Nhà Thánh Martha – thánh Giuse là một người có khả năng đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa

Hội Thánh có khả năng đó không ? (bản dịch đầy đủ)

MARS 19, 2020 16:14 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha, 19/3/2020

Thánh Giuse có khä năng « đối thoại với mầu nhiệm của Thiên Chúa », « đi vào trong mầu nhiệm mà ngài vốn không kiểm soát được », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha được truyền hình trực tiếp bằng live stream, hôm thứ năm 19/3/2020, Lễ kính Thánh Giuse.

Trong bài giảng của ngài, Đức Giáo Hoàng đã hỏi Hội Thánh : « Khi Hội Thánh mất khả năng đi vào mầu nhiệm, Hội Thánh mất đi khả năng thờ phượng. Kinh nguyện thờ phượng chỉ có thể đưa ra khi đi vào được mầu nhiệm của Thiên Chúa ».

Sau đây là bản dịch bài giảng của ngài được ban ra bằng tiếng Ý.

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Phúc Âm (Mt 1,16. 18-21.24) nói cho chúng ta biết rằng ông Giuse là « người công chính », nghĩa là một người có lòng tin, và sống đức tin của mình. Một người có thể được gọi tên trong danh sách của tất cả những người có lòng tin mà chúng ta đã nhớ tới ngày hôm nay trong phụng vụ Lời Chúa (x. Thư gửi tín hữu Do Thái, 11) ; những người này đã sống đức tin của họ như là nền tảng của cái gì họ hy vọng, như sự bảo đảm của cái gì vô hình và bằng chứng của những gì không thể thấy được.

Thánh Giuse là một người có lòng tin : chính vì lý do này mà ngài là « người công chính ». Không chỉ bởi vì ngài đã tin, mà còn bởi vì ngài đã sống đức tin đó. Một « người công chính ».

Ngài đã là người được chọn để dạy dỗ một người vốn là một người thật nhưng cũng là Thiên Chúa thật : phải có một người-Thiên Chúa để dạy dỗ một người như thế, nhưng đã không có người như vậy. Chúa đã chọn một « người công chính », một người có lòng tin. Một người có khả năng là một người và cũng có khả năng nói với Thiên Chúa, đi vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và đó đã là cuộc đời của thánh Giuse. Sống nghề nghiệp của mình, sống cuộc đời con người và đi vào mầu nhiệm. Một người có khả năng nói với mầu nhiệm, đối thoại với mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đây không phải là một người mơ mộng. Ngài đi vào trong mầu nhiệm. Với cùng một sự tự nhiên như ngài hành nghề của mình, với sự chính xác nghề nghiệp của mình ; ngài có khả năng điều chỉnh một góc độ trên gỗ với cự ly chính xác cỡ milimét, ngài biết phải làm cách nào ; ngài có khả năng giảm thiểu, thu hẹp một milimét gỗ, diện tích một tấm gỗ. Đúng và chính xác. Nhưng ngài cũng có khả năng đi vào trong mầu nhiệm mà ngài vốn không kiểm soát được.

Sự thánh thiện của thánh Giuse là như thế đó : sống cuộc đời mình, nghề nghiệp của mình với sự chính xác, với tính chuyên nghiệp ; và đồng thời, đi vào trong mầu nhiệm. Khi Phúc Âm nói với chúng ta về những giấc mộng của thánh Giuse, Phúc Âm cố ý làm cho chúng ta hiểu là : ngài đi vào trong mầu nhiệm.

Ngày hôm nay, nhân Lễ kính trọng thể thánh Giuse, tôi nghĩ tới Hội Thánh. Các tín hữu giáo dân, các giám mục, các linh mục, các người nam, nữ tận hiến, các giáo hoàng của chúng ta : họ có khả năng đi vào mầu nhiệm hay không ? Hay là họ chỉ cần hành xử đúng theo những lề luật vốn che chở họ khỏi những điều mà họ không kiểm soát được ? Khi Hội Thánh mất cái khả năng đi vào mầu nhiệm, Hội Thánh mất đi khả năng thờ phượng. Kinh nguyện thờ phượng chỉ có thể đọc lên khi đi vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn cho Hội Thánh có thể sống trong sự cụ thể của đời sống thường nhật và cũng trong cái « cụ thể » – trong ngoặc kép – của mầu nhiệm. Nếu Hội Thánh không làm được điều này, thì chỉ là một Hội Thánh nửa vời, chỉ là một hội sùng đạo, được điều khiển bởi những lề luật mà không có chiều hướng thờ phượng. Đi vào mầu nhiệm, ngày hôm nay, chính là chúng ta sẽ làm trong tương lai, khi chúng ta sẽ đi tới trước mặt Thiên Chúa : thờ phượng.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-joseph-un-homme-capable-dentrer-dans-le-mystere-de-dieu/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.