Nhà Thánh Martha – đối thoại với Thiên Chúa tất nhiên phải có « sự trong sáng », « sự thật »

Làm chứng, kết quả của một cuộc đối thoại bằng sự thật (bản dịch đầy đủ)

MARS 15, 2020 19:39 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha ngày 15/3/2020

Đối thoại với Thiên Chúa tất nhiên phải có « sự trong sáng », « sự thật », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích khi ngài bình giảng Phúc Âm kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari tại giếng Giacob, theo tường thuật của thánh Gioan.

Trong Thánh Lễ của ngài ngày chúa nhật, lúc 7 giờ, trong nguyện đường của Nhà Thánh Martha ở Vatican, ngày chúa nhật 18/3/2020, Đức Giáo Hoàng cũng đã gợi ý về « ân sủng phải cầu xin » : « Cầu xin Chúa ban cho chúng con ơn luôn cầu nguyện với sự thật, thưa với Chúa với sự thật của con, chứ không với sự thật của người khác, không với những sự thật được sàng lọc trong những biện bác : « Thật vậy, tôi đã có 5 đời chồng, đó là sự thật của tôi ».

Trong một trang tweet, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tóm tắt bài giảng của ngài : « #PhúcÂmtrong Ngày (Ga 4,5-42) kể cho chúng ta cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một người phụ nữ, với một người phụ nữ tội lỗi đã có can đảm thưa với Người sự thật. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết quay lại với Người với sự thật của chúng ta. #BàigiảngNhà Thánh Martha ».

Sau đây là bản dịch nhanh những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được ban ra bằng tiếng Ý, trực tiếp trên live stream của Vatican YouTube.

AB

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Phúc Âm (x. Ga 4, 5-42) cho chúng ta biết một cuộc đối thoại, một cuộc đối thoại lịch sử – không phải là một dụ ngôn, nó đã thực sự xẩy ra – của một sự gặp gỡ của Chúa Giêsu với một người phụ nữ, một người phụ nữ tội lỗi.

Đây là lần đầu tiên trong Phúc Âm mà Chúa Giêsu tuyên bố căn tính của Người. Và người tuyên bố với một người phụ nữ tội lỗi đã có can đảm nói lên với Người sự thật : « Những người đàn ông mà tôi có không phải là chồng tôi » (x. c.16-18). Và rồi cũng với luận chứng đó, chị ta đã đi loan báo : « Đến mà xem, đó có thể là Đấng Mêsia vì người đó đã nói tất cả những gì tôi đã làm » (x. C ; 29). Chị ta đã không đi với những luận cứ thần học – như chị ta có lẽ đã muốn trong cuộc đối thoại với Chúa Giêsu : « Trên ngọn núi này, trên ngọn núi kia… » (x. c.20) – chị ta đã đi với sự thật của chị.

Và sự thật của chị ta chính là điều đã thánh hóa chị, biện bạch cho chị, đó là điều mà Chúa sử dụng, sự thật của chị ta, để loan báo Phúc Âm : người ta không thể là môn đệ của Chúa Giêsu mà không có sự thật của riêng mình, đó là chúng ta. Người ta không thể là môn đệ của Chúa Giêsu chỉ nhờ vào những luận chứng : « Trên núi này, trên núi kia… »

Người phụ nữ đã có can đảm đối thoại với Chúa Giêsu – bởi vì hai dân tộc đó không đối thoại được với nhau (x. C ; 9) – ; chị ta có cái can đảm quan tâm đến đề nghị của Chúa Giêsu, quan tâm đến thứ nước đó, bởi vì chị ta biết rằng chị ta khát. Chị ta đã có can đảm thú nhận những yếu đuối của mình, những tội lỗi của mình ; và kể cả, sự can đảm dùng chuyện riêng tư của mình như một bảo đảm rằng Người là một ngôn sứ. « Người đã nói vi tôi tất cả những gì tôi đã làm » (c.29)

Chúa luôn muốn một cuộc đối thoại với sự trong sáng, không dấu diếm chuyện gì, không có hai chủ đích : « Tôi là như thế đó ». Và như thế tôi thưa với Chúa, như chính tôi, với sự thật của tôi. Và như thế, trong sự thật của tôi, nhờ quyền phép của Thánh Thần, tôi tìm được chân lý : rằng Chúa là Đấng Cứu Độ, Đấng đã đến để cứu độ tôi và để cứu độ chúng ta.

Cuộc đối thoại này quá trong sáng giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ chấm dứt bằng lời tuyên xưng của thực tế cứu độ của Chúa Giêsu, và bằng sự hối cải của người ta (trong vùng Samari), với « cánh đồng » mà Chúa đã thấy « bạc trắng », đang đi đến với Người bởi vì đó là thời vụ thu gặt (x. c.35).

Cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn luôn cầu nguyện với sự thật, để thưa với Chúa với sự thật của chính mình, không phải sự thật của kẻ khác, không phải với những sự thật được đãi lọc trong những biện bác : « Thật vậy, tôi đã có 5 đời chồng, đó là sự thật của tôi » (x. c. 17-18).

Copyright – Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/le-dialogue-avec-dieu-suppose-la-transparence-la-verite-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.