Covid-19 – Kinh Truyền Tin và Triều Kiến Chung của Đức Giáo Hoàng bằng video

Để tránh tụ tập đông người trên Quảng Trường Thánh Phêrô

MARS 07, 2020 15:57 ANNE KURIANANGÉLUS ET REGINA CAELIAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin trước đây

Trong lúc mà dịch bệnh Coronavirus Covid-19 làm cho thế giới lo sợ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ chủ sự Kinh Truyền Tin ngày 08/3/2020 « từ Thư Viện của tông tòa », bằng video trực tiếp (live stream), chứ không đích thân ngài « từ cửa sổ » văn phòng trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô. Cũng như thế đối với buổi triều kiến chung ngày thứ tư 11/3/2020, Tòa Thánh đã thông báo trước đây 4 ngày.

Một biện pháp phòng ngừa thận trọng, trong lúc theo những tổ kết mới nhất thì đã có 100 000 người bị lây nhiễm trên toàn thế giới với 3 400 người chết trong 89 quốc gia. Tại Ý, quốc gia bị nhiễm nặng nhất Châu Âu, có 197 người chết trên tổng số 4636 người bị lây nhiễm. Một trường hợp đầu tiên đã được định bệnh tại Vatican hôm 05/3/2020.

Vì thế, sẽ không có những cuộc gặp gỡ trực tiêp với Đức Giáo Hoàng : Kinh Truyền Tin và Triều Kiến chung sẽ được truyền hình lại trên Vatican News và trên các màn hình lớn trên Quảng Trường Thánh Phêrô.

Sáng kiến này nhằm mục tiêu « tránh », « theo yêu cầu của nhà cầm quyền Ý », những rủi ro lan truyền của vi khuẩn, đặc biệt là vào những lúc « có những cuộc tụ tập đông người ở những trạm kiểm soát an ninh trước khi đi vào Quảng Trường Thánh Phêrô ».

Ngoài ra, chiếu theo những gì đã được ấn định bởi Sở Y Tế và Vệ Sinh của Thành Quốc Vatican, sự tham dự của các tín hữu vào Thánh Lễ mỗi sáng của Đức Giáo Hoàng tại Nhà Thánh Martha sẽ tạm ngưng cho đến chúa nhật 15/3/2020. Đức Giáo Hoàng sẽ dâng lễ riêng.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/covid-19-langelus-et-laudience-generale-du-pape-en-video/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.