« Không tranh luận với ma quỷ » Lời khuyên Mùa Chay của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Để « chiến thắng như Chúa Giêsu » (bản dịch đầy đủ)

MARS 01, 2020 14:32 ANITA BOURDINANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin

« Không tranh luận với ma quỷ » cũng không tranh luận với cám dỗ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố khi bình giảng bài Phúc Âm của ngày chúa nhật thứ nhất Mùa Chay trước Kinh Truyền Tin ngày 01/3/2020, từ cửa sổ văn phòng trên điện Vatican trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô. Ngài đã cảnh giác «  Chúng ta càng rời xa Thiên Chúa, chúng ta cảm cảm thấy không được chống đỡ và bị giải giới trước những vấn đề lớn của cuộc sống ».

Trong khi giảng, Đức Giáo Hoàng đã bị ho lai lần, ngài đề nghị nên đọc liên tục đoạn kể về những cám dỗ của Đức Kitô trong bài Phúc Âm ngày chúa nhật này.

Trái lại, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi hãy cảnh giác « trước những cám dỗ », không được đầu hàng « với bất cứ ngẫu tượng nào trên thế gian này ». Ngài đã mời gọi « hãy theo chân Chúa Giêsu trong cuộc đấu tranh của Người chống lại điều ác ; và như thế, chúng ta cũng sẽ được chiến thắng như Chúa Giêsu ».

Cho tới ngày thứ sáu 06/3/2020, Đức Giáo Hoàng tham dự « tĩnh tâm », dù là ngài có thể không đi tới Ariccia với lý do ngài bị cảm nặng, ngài sẽ theo dõi từ Vatican,  cuộc tĩnh tâm được cha Pietro Bovati chuyên viên Kinh Thánh người Ý và thuộc Dòng Tên, giảng phòng. Các buổi triều kiến sẽ được bãi bỏ, kể cả buổi triều kiến chung ngày thứ tư 04/3/2020.

Sau đây là bản dịch nhanh những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý trước Kinh Truyền Tin.

AB

Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Nhân ngày chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, bài Phúc Âm (x. Mt 4, 1-11) kể rằng Chúa Giêsu sau khi chịu Phép Rửa trên sông Giođan, « được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ » (c.1). Người dọn mình để khởi sự sứ vụ là Đấng rao giảng Nước Trời và, như ông Môsê và Êlia (x. Xh 24,18 ; 1V 19,8), trong Cựu Ước, Người đã làm công việc này với cuộc chay tịnh 40 ngày. Người đi vào Mùa Chay.

Vào lúc kết thúc thời gian chay tịnh, tên cám dỗ, ma quỷ, đột nhiên xuất hiện và tìm cách đặt Chúa Giêsu vào tình thế khó khăn đến ba lần : cám dỗ thứ nhất đã được gợi ý bởi sự kiện là Chúa Giêsu đang đói ; ma quỷ đề nghị với Người : « Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi » (c.3). Một sự thách thức. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu rõ ràng : « Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra » (c.4). Người đã viện dẫn ông Môsê khi ông nhắc lại cho dân chúng con đường dài đi trong sa mạc, trong đó ông đã biết rằng sự sống của ông nhờ vào Lời của Thiên Chúa (x. ĐnL 8,3).

Sau đó, tên qủy đã thử lần thứ nhì, (c. 5-6) nó tỏ ra quỷ quyệt hơn, nó cũng trích dẫn Kinh Thánh. Sách lược rõ ràng : nếu ông tin tưởng đến thế vào quyền phép của Thiên Chúa, thì ông hãy thử nghiệm quyền phép đó đi, quả chính Sách Thánh cũng đã tuyên bố rằng ông sẽ được các thiên thần giúp đỡ (c.6). Nhưng ngay cả trong trường hợp này, Chúa Giêsu đã không để mình bị bối rối, bởi vì kẻ có lòng tin thì biết Thiên Chúa không có thử thách mình, mà phó thác vào lòng nhân từ của Người. Vì thế, đối với những lời trong Kinh Thánh, mà quỷ satan đã suy diễn một cách máy móc, Chúa Giêsu đáp lại bằng một câu viện dẫn khác : « Cũng đã có lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi » (c.7).

Sau cùng, cám dỗ thứ ba (c. 8-9) bộc lộ chủ ý đích thực của tên quỷ : bởi vì sự trị đến của Nước Trời đánh dấu sự thất bại của nó bắt đầu, ác thần muốn chuyển hướng Chúa Giêsu để không thi hành sứ vụ của Người, cống hiến cho Người viễn cảnh của một thuyết cứu thế chính trị. Nhưng Chúa Giêsu gạt bỏ sự thờ phượng ngẫu thần của quyền lực và sự vinh quang con người và, cuối cùng, Người đuổi tên cám dỗ bằng lời phán rằng : « Satan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lậy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Người mà thôi » (c.10). Và vào lúc đó, bên Chúa Giêsu, trung thành với mệnh lệnh của Chúa Cha, các thiên thần đã đến để hầu hạ Người (x.c. 11).

Điều này dạy cho chúng ta một chuyện : Chúa Giêsu không hề đối thoại với ma quỷ. Chúa Giêsu đáp lại tên quỷ bằng Lời của Thiên Chúa, không phải bằng lời nói của Người. Trong cám dỗ của nhiều lần, chúng ta bắt đầu đối thoại với cám dỗ, đối thoại với ma quỷ : « Vâng, nhưng tôi có thể làm chuyện đó…, rồi tôi xưng tội, rồi chuyện này, chuyện kia… ». Đừng bao giờ nói chuyện với ma quỷ. Chúa Giêsu làm hai chuyện với tên quỷ ; Người xua đuổi nó hay, như trong trường hợp này, người đáp lại bằng Lời của Thiên Chúa. Cẩn thận : đừng bao giờ đôi thoại với cám dỗ, đừng bao giờ đối thoại với ma quỷ.

Ngày hôm nay cũng thế, Satan đột nhập vào cuộc sống của người ta để cám dỗ bằng những đề nghị quyến rũ : nó pha trộn tiếng nói của nó với nhiều tiếng nói nhằm thuần hóa lương tâm. Những tin nhắn đến từ những hướng khác nhau và mời gọi hãy « để mình thử » để trải nghiệm sự say sưa phạm luật. Trải nghiệm của Chúa Giêsu dạy cho chúng ta rằng cám dỗ là một mưu đồ lấy những con đường ngược chiều với những đường đi của Thiên Chúa : « Nhưng, mấy người hãy làm chuyện này, không có vấn đề gì đâu, rồi Thiên Chúa tha thứ ! Nhưng cứ hưởng lạc một ngày đã… » « Nhưng đó là tội : » – « Không, chẳng sao đâu ». Những con đường ngược chiều, những con đường cho chúng ta cảm tưởng tự mãn, hưởng lạc trên đời như là mục đích cuối cùng. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là hão huyền : người ta sớm ý thức được rằng chúng ta càng cách xa Thiên Chúa, chúng ta càng cảm thấy không được bảo vệ và bị giải giới trước những vấn đề lớn của cuộc sống.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Đấng đã đạp dập đầu con rắn, phù giúp chúng ta trong thời gian Mùa Chay này để cảnh giác trước những cám dỗ, để không thần phục bất cứ ngẫu tượng nào trên thế gian, để đi theo Chúa Giêsu trong cuộc chiến đấu chống điều ác của Người ; và cả chúng ta nữa, chúng ta sẽ chiến thắng như Chúa Giêsu.

Copyright – Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/on-en-discute-pas-avec-le-diable-conseils-de-careme-du-pape-francois-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.