Nạn đói « được sử dụng như một vũ khí chiến tranh », Đức Giáo Hoàng Phanxicô than phiền

Đăng tải những cuộc đàm thoại bằng tiếng Ý

MARS 11, 2020 16:18 MARINA DROUJININAPAPE FRANÇOISROME

« Nạn Đói »

« Nạn đói trên thế giới không phải tự nhiên cũng không phải đương nhiên, nó đã được sử dụng như một vũ khí chiến tranh », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định trong một cuộc hội đàm với nhà báo kiêm văn sĩ người Ý, ông Gianni Garrucciu.

Một cuốn sách mới của Garrucciu ‘‘Nạn Đói’’. Một cuộc đàm thoại với Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa được xuất bản trong các tiệm sách của Ý, trang mạng chính thức của nhà báo này cho biết. Cuốn sách dầy 208 trang đã được xuất bản bằng tiếng Ý bởi Nxb. San Paolo.

« Đức Giáo Hoàng Phanxicô rất thẳng thắn khi ngài nói về một chủ đề cốt yếu của sự sống trên hành tinh này », ông Gianni Garrucciu cho biết. Trong một « cuộc đàm thoại lâu dài và riêng tư », Đức Giáo Hoàng đã cảnh giác chống lại sự thờ ơ và miễn dịch trước « những thảm trạng của người khác » : « Ông thấy đó, Đức Giáo Hoàng nói với ông ký giả, sự nguy hiểm chính là dần dần chúng ta trở nên miễn dịch trước những thảm trạng của người khác và chúng ta coi đó như là cái gì tự nhiên : có biết bao hình ảnh đã được đưa đến tận mắt chúng ta, khiến chúng ta nhìn thấy được sự đau khổ, nhưng chúng ta lại không đụng đến nó, chúng ta nghe được tiếng khóc, nhưng chúng ta lại không an ủi, chúng ta thấy sự khát khao, nhưng chúng ta không làm cho họ thỏa mãn. Và trong lúc mà những tin tức thay đổi, thì sự đau khổ, cái đói, cái khát không thay đổi, chúng tồn tại mãi ».

Với cuốn sách này, « từ những dữ kiện chính thức của Tổ Chức Lương Nông Quốc tế (FAO), ông nhà báo đã « tìm cách gắn những khuôn mặt và những tiểu sử trước những con số đáng sợ, nhưng mà chúng ta không thể lẩn tránh được : 821 triệu con người ngày hôm nay đang bị đói »

« Dựa trên nhiều nhận xét sâu sắc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô », tác giả người Ý đã muốn đi theo lịch sử nạn đói từ những suy nghĩ của Dacvid Beasley, giám đốc điều hành của UNWFP (Chương trình thực phẩm toàn cầu, thuộc Liên Hiệp Quốc lo về viện trợ thực phẩm và là tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới : họ đã giúp trung bình 100 triệu người trong 78 quốc gia trên hành tinh). Ông ta cũng đã « đào sâu các vấn đề » với hai kinh tế gia của cơ quan FAO, một bác sĩ của WHO, nghiên cứu và thảo luận hàng năm những dữ kiện và những công bố về đề tài nạn đói.

« Vấn đề nạn đói, ông Garrucciu nhấn mạnh, quả thật, không chỉ liên quan đến việc mô tả sự đau khổ, mà còn là mong muốn chuộc lại xã hội và kinh tế.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/la-faim-utilisee-comme-une-arme-de-guerre-deplore-le-pape-nfrancois/

 398 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.