Nhà Thánh Martha : tin, cậy và… can đảm

Ba điều kiện của một sự cầu nguyện đích thực (bản dịch đầy đủ)

MARS 23, 2020 16:41 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha ngày 23/3/2020

Tin, Cậy và Can Đảm là ba điều kiện cần thiết của một « sự cầu nguyện đích thực », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định. « Quá nhiều khi, ngài lấy làm tiếc, cầu nguyện chỉ bằng lời nói, bằng mệng, nhưng không đến từ đức tin của tâm hồn ; hay là đến từ một đức tin yếu ớt ». Và ngài đã mời gọi phải cảnh giác : « Chúng ta hãy chăm chú trong cầu nguyện : đừng rơi vào trong thói quen không ý thức rằng Chúa đang ở đó, rằng tôi đang thưa chuyện với Chúa và Người có thể giải quyết vấn đề cho tôi ».

Trong bài giảng của ngài trong Thánh Lễ của ngày thứ hai 23/3/2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng bài Phúc Âm theo thánh Gioan (Ga 4,43-54) trong đó một vị quan cận thần của triều đình, có người con bị bệnh, ông đi tìm Chúa Giêsu và xin Người đến chữa cho con ông. Thánh Lễ, được cử hành như thường lệ vào lúc 07giờ trong nguyện đường của Nhà Thánh Martha, đã được trực tiếp truyền hình bởi truyền thông của Vatican.

Đức tin và đức cậy « đi cùng với nhau », Đức Giáo Hoàng nói tiếp, « bởi vì nếu bạn có đức tin, bạn chắc chắn rằng Chúa sẽ ban cho bạn điều bạn cầu xin. Và nếu Chúa để bạn chờ, bạn hãy gõ, gõ, gõ ; cuối cùng, Chúa sẽ ban cho bạn ân sủng ». Khi Chúa để chúng ta chờ, ngài giải thích, chính là « vì ích lợi của chúng ta » để chúng ta thấy cầu nguyện là điều « nghiêm chỉnh ». Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nói, phải có nhiều can đảm « để cầu nguyện và để ở trước mặt Chúa ».

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được ban ra bằng tiếng ý và chuyển biên bởi Radio Vatican.

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Người cha đó cầu xin sức khỏe cho con trai mình (x. Ga 4,43-54). Chúa hơi hắt hủi mọi người và cả người đàn ông này nữa : « Các ông mà không thấy dấu lạ, điềm thiêng, thì các ông đã chả tin đâu ! » (c.48). Viên quan này, thay vì im lặng và đứng yên, tiếp tục thưa với Người : « Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất » (c.49). Và Chúa Giêsu trả lời ông : « Ông cứ về đi, con ông sống » (c. 50). Đó là ba điều cần thiết để làm một sự cầu nguyện. Điều đâu tiên là đức tin : Nếu anh em không có lòng tin… ». Và quá nhiều khi, cầu nguyện chỉ bằng lời nói, bằng miệng, nhưng không đến từ đức tin của tâm hồn ; hay là đến từ một đức tin yếu ớt… Chúng ta hãy nghĩ đến một người cha khác, người cha có một đứa con trai bị quỷ ám, nhưng Chúa Giêsu trả lời ông « Mọi sự đều có thể đối với người tin » ; như người cha đã nói rõ rằng : « Tôi tin ! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi » (x. Mc 9,23-24). Đức tin trong cầu nguyện. Cầu nguyện với đức tin, cho dù chúng ta cầu nguyện ở ngoài [nơi thờ phượng], hay tôi đến đây, Chúa ở đó : tôi có lòng tin không hay chỉ là thói quen ?  Chúng ta hãy chú ý trong cầu nguyện : đừng rơi vào trong thói quen không ý thức rằng Chúa đang ở đó, rằng tôi đang thưa chuyện với Chúa và Người có thể giải quyết vấn đề cho tôi. Điều kiện đầu tiên cho một sự cầu nguyện đích thực, chính là đức tin.

Điều kiện thứ nhì mà đích thân Chúa Giêsu dạy cho chúng ta là sự kiên trì. Nhiều người cầu xin nhưng ân sủng không đến : họ không có sự kiên trì bởi vì thực chất, họ không cần ân sủng đó hay họ không có đức tin. Và đích thân Chúa Giêsu dạy cho chúng ta dụ ngôn của người đó đi tìm người hàng xóm để xin bánh mì vào lúc nửa đêm : sự kiên trì để gõ cửa (x. Lc 11,5-8). Hay bà góa, với ông quan tòa bất công : và bà nằn ni, nằn nì, nằn nì : đó là sự kiên trì (x. Lc 18,1-8). Đức Tin và lòng kiên trì đi cùng với nhau, bởi vì nếu bạn có đức tin, bạn chắc chắn rằng Chúa sẽ ban cho bạn điều bạn xin. Và nếu Chúa bắt bạn chờ đợi, bạn hãy gõ, gõ, gõ ; cuối cùng, Chúa sẽ ban cho bạn ân sủng. Nhưng điều này, Chúa không làm để chúng ta thèm muốn hay vì Người phán : « tốt nhất là để nó đợi », không. Người làm điều đó vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta coi việc cầu nguyện là nghiêm chỉnh. Coi cầu nguyện là điều nghiêm chỉnh, không phải như con vẹt ! bla bla bla rồi thôi… Chính Chúa Giêsu trách cứ chúng ta : « Đừng như dân ngoại họ tin vào sự hữu hiệu của cầu nguyện và trong những lời nói, nói thật nhiều » (x. Mt 6,7-8). Không. Ở đây, chính là sự kiên trì. Chính là đức tin.

Và điều thứ ba mà Chúa muốn trong cầu nguyện, chính là sự can đảm. Người ta có thể tự hỏi : có phải là phải có can đảm để cầu nguyện và để đứng trước mặt Chúa không ? Cần phải có. Can đảm ở đó để cầu xin bằng cách tiến lên, hay đúng hơn, gần như… – gần như, tôi không muốn nói, một sự ngỗ nghịch – nhưng gần như hăm dọa Chúa. Sự can đảm của ông Môsê trước mặt Thiên Chúa, khi Thiên Chúa muốn tiêu diệt dân chúng và làm cho ông thành người lãnh đạo của một dân khác. Ông nói « Không. Tôi, với dân » (x. Xh 32, 7-14). Can đảm. Sự can đảm của ông Ápraham, khi ông điều đình sự cứu độ của thành Sơđôm : « Và nếu có 30 người, và nếu có 25 người, và nếu có 20 người… » : ở đó, chính là can đảm (x. Gn 18, 22-33). Đức tính can đảm này, cần phải có nhiều.  Không chỉ để cho những hoạt động tông đồ, mà còn cho cầu nguyện nữa.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-les-trois-conditions-dune-vraie-priere-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.