Bài Giáo Lý – « lòng thương xót, lòng thương xót, xin vui lòng »

Tất cả đều là con nợ và đều được tha (Bản dịch đầy đủ)

MARS 18, 2020 16:37 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 18/3/2020

« Điều đó in sâu trong tôi, như một thông điệp mà với tư cách là giáo hoàng, tôi sẽ luôn phải ban ra, một thông điệp của mọi ngày : lòng thương xót… lòng thương xót, lòng thương xót, xin vui lòng ». Đó là lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong buổi triều kiến chung sáng hôm thứ tư 18/3/2020.

Trực tiếp bằng live stream từ Thư Viện trong Dinh Giáo Hoàng của Vatican, với sự có mặt của khoảng một chục các linh mục, trong đó có những thông dịch viên ra tám thứ tiếng, Đức Giáo Hoàng đã đề cập đến một trong những chủ đề « ngài ưa thích » : lòng thương xót, từ trong Các Mối Phúc : « Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương »

‘Tất cả chúng ta đều là các con nợ. Tất cả. Đối với Thiên Chúa, Đấng rất đại lượng, và đối với các anh em chúng ta », ngài giải thích. « Mỗi người phải nhớ rằng mình cần được tha thứ, mình cần sự tha thứ,  mình cần sự kiên nhẫn ; đó là bí quyết của lòng thương xót : khi tha thứ, thì mình được tha thứ. Bởi vậy Thiên Chúa đi trước và tha thứ cho chúng ta trước. Khi nhận được sự tha thứ, chúng ta trở nên có khả năng đến lượt mình cũng tha thứ ». Và Đức Giáo Hoàng kết luận : « Chúng ta sống nhờ lòng thương xót và chúng ta không thể cho phép mình không có lòng thương xót : đó là không khí mà chúng ta hít thở ».

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Bản dịch toàn văn)

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Hôm nay chúng ta tạm dừng ở Mối Phức thứ Năm nói rằng : Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương » (Mt 5,7). Trong mối phúc này, có một đặc điểm : đó là mối phúc duy nhất mà lý do và hậu quả của mối phúc trùng khớp với nhau, lòng thương xót. Những người thực hiện lòng thương xót sẽ tìm được lòng thương xót, họ sẽ là những « người được thương xót »

Chủ đề tha thứ qua lại không chỉ hiện diện trong mối phúc này thôi, nhưng nó được trở lại nhiều lần trong Phúc Âm. Và làm sao nó có thể khác được ? Lòng thương xót là chính trái tim của Thiên Chúa ! Chúa Giêsu phán : « Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy thứ tha, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha » (Lc 6,37). Vẫn luôn trong cái sự qua lại đó. Và Thư của thánh Giacôbê khẳng định rằng « Ai thương xót, thì chẳng quan tâm đến việc xét xử » (Gc 2,13).

Nhưng nhất là trong Kinh Lậy Cha mà chúng ta cầu nguyện : « Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con » (Mt 6,12) ; và điều cầu xin này là điều duy nhất được nhắc lại vào lúc chót : « Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em » (Mt 6,14-15 ; x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 2838).

Có hai chuyện mà người ta không thể tách rời nhau được : sự tha thứ cho đi và sự tha thứ nhận lại. Nhưng có nhiều người có khó khăn, họ không tha thứ nổi. Quá nhiều khi, cái xấu nhận được to lớn đến độ, để có thể tha thứ thì cũng khó khăn như trèo lên một ngọn núi rất cao : cần một nỗ lực khổng lồ ; và người ta nghĩ : không thể được, cái này, không thể được. Sự kiện qua lại của lòng thương xót cho thấy rằng chúng ta phải đảo ngược viễn cảnh. Một mình, chúng ta không thể, cần phải có ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta phải cầu xin. Quả vậy, nếu Mối Phúc thứ Năm hứa tìm được lòng thương xót và nếu chúng ta cầu xin tha thứ tội lỗi, trong Kinh Lậy Cha, điều đó có nghĩa rằng chúng ta chủ yếu là những kẻ có nợ và chúng ta cần tìm được lòng thương xót !

