Các cơ sở của Vatican đóng cửa với công chúng

Đóng cửa bưu điện, tiệm thuốc tây và phòng chụp ảnh

MARS 10, 2020 14:39 ANITA BOURDINROME

Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 12/9/2018

Từ ngày 10/3/2020, Quảng Trường Thánh Phêrô và Đền Thánh Phêrô « sẽ đóng cửa cho những chuyến viếng thăm cho du khách có hướng dẫn », Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo trong một bản thông cáo bằng tiếng Ý.

Vatican thông báo rằng « để phối hợp với các biện pháp được đưa ra bởi giới thẩm quyền Ý », « những biện pháp bổ sung » đã được chấp thuận trong Tiểu Quốc rộng 44 mẫu tây, để « tránh sự lây lan của bệnh coronavirus ». Các biện pháp này vẫn còn hiệu lực, « ngoại trừ khi có lệnh ngược lại », cho tới ngày thứ sáu 03/4/2020, thứ sáu trước chủa nhật Lễ Lá.

« Tiệm thuốc tây và siêu thị – Annona – vẫn mở, nhưng với sự hạn chế ra vào », cũng theo nguồn tin trên.

Tiệm thuốc tây của Vatican cho phép, với toa bác sĩ, cần thiết để đưa vào lãnh thổ Vatican, những thuốc men của các nước khác, mà người ta chỉ tìm thấy trong các tiệm thuốc tây quốc tế.

Siêu thị nội bộ cho phép các nhân viên của Vatican đi mua những hàng hóa giá rẻ, vì lý do không có thuế, nhưng thông thường những người không phải nhân viên của Vatican thì không tiếp cận được.

Những biện pháp hạn chế cũng đã được áp dụng tại nhà bưu điện Vatican : « Vì biện pháp phòng ngừa, bộ phận di động của bưu điện Vatican sẽ đóng cửa ». Thực tế, nó được đặt tại Quảng Trường Thánh Phêrô, từ nay đã được đóng cửa đối với công chúng.

Các biện pháp tương tự đối với « hai cửa hàng của nhà xuất bản Vatican », vừa ở trên quảng trường Piô XII, phía trên của phố Conciliazione phía bên phải, trước Quảng Trường Thánh Phêrô, và trên Quảng Trường Thánh Phêrô phía « dưới Charlemagne » bên phải nhìn lên Đền Thánh Phêrô.

Cũng đóng cửa là văn phòng chụp hình của tờ báo Osservatore Romano, bên trong Vatican, khi vào bằng Cửa Thánh Anna. Nhưng những hình ảnh có thể mua được bằng internet vẫn còn có thể tiếp cận được.

Sau cùng, cũng đóng cửa « cửa hàng quần áo ».

Về những cơ sở phục vụ nội bộ, căng tin của các nhân viên sẽ « đóng cửa kề từ ngày mai, 11/3/2020 » : nó sẽ được thay thế bởi « một hình thức phục vụ giao các bữa ăn », « đã được kích hoạt theo yêu cầu của nhiều cơ cấu khác nhau trong Tòa Thánh và Thành Quốc Vatican ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.  

https://fr.zenit.org/articles/fermeture-au-public-de-differents-services-du-vatican/

 434 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.