« Tin Mừng về sự sống » – Bài Giáo Lý về sự thực hành thông điệp

« Văn hóa sự sống không phải là gia sản độc quyền của các Kitô hữu » (bản dịch đầy đủ)

MARS 25, 2020 16:02 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 25/3/2020

Trong ngày hôm nay khi Hội Thánh mừng Lễ Truyền Tin – Đức Giáo Hoàng nói « Sự nhập thể của Thiên Chúa » -, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tỏ lòng cảm phục « sự làm chứng thinh lặng » của tất cả những ai đã tận tụy phục vụ những người dễ bị tổn thương bởi cuộc khủng hoảng do coronavirus.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ sự cuộc triều kiến chung từ Thư Viện tông tòa của Vatican, bằng trực tiếp live stream, hôm thứ tư 25/3/2020, nhân Lễ Truyền Tin.

Ngài đã gián đoạn chuỗi Bài Giáo Lý về các Mối Phúc trong Tin Mừng thánh Mátthêu, để gợi lên mối liên hệ « chặt chẽ » giữa ngày Lễ Truyền Tin và thông điệp Tin Mừng về sự sống, Evangelium vitae, được ban ra bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cách đây 25 năm.

Các nhân viên điều trị « thực hiện Tin Mừng về sự sống, như Đức Maria, khi ngài vừa đón nhận truyền tin từ thiên sứ, đã đi giúp đỡ bà chị họ Elisabeth của ngài đang có nhu cầu ». « Sự sống mà chúng ta được kêu gọi để khuyến khích và bảo vệ, ngài nhấn mạnh, không phải một khái niệm trừu tượng, nhưng nó luôn thể hiện trong một con người bằng xương bằng thịt ».

Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh Tin Mừng về sự sống phải được loan báo « như một tin mừng », « trong bối cảnh của một trận đại dịch đang đe dọa sự sống nhân loại và kinh tế thế giới »

Theo Hội Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, « việc bảo vệ sự sống không phải là một chủ thuyết, chính là một thực tế, một thực tế nhân bản liên quan đến tất cả các Kitô hữu, chính xác bởi vì họ là Kitô hữu và bởi vì họ là những con người ». Ngoài ra, ngài nói tiếp, « văn hóa sự sống không phải là gia sản độc quyền của các Kitô hữu », mà « nó thuộc về tất cả những ai, đang ra sức xây dựng những quan hệ huynh đệ, công nhận giá trị của mỗi con người, kể cả khi con người này mỏng giòn và đau khổ.

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra bằng ting Ý.

HG

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Cách đây 25 năm, vào ngày 25/3, vốn là ngày lễ trọng trong Hội Thánh mừng sự Truyền Tin của Chúa, Thánh Gioan Phaolô II đã ban bố thông điệp Evangelium vitae, về giá trị và tính bất khả xâm phạm của sự sống con người.

Mối liên hệ giữa Truyền Tin và « Tin Mừng về sự sống » là chặt chẽ và sâu đậm, như Thánh Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh trong thông điệp của ngài. Ngày hôm nay, chúng ta tung ra lại giáo huấn này trong bối cảnh của trận đại dịch đang đe dọa sự sống nhân loại và kinh tế thế giới. Một tình trạng làm vang lên một cách còn khắt khe hơn nữa những lời qua đó khai mào thông điệp. Những lời đó đây : « Tin Mừng về sự sống nằm trong trung tâm thông điệp của Chúa Giêsu. Được nhận mỗi ngày bởi Hội Thánh với yêu thương, nó phải được loan báo với sự can đảm và trung thành như một tin tốt cho mọi người của mọi thời đại và của mọi văn hóa » (s.1).

Như mọi sự loan truyền Tin Mừng, về tin này trước hết cũng phải chứng minh. Và tôi nghĩ tới, với lòng biết ơn đối với sự làm chứng thầm lặng của mọi người đang, bằng nhiều cách, đã ra sức phục vụ các bệnh nhân, những người già, những người cô đơn và nghèo khó nhất. Họ thực hành Tin Mừng về sự sống, như Đức Maria, khi ngài vừa đón nhận truyền tin từ thiên sứ, đã đi giúp đỡ bà chị họ Elisabeth của ngài đang có nhu cầu.

Quả vậy, sự sống mà chúng ta được kêu gọi để khuyến khích và bảo vệ không phải một khái niệm trừu tượng, nhưng nó luôn thể hiện trong một con người bằng xương bằng thịt : một em bé vừa được thụ thai, một người nghèo bị gạt ra ngoài lề xã hội, một bệnh nhân đơn độc và nản lòng hay ở giai đoạn chót, người nào đó đã mất việc làm hay không thể tìm được việc làm, một người di dân bị từ chối và bị nhốt vào trại tập trung… Sự sống thể hiện cụ thể trong con người.

Mọi con người đều được kêu gọi bởi Thiên Chúa để hưởng thụ sự viên mãn của cuộc đời ; và vì con người được ký thác cho sự ân cần từ mẫu của Hội Thánh, mọi đe dọa đến phẩm giá và sự sống con người không thể không được dội lại trong trái tim của Hội Thánh, trong « lòng » từ mẫu của Hội Thánh. Theo Hội Thánh, việc bảo vệ sự sống không phải là một chủ thuyết, chính là một thực tế, một thực tế nhân bản liên quan đến tất cả các Kitô hữu, chính xác bởi vì họ là Kitô hữu và bởi vì họ là những con người.

Những xúc phạm đến phẩm giá và sự sống con người khốn nỗi vẫn còn tiếp tục trong thời đại chúng ta, vốn là thời đại của nhân quyền phổ quát ; trái lại, chúng ta đối mặt với những đe dọa mới và những thứ nô lệ mới, và các nền luật pháp không phải lúc nào cũng bảo vệ được sự sống con người yếu đuối và dễ tổn thương nhất.

Thông điệp của Evangelium vitae hơn lúc nào hết vẫn mang tính thời sự. Xa hơn những tình trạng khẩn cấp, như tình trạng mà chúng ta hiện đang trải nghiệm, cần phải hành động trên bình diện văn hóa và giáo dục để truyền đạt cho các thế hệ tương lai một thái độ liên đới, chăm sóc, đón tiếp, biết rõ rằng văn hóa sự sống không phải là gia sản độc quyền của các Kitô hữu, mà nó thuộc về tất cả những ai ra sức xây dựng các quan hệ huynh đệ, công nhận giá trị của mỗi con người, kể cả khi con người này mỏng giòn và đau khổ.

Quý Anh Chị Em thân mến, mọi sự sống con người, độc nhất và không thay thế được, có giá trị tự thân và làm thành một giá trị vô giá. Điều này phải không ngừng được tái truyền giảng, với sự can đảm của lời nói và can đảm của hành động. Điều này mời gọi tình liên đới và tình yêu thương huynh đệ cho đại gia đình nhân loại và cho mỗi thành viên của nó.

Bởi vậy, với Thánh Gioan Phaolô II, người đã viết thông điệp này, tôi lập lại với ngài, với một sự xác tín mới mẻ, lời kêu gọi ngài đã gửi cho tất cả mọi người cách đây 25 năm : « tôn trọng, bảo vệ, yêu mên và phục vụ sự sống, mọi sự sống con người ! Chỉ trên con đường này bạn mới sẽ tìm được công lý, sự phát triển, sự tự do đích thực, hòa bình và hạnh phúc ! » (Evangelium vitae, 5).

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/levangile-de-la-vie-catechese-sur-la-mise-en-oeuvre-de-lencyclique-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.