Nhà Thánh Martha « Thiên Chúa gần gũi với chúng ta, Người yêu cầu chúng ta gần gũi với nhau »

« Đánh thức trong chúng ta một thái độ gần gũi » (bản dịch đầy đủ)

MARS 18, 2020 19:39 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha, 18/3/2020

« Thiên Chúa gần gũi chúng ta và yêu cầu chúng ta hãy gần gũi với nhau. Vào lúc này, chúng ta không thể gần gũi một cách thể chất được vì sợ lây bệnh, nhưng chúng ta có thể đánh thức nơi chúng ta một thái độ gần gũi : với cầu nguyện và sự giúp đỡ lẫn nhau » : đoạn tweet này của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngày 18/3/2020 tóm tắt bài giảng trong Thánh Lễ buổi sáng, lúc 7 giờ, trong nguyện đường Nhà Thánh Martha tại Vatican.

Cùng tham dự Thánh Lễ của Đức Giáo Hoàng ; có 3 linh mục đứng xa đồng tế, trong đó có thư ký người Uruguay của ngài, cha Gonzalo Aemilius, và thư ký người Ai Cập của ngài, Đức Ông Ioannis Lahzi Gaïd, và một vị linh mục người Ý đọc Phúc Âm.

Cùng tham dự Thánh Lễ, cũng có các nữ tử bác ái dòng Thánh Vicent de Paul là những người chăm lo nguyện đường Chúa Thánh Thần, – một nữ tu đã đọc bài đọc Một – và hai người phục dịch của Đức Giáo Hoàng Phanxicô giúp lễ và đánh đàn phong cầm.

Sau rước lễ, Thánh Thể được trưng để có ít phút chầu Thánh Thể và Đức Giáo Hoàng đã kết thúc Thánh Lễ  bằng cách ban phép lành bằng Thánh Thể trước khi hát bài kết lễ « Ave Regina Coelorum, Ave Regina Angelorum »

Sau đây là bản dịch nhanh bài giảng được chuyển biên bởi Vatican News ra tiếng Ý.

AB

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đề tài của hai bài đọc ngày hôm nay là Lề Luật (x. Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5, 17-19). Lề Luật mà Thiên Chúa đã ban cho dân Người. Lề Luật mà Chúa đã muốn ban cho chúng ta và Chúa Giêsu đã muốn đưa đến sự hoàn hảo tối đa. Nhưng có một điều thu hút sự chú ý : cách mà Thiên Chúa ban Lề Luật. Ông Môsê nói : « Có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người ? » (Đnl 4,7). Chúa ban Lề Luật cho dân của Người với một thái độ gần gũi. Đó không phải là những chỉ thị của một vị vua, có thể xa vời, hay của một một bạo chúa… Không. Chính là sự gần gũi. Và chúng ta biết nhờ Mặc Khải là sự gần gũi cha con, của vị Cha, đồng hành với dân của Người và ban cho dân tặng phẩm Lề Luật. Thiên Chúa ở gần. « Có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người ? ».

Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự gần gũi, đó là một vị Thiên Chúa ở gần, bước đi cùng với dân của Người. Hình ảnh trong sa mạc, trong sách Xuất Hành, đám mây và cột lửa để bảo vệ dân chúng : Người bước đi cùng với dân của Người. Không phải là một Đấng Thiên Chúa để lại những chỉ thị viết ra và nói rằng « Đi tới đi ! ». Người ra các chỉ thị, Người viết chúng bằng chính bàn tay Người trên đá, Người ban cho ông Môsê, Người trao cho ông Môsê, Người không để những chỉ thị ở đó rồi bỏ đi : nhưng Người bước đi, Người ở gần. « Có dân tộc nào có một Đấng Thiên Chúa gần gũi như thế không ? ». Chính là sự gần gũi. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa gần gũi.

