Nhà Thánh Martha – Thiên Chúa luôn hành động trong sự giản dị

Sự khinh thường dẫn đến bạo lực (Bản dịch đầy đủ)

MARS 16, 2020 13:19 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha ngày 13/3/2020

Thiên Chúa luôn hành động trong sự giản dị : trong sự giản dị, trong căn nhà Nazareth, trong sự giản dị của công việc hàng ngày, trong sự giản dị của cầu nguyện », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong Thánh Lễ buổi sáng mà ngài cử hành ngày 16/3/2020, trong nguyện đường của Nhà Thánh Martha.

Trong Thánh Lễ được truyền hình trực tiếp, Đức Giáo Hoàng đã suy ngẫm về sự khinh thường dẫn tới « bạo lực ».

Sau đây là bản dịch bài giảng của ngài.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Trong những bài trên đó Phụng Vụ khiến chúng ta suy ngẫm ngày hôm nay, một thái độ thu hút sự chú ý, một thái độ con người, nhưng không phải một thiện chí ; sự coi khinh. Các cư dân của Nazareth bắt đầu nghe Chúa Giêsu, họ thích cách Người nói, rồi có ai đã nói : ‘‘Nhưng ông ấy học đại học nào vậy ? Đó là con trai bà Maria và ông Giuse, ông đã là thợ mộc ! Ông ấy nói với chúng ta cái gì ?’’. Và dân chúng phẫn nộ. Họ đi vào phẫn nộ (x. Lc 4,28). Và sự phẫn nộ này dẫn họ tới bạo lực. Và Đức Giêsu này mà họ cảm phục lúc ban đầu bài giảng dạy đã bị kéo ra ngoài, để sô xuống chân một ngọn đồi (x. c.29).

Tướng Naaman cũng thế – ông Naaman này là một người tốt, mở lòng ra với đức tin -, nhưng khi ngôn sứ sai người bảo ông đi tắm bẩy lần trong sông Giođan, ông ta phẫn nộ. Nhưng sao thế ? « ‘‘Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông sẽ quơ tay lên đúng chỗ phung hủi mà chữa khỏi. Nước các sông ở Damas, Abana và Parpar  chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Israel sao ? Ta không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao ?’’ Ông quay lưng lại và tức tối ra đi » (2V 5, 11-12). Với sự phẫn nộ.

Tại Nazareth cũng thế, đã có những con người tốt, nhưng có cái gì đàng sau những con người tốt đó khiến họ có thái độ phẫn nộ này ? Và tệ hơn là ở Nazareth : còn có bạo lực. Những người ở trong hội đường của Nazareth cũng như ông Naaman đã nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ hiển hiện trong sự bất thường, trong những chuyện ngoài cái chung chung ; rằng Thiên Chúa không thể hành động trong những chuyện bình thường của đời sống, trong sự giản dị. Họ khinh thường những chuyện giản dị. Và Thiên Chúa chúng ta làm cho chúng ta hiểu rằng Người luôn hành động trong sự giản dị : trong sự giản dị, trong nhà Nazareth, trong sự giản dị của công việc hàng ngày, trong sự giản dị của cầu nguyện… Những chuyện giản dị. Ngược lại, tinh thần thế tục dẫn đưa chúng ta đến sự kiêu căng, đến những thứ bề ngoải.

Và hai câu chuyện kết thúc trong bạo lực : ông Naaman là người rất có học, nhưng ông đã sập cửa trước mặt ngôn sứ và quay đi. Bạo lực, một cử chỉ bạo lực. Dân chúng của hội đường bắt đầu nóng lên, nóng lên, và họ quyết định giết Chúa Giêsu, nhưng một cách vô ý thức, và họ đã đuổi Người để sô Người xuống chân đồi. Sự phẫn nộ là một cám dỗ xấu xa dẫn đến bạo lực.

Cách đây mấy ngày, người ta có cho tôi xem trên một chiếc điện thoại cầm tay, một đoạn video ở cổng một dinh thự bị cách ly. Có một người, một thanh niên, muốn đi vào. Và người gác cổng nói với anh ta là không được. Và anh ta đã tấn công người đó, với sự khinh thường, với sự khinh bỉ. ‘‘Mày là ai, ‘thằng mọi’ mà dám cấm tao đi vào ?’’. Sự khinh bỉ là thái độ kiêu ngạo… với một sự nghèo nàn tinh thần xấu xa, của những kẻ kiêu ngạo chỉ sống trong ảo tưởng mình cao hơn giá trị thật của mình. Đó là một ‘‘giai cấp’’ tinh thần, những kẻ khinh bỉ : họ rất thường khi cần phải phẫn nộ để cảm thấy họ là người.

Điều này cũng có thể xẩy ra với chúng ta : ‘‘chuyện tai tiếng kiểu pharisêu’’, như các nhà thần học thường gọi, đó là tôi cảm thấy công phẫn bởi những chuyện giản dị của Thiên Chúa, sự giản dị của người nghèo, sự giản dị của các Kitô hữu, như để nói : ‘‘Hình như không phải Thiên Chúa. Không, không. Thiên Chúa chúng ta có văn hóa hơn, Người khôn ngoan hơn, Người quan trọng hơn. Thiên Chúa không thể hành động trong cái giản dị này được’’. Và sự khinh thường luôn dẫn đưa bạn tới bạo lực ; bạo lực thể chất cũng như bạo lực của những điều nói xấu, vốn cũng giết người như bạo lực thể chất.

Chúng ta hãy suy nghĩ về hai đoạn này : sự khinh thường của những người trong hội đường Nazareth và sự khinh thường của Naaman, bởi vì họ không hiểu được sự giản dị của Thiên Chúa chúng ta.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-dieu-agit-toujours-dans-la-simplicite-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.