Ngoại Giao của Vatican – Đức Giáo Hoàng yêu cầu các ứng viên một năm đi thừa sai

Kể từ khai giảng năm 2020

FÉVRIER 17, 2020 16:35 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOISROME

Các Sứ Thần Tòa Thánh

Đức Giáo Hoàng Phanxicô quyết định « làm phong phú cho quy trình đào tạo » của Trường các Sứ Thần – đào tạo các đại sứ tương lai của Tòa Thánh – bằng « một năm tròn dành cho việc phục vụ truyền giáo trong các Gíáo Hội đặc biệt hiện diện trên thế giới ». Một trải nghiệm, ngài đánh giá, sẽ « hữu ích không chỉ cho các hàn lâm viện sĩ trẻ mà còn cho các Gíáo Hội đặc biệt » và sẽ thúc đẩy các ơn gọi thừa sai nơi « các linh mục khác của Gíáo Hội hoàn vũ ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi một bức thư đề ngày 11/02/2020, cho chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về giáo sĩ, Đức Cha Joseph Marino, về những chỉ thị mới cho việc đào tạo các linh mục ứng viên cho việc phục vụ ngành ngoại giao của Tòa Thánh. Ngài đã nhắc tới khả năng, khi nói đến « những chuyện phải cải tiến »,  vào cuối hội nghị đặc biệt của Thượng Hội Đồng Các Giám Mục cho Toàn Vùng Amazone.

Như thế, vấn đề sẽ phải làm là cho các học sinh của Viện thu hoạch được « một kinh nghiệm cá nhân về sứ vụ bên ngoài giáo phận gốc của mình, chia sẻ với các Giáo Hội truyền giáo một đoạn hành trình với cộng đoàn của họ bằng cách tham gia vào hoạt động Phúc Âm hóa hàng ngày của họ ». Và điều này, để « đối phó tích cực » với những thách đố đang gia tăng và đa giạng đã xuất hiện trước Giáo Hội và tại các châu lục khác nhau.

Sau đây là bản dịch bức thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thưa Quý Huynh,

Cuối những công việc của hội nghị đặc biệt của Thượng Hội Đồng Các Giám Mục cho Toàn Vùng Amazone, tôi đã bầy tỏ mong muốn của tôi là các linh mục đang được chuẩn bị cho công tác phục vụ ngành ngoại giao của Tòa Thánh dành trọn một năm học để dấn thân vào sứ vụ truyền giáo trong một giáo phận.

Tôi xác tín rằng kinh nghiệm này sẽ có ích cho tất cả những người trẻ đang chuẩn bị hay bắt đầu sứ vụ linh mục của mình, nhưng cách đặc biệt cho những người trong tương lai, sẽ được gọi hợp tác với các vị đại diện tông tòa và sau này, đến lượt mình, sẽ có thể trở thành những Sứ Thần của Tòa Thánh bên cạnh các quốc gia và các Gíáo Hội đặc biệt.

Quả vậy, như tôi đã có dịp nhắc nhở điều này với cộng đoàn của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về giáo sĩ : « Sứ vụ mà một ngày kia, anh em được gọi để thi hành sẽ dẫn đưa anh em đến khắp các nơi trên thế giới. Tại Châu Âu, là nơi đang cần phải thức dậy ; tại Châu Phi, đang khát khao hòa giải ; tại Châu Mỹ Latinh đang đói thực phẩm và nội tâm ; tại Bắc Mỹ, bận bịu để tìm kiếm lại nguồn gốc của một căn tính vốn không được xác định bởi sự kỳ thị ; tại Châu Á và Châu Đại Dương, hai châu này đang bị thách đố bởi khả năng pha trộn với cộng đồng hải ngoại và đối thoại với sự vĩ đại của các nền văn hóa tổ tiên » (25/6/2015).

Để tích cực đối phó với những thách đố đang gia tăng đối với Hội Thánh và với thế giới, nên là các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh có được, ngoài một sự đào tạo vững chắc về chức linh mục và mục vụ, cũng như là sự đào tạo chuyên biệt của Hàn Lâm Viện này, một kinh nghiệm cá nhân về truyền giáo bên ngoài giáo phận gốc của mình, chia sẻ với các Gíáo Hội truyền giáo một thời gian đồng hành với cộng đoàn của các giáo phận đó bằng cách tham gia vào những hoạt động Phúc Âm hóa hàng ngày.

Thưa quý huynh, tôi tới với quý huynh là người mới đảm nhận chức vụ Chủ Tịch Hàn Lâm Viện giáo hoàng về giáo sĩ, để xin quý huynh thực hiện sự mong ước này là làm phong phú hóa quy trình đào tạo hàn lâm bằng một năm tròn dành cho vệc phục vụ truyền giáo trong những Gíáo Hội đặc biệt hiện hữu trên thế giới. Kinh nghiệm mới mẻ này sẽ có hiệu lực với các sinh viên mới sẽ bắt đầu sự đào tạo của mình với niên khóa tới 2020-2021.

Để có thể xây dựng cách sâu sắc và tung ra một dự án như thế, trước hết sẽ phải có một sự hợp tác chặt chẽ với Phủ Quốc Vụ Khanh và, chính xác hơn, với bộ phận lo về các Nhân Viên có vai trò ngoại giao của Tòa Thánh, cũng như với các vị đại diện tông tòa, vốn chắc chắn sẽ sẵn sàng mang tới một sự trợ giúp quý báu để tìm ra các Gíáo Hội đặc biệt sẵn sàng đón nhận các học sinh và theo dõi sát trải nghiệm của họ.

Tôi xác tín rằng một khi vượt qua những lo âu ban đầu có thể nẩy sinh trước kiểu đào tạo mới này đối với các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh, trải nghiệm truyền giáo mà chúng ta muốn phát huy sẽ tỏ ra có ích không chỉ cho những hàn lâm viện sĩ trẻ mà còn cho các Gíáo Hội đặc biệt mà họ hợp tác và, tôi cầu mong, sẽ dấy lên nơi những linh mục khác của Hội Thánh hoàn vũ mong muốn sẵn sàng để sống một thời gian phục vụ truyền giáo bên ngoài giáo phận gốc của mình.

Để kết luận, tôi phó dâng cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Hội Thánh, phương thức mới này để đào tạo các cộng sự viên tương lai trong công tác phục vụ ngoại giao của Tòa Thánh và tôi thân ái gửi đến quý huynh và toàn thể cộng đoàn Hàn Lâm Viên giáo hoàng về giáo sĩ, những lời chào hỏi thân mến và phép lành Tòa Thánh của tôi, trong khi cầu xin quý huynh, vui lòng, hãy nhớ đến tôi trong cầu nguyện.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/diplomatie-vaticane-le-pape-demande-aux-candidats-une-annee-en-mission/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.