Những điều kiện để được ơn toàn xá và giải tội tập thể có thể xẩy ra

Đối với các người bệnh và những người săn sóc họ

MARS 20, 2020 17:10 ANNE KURIAN ROME

Đức Hồng Y Mauro Piacenza

Tòa Ân Giải Tối Cao công bố một sắc lệnh ban ơn toàn xá cho các tín hữu bị bệnh bởi Coronavirus Covid-19 cũng như những nhân viên y tế, cho các thân nhân của tất cả những người săn sóc họ với bất cứ tư cách nào, kể cả bằng lời cầu nguyện. Trong một « thông tư » cũng được công bố ngày 20/3/2020, Tòa xác định những điều kiện của ơn toàn xá này và để ban phép giải tội tập thể trong trường hợp cần thiết.

Trong lúc mà toàn thể nhân loại đang « bị đe dọa bởi một căn bệnh vô hình và nguy hiểm » và nhiều tín hữu sống trong lo sợ và trong hoang mang hàng ngày, cũng như « những đau đớn thể xác và tinh thần », Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Người đứng đầu Tòa Ân Giảo Tối Cao, công bố sắc lệnh này thừa lệnh của Đức Giáo Hoàng.

Ơn Toàn Xá

Sắc lệnh quy định rằng ơn toàn xá được ban cho « những tín hữu bị mắc bệnh bởi Coronavirus » bị cách ly trong các bệnh viện hay tại gia, cũng như những người săn sóc, những người thân cận và những người giúp đỡ các bệnh nhân mà có nguy cơ bị lây bệnh. Ơn Tòan Xá cũng có thể được ban cho « các tín hữu dâng sự viếng Mình Thánh, hay Chầu Mình Thánh hay đọc Kinh Thánh ít là trong nửa giờ, hay lần chuỗi, hay ngắm chặng đường Thánh Giá, hay lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, để khẩn cầu Thiên Chúa Toàn Năng chấm dứt nạn dịch, làm nhẹ bớt cho những ai đang bị mắc bệnh và sự cứu độ đời đời cho những người được Chúa gọi theo Người »

Tòa Ân Giải Tối Cao nhắc nhở những điều kiện để được lãnh ơn toàn xá này : rời bỏ tội lỗi, hiệp ý thiêng liêng với Thánh Lễ, với lần chuỗi, với Đường Thánh Giá hay với những việc sùng đạo khác với các phương tiện truyền thông, hay ít ra là đọc Kinh Tin Knh, Kinh Lậy Cha và một lời nguyện cầu Đức Trinh Nữ Maria, « bằng cách dâng sự thử thách này trong một tinh thần đức tin nơi Thiên Chúa và đức mến nơi các người anh em, với ý chí thực hiện những điều kiện thông thường (xưng tội bí tích, rước lễ Thánh Thể và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), ngay khi điều đó có thể được ».

Hội Thánh, sắc lệnh kết luận, cầu nguyện cho những người đang trong tình trạng không thể nhận lãnh bí tích xức dầu thánh, bằng cách phó thác họ cho Lòng Thương Xót Chúa. Hội Thánh ban ơn Toàn Xá cho các tín hữu vào đìều khoản sự chết, nếu họ « sẵn sàng » và nếu họ có thói quen đọc một vài kinh trong đời họ : Hội Thánh lúc đó thay thế cho ba điều kiện toàn xá, nhưng Hội Thánh chủ trương có một cây thánh giá trong người.

Giải tội tập thể 

Đứng trước sự « trầm trọng » của tình hình hiện nay, nhấn mạnh đến « tính khẩn cấp » và « vị trí trung tâm » của bí tích hòa giải, Tòa Ân Giải cũng công bố một « Thông Tư » giải thích.

Xưng tội cá nhân là cách « thông thường » để cử hành bí tích này, Đức Hồng Y Piacenza nhắc nhở, và việc ban phép giải tội tập thể chỉ được cử hành trong trường hợp « nguy hiểm chết người ngay trước mắt » ; nếu không có thời gian để nghe xưng tội của mỗi hối nhân, hay trong trường hợp cần thiết trầm trọng, « tức là nếu, vì số đông hối nhân mà không có đủ các cha giải tội sẵn sàng » (x. Luật canon 961, §1,2).

Tòa Ân Giải Tối Cao coi rằng những nơi bị nhiễm nhiều nhất bởi đại dịch, cho đến lúc chấm dứt đại dịch này, đi vào những trường hợp « cần thiết trầm trọng ». Tuy nhiên, Tòa đặt quyết định này cho giám mục địa phương, là người luôn phải phục vụ « lợi ích tối cao cûa sự cứu độ các linh hồn » : vị giám mục này phải ấn định những trường hợp khẩn cấp, bằng cách ban ơn toàn xá chẳng hạn « ở cổng vào các khoa của bệnh viện, ở nơi mà các tín hữu bị lây nhiễm đang bị nguy hiểm chết người » và bằng cách sử dụng những phương tiện cần thiết để ơn toàn xá « được nghe thấy ».

Vị linh mục khi nhận thấy sự cần thiết phải ban phép giải tội tập thể phải « trong giới hạn có thể » thông báo cho giám mục của mình. Đức Giám Mục có nhiệm vụ chỉ thị cho các linh mục và các hối nhân những biện pháp phòng ngừa phải chấp nhận để cử hành bí tích này : chọn những nơi ngoài trời, không bí, đứng cách xa, mang mặt nạ…

Tòa Ân Giải Tối Cao cũng đề nghị nên thành lập từng toán « các tuyên úy bệnh viện bất thường » trong trường hợp cần thiết.

Sau cùng, như Đức Giáo Hoàng đã nhắc khi ngài cử hành Thánh Lễ sáng ngày thứ sáu 20/3/2020, những người không thể tiếp cận bí tích có thể « cầu xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của mình – kể cả tội trọng – với một lòng hối cải thành thật, với sự quyết tâm vững vàng đi xưng tội ngay khi có thể được » (Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo số 1452).

Mai/ Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/coronavirus-indulgence-pleniere-aux-malades-et-aux-soignants/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.