Giáo Triều Rôma – Đức Giáo Hoàng họp các bộ trưởng

Giải tỏa từng bước cách ly đã bắt đầu tại Ý

MAI 04, 2020 16:55 ANNE KURIANPAPE FRANÇOISROME

Buổi họp với các bộ trưởng thuộc giáo triều

Trong buổi sáng ngày 04/5/2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ tọa một cuộc họp các vị đứng đầu các thánh bộ của giáo triều Rôma tại Vatican, Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo mà không cho biết chi tiết chương trình nghị sự của buổi họp.

Theo truyền thống, Đức Giáo Hoàng chủ tọa một cuộc họp tương tự hai lần trong một năm. Cuộc họp này diễn tra trong bối cảnh đặc biệt, giữa trận đại dịch Coronavirus Covid-19, trong lúc mà sự giải tỏa cách ly từng bước đã bắt đầu tại Ý.

Tại Vatican, các biện pháp đã được đưa ra cho các công nhân viên cho đến ngày 03/5/2020 : thời khóa biểu được điều chỉnh, làm việc từ xa, vv…

Các cuộc tụ họp còn bị cấm, nên Đức Giáo Hoàng chủ sự các buổi triều kiến chung và các buổi đọc Kinh Truyền Tin bằng truyền hình trực tuyến, từ Thư Viện của dinh giáo hoàng.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/curie-romaine-reunion-du-pape-avec-les-chefs-de-dicasteres/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.