Trung Quốc – Bổ nhiệm giám mục, dịch coronavirus, hòa bình và quyền con người

Gặp gỡ tại Hội Nghị MAE tại Munchen, Đức Quốc.

FÉVRIER 14, 2020 21:38 ANITA BOURDINDICASTÈRES, DIPLOMATIE VATICANEDROITS HUMAINSROME

Gặp gỡ giữa Đức Cha Paul R. Gallagher và ông Wuang Yi

Tòa Thánh và Trung Quốc tái xác định giá trị của hiệp định về việc bổ nhiệm giám mục công giáo tại nước Trung Hoa Nhân Dân, sự quan trọng của việc hợp tác để thanh toán nạn dịch CoV19 và cổ vũ hòa bình và các quyền con người.

Đức Cha Paul Gallagher, Thứ Trưởng Ngoại Giao của Tòa Thánh và ông Wang Yi, thành viên Hội Đồng Nhà Nước, kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đã gặp nhau ngày 14/02/2020 tại Munchen (Đức Quốc) nhân dịp Hội Nghị về an ninh tại Munchen 2020, một thông cáo báo chí bằng tiếng Ý của Tòa Thánh, ngày 14/02/2020 cho biết.

Trung Hoa Lục Địa và Tòa Thánh đã đạt tới một « hiệp định lâm thờỉ về việc bổ nhiệm các giám mục, theo một thông báo của Vatican ngày 22/9/2018. Một hiệp định « lịch sử », sau nhiều năm thương thuyết, vốn không mang tính « chính trị » mà  mang tính « mục vụ ».

Chủ yếu là để tránh cho các giám mục không được hiệp thông với Rôma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin đã giải thích trong thời điểm năm đó, và ngài đã lập lại năm 2019 sự quan trọng phải thi hành hiệp định đó.

« Trong cuộc trao đổi, đã diễn ra trong một bầu khí nồng nhiệt, người ta đã nhắc tới những cuộc gặp gỡ giữa đôi bên, đã phát triển một cách tích cực theo với thời gian. Đặc biệt, người ta đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Hiệp Định Lâm Thời về việc bổ nhiệm giám mục, được ký kết ngày 22/9/2018 ».

Cũng có vấn đề là « phải làm mới lại ý chí tiếp nối cuộc đối thoại mang tính thể chế  cấp song phương để giúp tạo thuận lợi cho đời sống của Gíáo Hội công giáo và lợi ích của nhân dân Trung Quốc », bản thông cáo viết thêm.

Cũng có vấn đề nạn dịch CoV19 : hai bên đã bầy tỏ sự hài lòng vì những « nỗ lực được triển khai để thanh toán nạn dịch coronavirus và sự liên đới với dân chúng bị nhiễm bệnh »

Về vấn đề các quyền con người, bản thông cáo nói rõ rằng người ta « đã hy vọng một sự hợp tác quốc tế gia tăng để cổ vũ sự chung sống dân sự và hòa bình thế giới và những nhận xét đã được trao đổi về đối thoại liên văn hóa và những quyền con người ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/chine-nomination-des-eveques-coronavirus-paix-et-droits-humains/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.