Niên trưởng Hồng Y Đoàn sẽ có nhiệm kỳ 5 năm

Tự sắc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Bản dịch toàn văn)

DÉCEMBRE 21, 2019 16:58 ANNE KURIANPAPE FRANÇOISROME

Diễn Văn tại Giáo Triều La Mã, Giáng Sinh 2019

Vị niên trưởng Hồng Y Đoàn – được bầu cử bởi các hồng y trật giám mục – từ nay sẽ có nhiệm kỳ là 5 năm, có thể tái cử 1 lần : đó là điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thiết lập trong một ‘‘Tự Sắc’’ được công bố ngày 21/12/2019, đúng lúc có sự từ chức của vị niên trưởng hiện tại, Đức Hồng Y Angelo Sodano.

Theo Bộ Luật Canon (canon 352), vị niên trưởng chủ tọa Hồng Y Đoàn, và vị phó niên trưởng sẽ đảm đang việc này nếu vị niên trưởng bị ngăn trở. « Primus inter pares », vị chủ tọa « không có quyền hạn gì » trên các vị hồng y khác, luật của Hội Thánh nói rõ. Vị niên trưởng phải thông báo cho các hồng y về cái chết của một Đức Giáo Hoàng, như Hiến Chế tông vụ « Universi Dominici Gregis » (s. 19) chỉ rõ. Ngài chủ tọa những cuộc họp của các hồng y và mời họ về dự mật nghị (x. s.38), trong mật nghị, ngài sẽ hướng dẫn các cuộc bầu cử và hỏi vị hồng y trúng tuyển xem vị đó có chấp nhận trọng trách đó hay không.

Sau đây là bản dịch Tự Sắc này.

Tông thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Dọc theo thời gian nhiều thế kỷ, các vị giáo hoàng La Mã đã điều chỉnh theo những nhu cầu của thời đại các ngài, thành phần của Viện các thượng phụ hồng y, được kêu gọi đặc biệt tiến hành bầu cử Vị Mục Tử Tối Cao của Hội Thánh và phụ giúp ngài trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng nhất trong những việc quản lý hàng ngày của Hội Thánh hoàn vũ.

Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, từ ký ức đời đời, bằng Tự Sắc ngày 11/02/1965, đã nới rộng thành phần của Hồng Y Đoàn, bằng cách kêu gọi tham gia, trong Trật các giám mục, ngoài những vị có ngai tòa thực thụ trong giáo phận Rôma, cũng như các thượng phụ Gíáo Hội Đông Phương được vinh thăng hồng y (x. Ad Purpuratorum Patrum Collugium, AAS, 57 [1965], 295-296).

Với Chỉ Dụ ex Audientia ngày 26/6/2018, tôi cũng đã làm điều cần thiết để mở rộng thành phần các hồng y Trật giám mục được nói ở trên đây, bằng cách điền vào trong nội bộ của trật này một số các hồng y thực thụ của các thánh bộ La Mã và bằng cách để họ ngang hàng với các hồng y của một Thánh Đường thuộc giáo phận Rôma và ngang hàng với các thượng phụ thuộc Giáo Hội Đông Phương được ban cho trật đó.

Về điều này, quy chế của Hội Thánh, với những chỉ định rõ ràng và chính xác, đã từ lâu định nghĩa với sự khôn ngoan vị trí riêng biệt trong Hồng Y Đoàn, của vị hồng y niên trưởng và phó niên trưởng, có nhiệm vụ tiến hành một việc chủ tọa tiên khởi inter pars của tình huynh đệ và có hiệu quả giữa các đồng viện hồng y của mình (x. can. 352 § 1e 352 § 2-3).

Tuy nhiên hiện nay, khi chấp thuận đơn từ chức niên trưởng Hồng Y Đoàn của Đức Hồng Y Angelo Sodano, mà tôi rất cảm ơn vì sự phục vụ to lớn của ngài tại Hồng Y Đoàn trong gần 15 năm nhiệm kỳ của ngài, và khi xem lại với sự gia tăng nhân số các hồng y, những trách nhiệm nặng nề đặt trên cá nhân vị niên trưởng, tôi nhận thấy đúng lúc từ nay trở đi, vị hồng y niên trưởng, sẽ tiếp tục được bầu cử giữa các thành viên ở Trật giám mục theo những gì đã ấn định ở điều can. 652 § 2 của bộ luật canon, sẽ ở chức vụ này trong một thời gian là 5 năm, có thể được tái cử, và sau khi hết nhiệm kỳ, ngài sẽ được mang tước hiệu nguyên niên trưởng Hồng Y Đoàn.

Sau cùng, tôi muốn gửi đến tất cả các thành viên Hồng Y Đoàn của Hội Thánh Rôma lời cảm ơn sâu đậm của tôi vì sự phục vụ đại lượng của các ngài cho Hội Thánh và cho sứ vụ Kế Vị Thánh Phêrô của tôi, với phép lành Tòa Thánh.

Ban ra tại Rôma, bên cạnh Đền Thánh Phêrô, ngày 21 tháng 12 năm 2019 của Chúa, năm thứ bẩy của triều đại chúng tôi.

PHANXICÔ

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/le-doyen-du-college-cardinalice-aura-un-mandat-de-cinq-ans/

 838 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.