Nhà Thánh Martha – Đức Giáo Hoàng yêu cầu các vị mục tử đừng bỏ giáo dân một mình

Những biện pháp hà khắc không phải luôn là những biện pháp tốt nhất

MARS 13, 2020 12:41 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ ngày 13/3/2020 tại Nhà Thánh Martha

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã yêu cầu các vị mục tử đồng hành với dân của Thiên Chúa « trong cuộc khủng hoảng » của bệnh Coronavirus Covid-19 này.

Trong Thánh Lễ ngài cử hành sáng hôm 13/3/2020, tại nhà Thánh Martha – được truyền hình bằng streaming – ngài đã hiệp nhất « với các bệnh nhân, các gia đình đang chịu đựng trận đại dịch này ».

Ngài đã đặc biệt cầu nguyện cho các mục tử, cầu mong « Chúa ban cho các đấng sức mạnh cũng như khả năng chọn lựa những phương tiện tốt nhất để giúp đỡ ».

Các biện pháp khắt khe không phải luôn là tốt, chúng ta hãy cầu nguyện cho chuyện này, ngài nói thêm : để Chúa Thánh Thần ban cho các mục tử khả năng và sự phân định mục vụ để các ngài chăm lo cho những biện pháp không bỏ dân thánh trung thành của Thiên Chúa  một mình.

Và để kết luận : « Mong rằng dân của Thiên Chúa cảm thấy được đồng hành bởi các mục tử và bởi sự an ủi của Lời Thiên Chúa, của các bí tích và lời cầu nguyện ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/coronavirus-le-pape-demande-aux-pasteurs-de-ne-pas-laisser-le-peuple-seul/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.