Thượng Hội Đồng Các Giám Mục kỳ tới : tại Rôma năm 2022

Đức Giáo Hoàng sẽ chọn chủ đề

FÉVRIER 15, 2020 20:45 ANITA BOURDINSYNODES DES ÉVÊQUES

Phiên họp khánh thành Thượng Hội Đồng Các Giám Mục về vùng Amazone 07/10/2019

Thượng Hội Đồng Các Giám Mục thường kỳ lần tới sẽ được hoạch định vào mùa thu năm 2022, văn phòng tổng thư ký Thượng Hội Đồng thông báo ngày 15/02/2020.

Kỳ họp thứ nhất của của Hội Đồng thường kỳ của văn phòng tổng thư ký của Thượng Hội Đồng Các Giám Mục đã họp trong những ngày 06 và 07/02/2020.

Nhân dịp này, các tham dự viên đã gợi ý cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô những chủ đề có thể bàn thảo để Đức Giáo Hoàng sẽ chọn. Phiên họp khoáng đại ngày 06/02 đã được chủ tọa bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài đã nhận được đề nghị 3 chủ đề có thể để chọn chung kết cho Thượng Hội Đồng Các Giám Mục.

Hành trình đi tới hội nghị khoáng đại thường kỳ của Thượng Hội Đồng Các Giám Mục cũng đã được bàn thảo sau khi lắng nghe ý kiến của văn phòng tổng thư ký của hội đồng thường kỳ, Đức Giáo Hoàng đã quyết định triệu tập hội nghị này vào mùa thu năm 2022, để đảm bảo một sự tham gia của toàn Hội Thánh trong sự chuẩn bị và cử hành của biến cố này.

Các ngài cũng đã phát biểu về những hậu quả thảm họa của các cuộc di dân, và kêu gọi các chính phủ phải hành động.

Văn phòng tổng thư ký đã nhắc tới công việc đã được hoàn tất bởi các thành viên của mình nhân dịp Thượng Hội Đồng Các Giám Mục cho giới trẻ vào tháng 10/2018, và những ảnh hưởng của tông huấn Christus vivit.

Sau đó, Đức Hồng Y Joseph Coutts, tổng giám mục của Karachi (Pakistan), đã được chỉ định như là thành viên của hội đồng thường kỳ, để kế vị Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, được cử lên là tổng trưởng Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các dân tộc.

Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, tổng thư ký Thượng Hội Đồng Các Giám Mục, sau đó đã trình bầy các kết quả của sự tham khảo được tiến hành năm 2019 bởi văn phòng tổng thư ký bên cạnh các Hội Đồng Giám Mục, các Thượng Hội Đồng Các Giám Mục của các Gíáo Hội công giáo Đông Phương sui iuris, các thánh bộ của giáo triều Rôma và Liên Hiệp các Bề Trên Tổng Quyền về các chủ đề của kỳ hội nghị khoáng đại thường kỳ kỳ tới.

Trong buổi sáng ngày thứ sáu 07/02/2020, các công việc đã bắt đầu bởi sự tham luận của Đức Hồng Y Kevin Joseph Garrell, tổng trưởng Bộ Giáo Dân, gia đình và sự sống, ngài đã trình bầy những hoạt động được tiến hành bởi bộ phận trẻ, để thúc đẩy sự thực hiện tông huấn hậu Thượng Hội Đồng Các Giám Mục Christus vivit.

Cuộc họp đã kết thúc sau một thời gian trao đổi về các hoạt động sắp tới của hội đồng thường kỳ.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/prochain-synode-des-eveques-a-rome-en-2022/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.