Và câu trả lời của con người, trong những trang đầu của Kinh Thánh, là hai thái độ không gần gũi. Câu trả lời của chúng ta luôn là cách xa, chúng ta cách xa Thiên Chúa, Người đến gần với chúng ta, chúng ta giang ra xa. Hai trang đầu này. Thái độ đầu tiên của ông Ađam với vợ ông là đi trốn : họ trốn tránh sự gần gũi của Thiên Chúa, họ xấu hổ, bởi vì họ đã phạm tội, và tội lỗi đưa chúng ta tới trốn tránh, không muốn gần gũi (x.St 3, 3-10). Và rất thường khi, điều này dẫn tới một suy nghĩ thần học chỉ xuất phát từ một Thiên Chúa quan tòa ; và vì thế tôi phải trốn, tôi sợ. Thái độ con người thứ nhì trước sự đề nghị của sự gần gũi này của Thiên Chúa là giết chóc. Giết em, « Con là người giữ em con sao ? » (x. St 4,9).

Hai thái độ đã hủy bỏ mọi sự gần gũi. Con người vứt bỏ sự gần gũi của Thiên Chúa, nó muốn làm chủ các quan hệ và sự gần gũi luôn mang trong mình một thứ yếu hèn nào đó. « Thiên Chúa gần gũi » làm cho Người thành yếu đuối và Người càng ở gần, Người càng như là yếu đuối. Khi Người đến ngự trong chúng ta, Người làm người, một người trong chúng ta : Người biến thành yếu đuối và mang lấy sự yếu đuối cho đến lúc chết và cái chết dữ tợn nhất, cái chết của những kẻ giết người, cái chết của những kẻ tội lỗi lớn nhất. Sự gần gũi xỉ nhục Thiên Chúa. Người, Người chịu nhục để ở với chúng ta, để bước đi với chúng ta, để phù giúp chúng ta.

Đấng « Thiên Chúa ở gần » phán với chúng ta về sự khiêm nhường. Không phải là một Đấng « Thiên Chúa vĩ đại », không. Người ở gần. Người là người nhà. Và chúng ta thấy điều đó nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người, gần gũi đến tận lúc chết. Với các môn đệ của Người : Người đồng hành với các ông, dạy dỗ các ông, sửa chữa các ông với yêu thương… Chúng ta hãy nghĩ, thí dụ, tới sự gần gũi của Chúa Giêsu với các môn đệ lo sợ trên đường Emmau : họ lo sợ, họ mệt mỏi và Người chậm dãi đến gần họ, để làm cho họ hiểu được thông điệp của sự sống, của sự phục sinh (x. Lc 24, 13-32).

Thiên Chúa chúng ta gần gũi với chúng ta và yêu cầu chúng ta phải gần gũi với nhau, đừng cách xa nhau. Và trong lúc khủng hoảng này vì trận đại dịch mà chúng ta đang phải trải qua, sự gần gũi này, Người yêu cầu chúng ta phải thể hiện nhiều hơn, cho thấy nhiều hơn. Có lẽ chúng ta không thể đến gần nhau một cách thể chất vì sợ lây bệnh, nhưng chúng ta có thể đánh thức nơi chúng ta một thái độ gần gũi giữa chúng ta : bằng cầu nguyện, bằng tương trợ, bằng nhiều cách gần gũi. Và tại sao chúng ta phải gần gũi lẫn nhau ? Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta là gần gũi, Người đã muốn đồng hành với chúng ta trong cuộc đời. Người là Thiên Chúa của sự gần gũi. Vì lý do đó, chúng ta không phải là những con người lẻ loi : chúng ta gần gũi với nhau, bởi vì gia sản mà chúng ta nhận được của Chúa, chính là sự gần gũi, nghĩa là cử chỉ của sự gần gũi.

Chúng ta cầu xin Chúa ơn được gần gũi với nhau, đừng trốn tránh lẫn nhau ; đừng có phủi tay, như Cain đã làm, những vấn đề của người khác, không. Gần gũi. Bên cạnh.Ở gần. « Có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người ? ».

Copyright – Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-notre-dieu-est-proche-il-nous-demande-detre-proches-les-uns-des-autres-traduction-complete/ă

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.