo Hoàng Thừa Sai.

Cha Paulus Phạm Y sẽ phác họa những « viễn cảnh Việt Nam trên Ecclesia Asia (Hội Thánh Á Châu).

Cha Paulus Budi Kleden, SVD sẽ nói về « những thách đố mà sứ vụ Kitô giáo phải đối đầu tại Inđonêxia »

Đề tài « Một sự phản chiếu Phật Giáo trên linh đạo dòng Phanxicô » theo phương pháp Thần Học so sánh dưới ánh sáng của Ecclesia in Asia, được giao cho cha Francis Yongho Lee, OFM.

Ngày thứ nhì tập trung vào việc phân tích sứ vụ truyền giáo trong các xã hội Ấn Độ và Trung Hoa.

Cha Gaetano Sabetta sẽ phát biểu về « những viễn ảnh tôn giáo Kitô giáo  trước những viễn ảnh Á Châu : nhu cầu, khả năng và giới hạn của đối thoại ».

Bà Elisa Giunipero sẽ nhắc về « hiệp ước giữa Tòa Thánh và nước Trung Hoa Nhân Dân : phát triển và thách đố ».

Sau cùng, một cái nhìn trên vùng Nam Á Châu sẽ được đưa ra qua sự phân tích những bối cảnh như Ấn Độ, Sri Lanka và Pakistan.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/la-mission-en-asie-colloque-a-luniversite-pontificale-urbanienne/

 576 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.