Coronavirus – Nhiều biện pháp « đang được nghiên cứu » tại Vatican để tránh mọi lây lan

Tuyên bố của ông Matteo Bruni

MARS 05, 2020 19:13 MARINA DROUJININAROME

Ông Matteo Bruni

Hôm 05/3/2020, ông giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Matteo Bruni, cho biết rằng Vatican đang « nghiên cứu » nhiều « biện pháp khác nữa nhằm tránh sự lây lan của Covid-19 »,

Từ ngày 02/3/2020 vừa qua, Vatican đã có một số những biện pháp rồi.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí, ông Matteo Bruni đã tuyên bố, bằng tiếng Ý : « Liên quan đến hoạt động của Đức Thánh Cha, của Tòa Thánh và của Thành Quốc Vatican trong những ngày sắp tới, nhiều biện pháp đang được nghiên cứu nhằm tránh sự lây lan của Covid-19, nhằm thực hiện trong sự phối hợp với các biện pháp đã được đưa ra bởi nhà cầm quyền Ý ».

Đức Giáo Hoàng đã hoãn hai cuộc gặp gỡ quan trọng : một cuộc gặp gỡ kinh tế với những người trẻ tại Assisi (được hoãn tới tháng 11) và cuộc gặp khác với Minh Ước giáo dục thế giới (được hoãn tới tháng 10).

Tại Rôma, Đại Học Grêgoriô đã thông báo tạm ngưng các buổi giảng trong 15 ngày như trên toàn nước Ý.

Giáo phận Rôma cũng tạm ngưng cho đến ngày 15/3 những « hoạt động ngoài các bí tích », nghĩa là « các lớp giáo lý về bí tích khai tâm Kitô giáo, những lớp chuẩn bị hôn nhân và đồng hành với các cặp hôn nhân, các cuộc tĩnh tâm và linh thao, hành hương, các hoạt động hội đoàn và giảng thuyết, các cuộc hành trình tôn giáo của giới trẻ và người lớn, và trên tổng thể, tất cả những hoạt động nhóm đông người », Vatican News cho biết hôm tứ năm 05/3/2020 bằng tiếng Ý.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit. 

https://fr.zenit.org/articles/coronavirus-dautres-mesures-a-letude-au-vatican-pour-eviter-toute-contagion/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.