Kinh Truyền Tin « chủ nghĩa bất động không phù hợp với việc làm chứng Kitô giáo »

Nhưng khả năng ngạc nhiên « giúp cho trải nghiệm tôn giáo » (Bản dịch đầy đủ)

FÉVRIER 02, 2020 14:21 ANITA BOURDINANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 02/02/2020

« Chủ nghĩa bất động không phù hợp với sự làm chứng Kitô giáo cũng không phù hợp với sứ vụ của Hội Thánh », Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố trong khi bình giảng bài Phúc Âm lễ Đức Mẹ Maria và thánh Giuse Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh, hay là Lễ Nến, trước Kinh Truyền Tin, trên Quảng Trường Thánh Phêrô ngày chúa nhật 02/02/2020.

Đức Giáo Hoàng đã lưu ý rằng bốn nhân vật chung quanh Chúa Giêsu Hài Đồng đều « trong tình trạng chuyển động » và tràn đầy « sửng sốt ».

Ngài đã cập nhật thông điệp của Phúc Âm cho ngày hôm nay khi nói rằng : « Thế giới cần những người Kitô hữu chịu để cho mình chuyển động, không mệt mỏi để bước đi trong các đường phố của cuộc đời, để mang đến cho mọi người lời an ủi của Chúa Giêsu. Mỗi người đã chịu Phép Rửa đều nhận được ơn gọi rao truyền, làm sứ vụ Phúc Âm hóa ! Các giáo xứ và các cộng đoàn giáo hội khác nhau được kêu gọi khuyến khích sự dấn thân của giới trẻ, của các gia đình và của những người lớn tuổi, để cho mỗi người có thể làm một cuộc trải nghiệm Kitô giáo, sống cuộc sống và sống sứ vụ của Hội Thánh với tính cách là những người chủ chốt ».

Về chuyện khả năng ngạc nhiên, khả năng cảm thấy sửng sốt, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng nó giúp gặp gỡ Thiên Chúa : « Khả năng ngạc nhiên về những sự kiện chung quanh chúng ta giúp cho sự trải nghiệm tôn giáo và khiến cho sự gặp gỡ với Chúa trở nên sung mãn. Trái lại, sự không có khả năng để ngạc nhiên làm cho chúng ta thờ ơ và làm gia tăng những khoảng cách giữa con đường đức tin và đời sống hàng ngày ».

Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh khía cạnh này trong một tweet được để lên sau đó trên trang @Pontifex_fr: « Phúc Âm ngày hôm nay (Lc 2, 22-40), lễ Dâng Chúa Giêsu, cho chúng ta thấy sự ngạc nhiên của Đức Maria, các ông Giuse, Syméon và bà Anna trước điều xẩy ra trước mắt họ. Khả năng kinh ngạc thán phục làm cho cuộc gặp gỡ với Chúa mang lại hoa quả ».

Sau đây là bản dịch nhanh những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

AB

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin

Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Dâng Chúa : khi hài nhi Giêsu đã được dâng  lên trong Đền Thánh bởi Đức Trinh Nữ Maria và thánh Giuse. Ngày đời sống thánh hiến cũng là ngày hôm nay, nhắc nhở kho báu to lớn trong Hội Thánh của những người đi theo sát chân Chúa để tuyên xưng những giáo huấn của Phúc Âm.

Bài Phúc Âm (x. Lc 2, 22-40) kể rằng, bốn mươi ngày sau khi sinh ra, cha mẹ Chúa Giêsu đã đưa Hài Nhi lên Giêrusalem để dâng tiến trong Đền Thánh, như Lề Luật Do Thái đã quy định. Và trong khi mô tả lễ nghi được dự trù theo truyền thống, đoạn Kinh Thánh này thu hút sự chú ý của chúng ta tới gương lành của một số các nhân vật. Các vị được tác động mạnh vào lúc các vị trải nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa ở nơi chốn mà Người tỏ ra hiện diện và gần gũi con người. Chính là Đức Maria và thánh Giuse, ông Simêon và bà Anna, đã tượng trưng cho những khuôn mẫu của sự đón nhận và của sự tiến dâng đời sống lên Thiên Chúa. Bốn vị này không bình đẳng, các vị hoàn toàn khác nhau, nhưng tất cả đã đi tìm Thiên Chúa và các vị đã để được dẫn dắt bởi Chúa.

