Bãi bỏ cử hành sám hối của Đức Giáo Hoàng trong Đền Thánh Phêrô ngày 20/3/2020

Một sự mời gọi « hãy giữ tinh thần sám hối của 24 giờ cho Chúa »

MARS 10, 2020 21:21 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOISROME

Xưng tội, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, tháng 3/2017

Việc cử hành sám hối thường lệ mà Đức Giáo Hoàng phải chủ sự trong Đền Thánh Phêrô ngày thứ sáu 20/3/2020, vào lúc 17 giờ đã bị bãi bỏ, Hội Đồng giáo hoàng về Tái Truyền Giảng Phúc Âm loan báo, « vì lý do tình hình khẩn trương tại Ý và Rôma gắn liền với dịch coronavirus Covid-19 ».

« Tình trạng này, đang kéo dài tại nhiều quốc gia, sẽ gây khó khăn cho nhiều giáo dân trong việc cử hành 24 giờ cho Chúa với những thánh đường mở cửa để có thể thờ lậy Chúa Kitô trong Phép Thánh Thể và nhận lãnh sự tha thứ trong bí tích giải tội », bản thông cáo bằng tiếng Ý đề ngày 10/3/2020 cho biết.

Bởi vậy, Hội Đồng giáo hoàng đề nghị « giữ tinh thần sám hối của 24 giờ cho Chúa, chẳng hạn như suy ngẫm và cầu nguyện trước Thánh Giá ».

Hội Đồng yêu cầu tất cả mọi người công giáo « kể cả những người có thể cử hành 24 giờ cho Chúa như những năm trước đây, hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các giám mục, các linh mục và cho tất cả những ai, trong xã hội, phải đối mặt với tình trạng này, bởi vì họ có bổn phận phục vụ công ích, trong các công tác săn sóc y tế, trong lãnh vực công cộng hay với tư cách là các bệnh nhân ».

Hội Đồng giáo hoàng cho biết rằng một cuốn sách nhỏ về « 24 giờ cho Chúa » có thể tìm thấy trên trang mạng của Hội Đồng giáo hoàng về Tân truyền giảng Phúc Âm bằng 4 ngôn ngữ : tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Balan.

Các giáo phận, giáo xứ, các cộng đoàn tu sĩ, các thánh địa và các phong trào, hội đoàn tín hữu giáo dân và tất cả các tổ chức của tân truyền giảng Phúc Âm có thể trình bầy các dự án của mình trên cùng trang mạng này, bản thông cái cho biết.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/annulee-la-celebration-penitentielle-du-pape-dans-la-basilique-saint-pierre-le-20-mars/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.