Các Kitô hữu cùng nhau khẩn cầu « lòng thương xót cho nhân loại »

Một « Kinh Lậy Cha » phổ quát (bản dịch đầy đủ)

MARS 25, 2020 12:02 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

« Khẩn cầu lòng thương xót cho nhân loại », đó là điều mà các Kitô hữu trên toàn thế giới cùng nhau đọc « Kinh Lậy Cha » để cầu xin Thiên Chúa chấm dứt đại dịch, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết, với một cách nhấn nhắc nhớ những Kitô hữu tiên khởi trong Sách Tông Đồ Công Vụ : « cùng một lòng một trí »

Trước « Kinh Lậy Cha », trực tiếp nhờ các phương tiện truyền thông của Vatican, hôm thứ tư 25/3/2020, lúc 12 giờ trưa, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố vài câu để hô hào sự « tin cậy », từ thư viện của dinh giáo hoàng tại Vatican.

Đức Giáo Hoàng đã đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân, gia đình họ, các nhân viên y tế, các nhà cầm quyền, các lực lượng cảnh sát, các mục tử.

Sau đây là bản dịch từ tiếng Ý những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài đã đọc « Kinh Lậy Cha » bằng tiếng latinh.

AB

Tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Quý Anh Chị Em thân mến,

Ngày hôm nay, tất cả chúng ta, các Kitô hữu trên thế giới, chúng ta đã hẹn nhau để cùng nhau đọc Kinh Lậy Cha, kinh mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta.

Như các con cái tin cậy, chúng ta hướng về Cha. Chúng ta làm chuyện này mỗi ngày, nhiều lần trong một ngày ; nhưng vào giờ phút này, chúng ta muốn van xin lòng thương xót cho nhân loại đang bị thử thách nặng nề bởi đại dịch coronavirus. Và chúng ta cùng nhau làm việc này, các Kitô hữu của mọi Gíáo Hội và Cộng Đoàn, của mọi lứa tuổi, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân và gia đình của họ ; cho nhân viên đều trị và nhửng người trợ giúp họ ; cho các nhà cầm quyền, các lực lượng cảnh sát và những người thiện nguyện ; cho các đấng bậc của các cộng đoàn chúng ta.

Ngày hôm nay, nhiều người trong chúng ta mừng lễ Ngôi Lời Nhập Thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, khi, trong câu « Xin Vâng » của ngài, khiêm nhường và trọn vẹn, đã phản ánh câu « Xin Vâng » của Con Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phó thác với tất cả niềm tin cậy và tay Thiên Chúa và với một tấm lòng, một linh hồn, chúng ta cùng cầu nguyện :

Lậy Cha chúng con
ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện,
dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày
và tha nợ chúng con,
như chúng con cũng tha
kẻ có nợ chúng con,
xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Amen ».

Traduction de Zenit – Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/notre-pere-les-chretiens-implorent-ensemble-la-misericorde-pour-lhumanite/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.