Thánh sử gia Luca mô tả các vị trong một thái độ kép : một thái độ của động thái và một thái độ của sửng sốt.

Thái độ thứ nhất là động thái. Đức Maria và thánh Giuse đã lên đường lên Giêrusalem ; về phần ông Simêon, ông được thúc đẩy bởi Thánh Thần, ông lên Đền Thờ, trong lúc bà Anna sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Bằng cách đó, bốn nhân vật chính của đoạn Phúc Âm này cho chúng ta thấy rằng, đời sống Kitô giáo đòi hỏi tính năng động và ý chí bước đi, bằng cách để mình được hướng dẫn bởi Thánh Thần. Chủ nghĩa bất động không phù hợp với sự làm chứng Kitô giáo cũng không phù hợp với sứ vụ của Hội Thánh. Thế giới cần những Kitô hữu chấp nhận để được chuyển động, không nản lòng bước đi trên những đường phố của cuộc đời, để mang đến cho mọi người lời an ủi của Chúa Giêsu. Mọi người đã chịu phép Rửa đều nhận được ơn gọi Phúc Âm hóa ! Các giáo xứ và các cộng đoàn giáo hội khác được kêu gọi hãy giúp đỡ sự tham gia của giới trẻ, của các gia đình và của những người lớn tuổi, để tất cả mọi người có thể làm một cuộc trải nghiệm Kitô giáo, bằng cách sống như những người chủ chốt trong cuộc đời và sứ vụ của Hội Thánh.

Thái độ thứ nhì, qua đó, thánh Luca giới thiệu bốn nhân vật của đoạn Phúc Âm là sự sửng sốt. Đức Maria và thánh Giuse « ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người [về Chúa Giêsu] » (c.33). Sự sửng sốt cũng là phản ứng rõ nét của ông già Simêon, là người đã thấy bằng chính con mắt của mình, trong Chúa Giêsu Hài Đồng, ơn cứu độ của Thiên Chúa đã làm cho dân Người : ơn cứu độ đó, ông đã chờ đợi nhiều năm tháng qua. Và cũng như thế đối với bà Anna, « bà cũng cảm tạ Thiên Chúa » (c.38) và đi giới thiệu Chúa Giêsu với mọi người. Đúng là bà thánh ba hoa, bà ba hoa đúng, bà ba hoa những điều tốt lành, không phải những điều xấu xa. Bà đã nói, bà đã loan truyền ; một vị thánh nữ đã đi từ bà này tới bà kia để cho các bà thấy được Chúa Giêsu.

Những khuôn mặt có lòng tin đó đã được bao bọc bởi sự sửng sốt, bởi vì các vị đã để mình bị tác động mạnh và can dự và những biến cố đang trải ra trước mắt mình. Khả năng ngạc nhiên vì những chuyện bao quanh chúng ta giúp cho sự trải nghiệm tôn giáo và làm phong phú sự gặp gỡ với Chúa. Trái lại, sự không có khả năng ngạc nhiên của chúng ta khiến cho chúng ta thờ ơ và gia tăng những khoảng cách giữa con đường của đức tin và con đường của cuộc sống hàng ngày.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta mỗi ngày chiêm ngắm nơi Chúa Giêsu Ân Sủng của Thiên Chúa cho chúng ta, và để nhờ Người, chúng ta can dự vào động thái của ân sủng, với một sự sửng sốt vui mừng, để cho cuộc đời chúng ta trở thành một lời ca ngợi Thiên Chúa trong sự phục vụ các anh em chúng ta.

Copyright – Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/angelus-limmobilisme-ne-convient-pas-au-temoignage-chretien-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.