Chúng ta tất cả đều là những kẻ có nợ. Tất cả. Với Thiên Chúa, Đấng quá quảng đại, và với các anh em chúng ta. Bất cứ người nào biết rằng mình không phải là cha hay mẹ cho đúng nghĩa, là chồng hay vợ, là anh em hay chị em cho đúng nghĩa. Chúng ta tất cả đều là « thiếu hụt » trong cuộc đời. Và chúng ta cần lòng thương xót. Chúng ta biết rằng chúng ta cũng đã phạm vào điều xấu, rằng luôn thiếu cái gì tốt lành mà đáng lẽ ra chúng ta đã phải làm.

Nhưng đúng là sự nghèo khó của chúng ta trở thành sức mạnh để tha thứ ! Chúng ta là những người mắc nợ và nếu, như chúng ta đã nghe lúc đầu, chúng ta sẽ được đong với cái đấu mà chúng ta đã đong cho người khác (x. Lc 6,38), thì nên là chúng ta nới rộng cái đấu và chúng ta tha nợ, tha thứ. Mỗi người phải nhớ rằng mình cần phải tha thứ, mình cần sự tha thứ, mình cần sự kiên nhẫn ; đó là bí quyết của lòng thương xót : khi tha thứ, mình cũng được tha thứ. Bởi vậy Thiên Chúa đi trước chúng ta và tha thứ cho chúng ta trước (x. Rm 5,8). Khi nhận được sự tha thứ của Người, chúng ta trở nên có khả năng đến lượt mình tha thứ. Như thế sự khốn cùng của chính chúng ta và sự thiếu hụt công lý của chính chúng ta trở thành cơ hội để mở ra với Nước Trời, với một kích thước lớn hơn, kích thước của Thiên Chúa vốn là lòng thương xót.

D’où naît notre miséricorde ? Jésus nous a dit : « Soyez miséricordieux comme votre Lòng thương xót của chúng ta từ đâu ra ? Chúa Giêsu đã phán với chúng ta : « Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ » Lc 6,36). Người ta càng đón nhận tình yêu của Cha, thì càng yêu thương (x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 2842). Lòng thương xót không phải là một chiều kích như những thứ khác, mà nó là trung tâm của đời sống Kitô giáo : Không có Kitô giáo nếu không có lòng thương xót (1). Nếu toàn bộ Kitô giáo của chúng ta không đưa chúng ta tới lòng thương xót, chúng ta đã lầm đường rồi, bởi vì lòng thương xót là mục đích duy nhất đích thực của mọi hành trình thiêng liêng. Nó là một trong trong những hoa trái đẹp nhất của đức Mến (x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 1829).

Tôi nhớ rằng đề tài này đã được chọn ngay từ Kinh Truyền Tin đầu tiên mà tôi đã nói đến với tư cách giáo hoàng : lòng thương xót. Và nó đã in sâu trong tôi, như một thông điệp với tư cách là giáo hoàng, tôi luôn phải ban cho, một thông điệp vốn dĩ phải là của mọi ngày : lòng thương xót. Tôi nhớ ngày hôm đó, tôi đã có một thái độ hơi « xấc xược » khi quảng cáo cho một cuốn sách về lòng thương xót, mà Đức Hồng Y Kasper vừa mới xuất bản. Và ngày hôm đó, tôi đã cảm nghiệm rất mạnh rằng đó là thông điệp mà tôi phải đưa ra, với tư cách là giám mục Rôma : lòng thương xót, lòng thương xót, xin vui lòng, xin lỗi.

Lòng thương xót của Thiên Chúa là sự giải thoát và hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta sống nhờ lòng thương xót và chúng ta không thể cho phép mình sống không có lòng thương xót : Đó là không khí chúng ta hít thở. Chúng ta quá nghèo nàn để đưa ra những điều kiện, chúng ta cần tha thứ, bởi vì chúng ta cần được tha thứ. Cảm ơn !

_____________

(1) X. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Sứ điệp Dives in misericordia (30/11/1980) ; Sắc chỉ Misericordiae vultus (22/4/2015) ; Tông thư Misericordia et misera (20/11/2016).

© Traduction Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/catechese-misericorde-misericorde-sil-vous-plait-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.