Nhà Thánh Martha – Đi từ bóng tối qua ánh sáng

Không sợ ánh sáng của Chúa Giêsu

MAI 06, 2020 18:34 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Sau đây là bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày thứ tư 06/5/2020 trong Nhà Thánh Martha được dịch từ tiếng Ý và phổ biến trên trang Vatican News.

Trong bài giảng của ngài, Đức Giáo Hoàng đã bình giảng bài Phúc Âm ngày hôm nay (x. Ga 12,44-50) trong đó Chúa Giêsu tuyên bố : « Tôi là ánh sáng đến thế gian, đế bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết ».

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đoạn Phúc Âm này của thánh Gioan cho chúng ta thấy sự thầm kín có giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Chúa Giêsu đã làm điều mà Chúa Cha sai Người làm. Và Người nói rõ sứ vụ của Người : ‘‘Tôi đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối’’. Người tỏ mình ra như một ánh sáng. Sứ vụ của Chúa Giêsu là thắp sáng và Người đích thân phán rằng : ‘‘Tôi là anh sáng thế gian’’. Ngôn sứ Isaia đã nói tiên tri về ánh sáng này : ‘‘Dân chúng đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng’’. Đó là lời hứa của ánh sáng sẽ soi sáng muôn dân. Sứ vụ của các thánh tông đồ cũng là mang ánh sáng, cũng như khi thánh Phaolô đã nói rằng ngài đã được chọn để soi sáng, để mang đến ánh sáng đó vốn không phải là ánh sáng của ngài ; mà là ánh sáng của một Đấng khác. Đó là sứ vụ của Chúa Giêsu và của các thánh tông đồ : soi sáng, bởi vì thế gian đang ở trong bóng tối.

Thảm kịch của ánh sáng Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, là nó đã bị từ chối, như thánh Gioan đã nói ở đầu sách Phúc Âm : « Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Họ thích bóng tối hơn ánh sáng’’. Quen với bóng tối, sống trong bóng tối : họ không biết chấp nhận ánh sáng, họ không thể ; họ là nô lệ của bóng tối. Và đó sẽ là cuộc đấu tranh của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói tiếp : soi sáng, mang đến ánh sáng làm cho chúng ta nhìn thấy mọi vật đúng như thực trạng, nó làm cho chúng ta nhìn thấy sự tự do, nó làm cho chúng ta nhìn thấy được sự thật : với ánh sáng của Chúa Giêsu.

Thánh Phaolô đã làm cuộc trải nghiệm đi từ bóng tôi sang ánh sáng, khi Chúa đã gặp ngài trên con đường Damas. Ngài đã bị lòa mắt. Với phép Rửa, ngài đã tìm lại được ánh sáng : ngài đã làm cuộc trải nghiệm đi từ bóng tối trong đó ngài đang ở, qua ánh sáng. Đó cũng là sự vượt qua của chúng ta, mà chúng ta đã nhận được trong bí tích Rửa Tội : bởi vậy phép Rửa đã được gọi, vào những thế kỷ đầu, là ‘‘soi sáng’’, bởi vì bí tích ban cho ánh sáng và bởi vậy trong lễ Rửa Tội, một ngọn nến thắp sáng đã được trao cho cha mẹ bởi vì đứa nhỏ, em bé gái, được thắp sáng : Chúa Giêsu mang đến ánh sáng.

Nhưng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô còn nhận xét, dân của Người đã chối bỏ Người. Họ đã quá quen với bóng tối đến nỗi ánh sáng làm họ chóa mắt và đó là thảm trạng của tội lỗi chúng ta : tội lỗi làm chúng ta mù lòa và chúng ta không thể chịu nổi ánh sáng. Mắt chúng ta bị bệnh. Chúa Giêsu nói rõ điều này, trong Phúc Âm theo thánh Mátthêu : ‘‘nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối’’. Và ‘‘Nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào ?’’. Sự xám hối là vượt từ bóng tối qua ánh sáng. Nhưng những điều gì làm cho mắt bị bệnh, những con mắt của đức tin và bị mù lòa ? Những thói hư tật xấu, tinh thần thế tục, tính kiêu ngạo.

Ba điều này, Đức Giáo Hoàng bảo đảm, thúc đẩy các bạn hợp tác với những kẻ khác để ở lại trong bóng tối. Người ta thường nói đến xã hội đen mafia : đúng là thế. Nhưng có những xã hội đen tinh thần, có những xã hội đen tại gia : đó là một sự tìm kiếm ai đó khác để che dấu và ở lại trong bóng tối. Không dễ dàng gì sống trong ánh sáng. Ánh sáng làm cho chúng ta thấy bao nhiêu chuyện xấu xa trong chúng ta mà chúng ta không muốn nhìn thấy : những trụy lạc, những tội lỗi… Chúng ta hãy nghĩ đến những thói hư tật xấu của chúng ta, chúng ta hãy nghĩ tới sự kiêu ngạo của chúng ta, chúng ta hãy nghĩ tới tinh thần thế tục của chúng ta : những cái đó làm cho chúng ta mù lòa, chúng làm cho chúng ta xa rời ánh sáng của Chúa Giêsu.

Nhưng nếu chúng ta nghĩ tới những điều đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói thêm, chúng ta sẽ không tìm thấy bức tường, không ; chúng ta sẽ tìm được lối ra, vì chính Chúa Giêsu đã phán rằng Người là ánh sáng : ‘‘tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian’’. Chính Chúa Giêsu, Anh Sáng, đã phán : ‘‘Con hãy có can đảm : con hãy để con được soi sáng, con hãy để con thấy được con có cái gì trong lòng, vì chính Thầy sẽ làm con đi tới, sẽ cứu độ con. Thầy không xét xử con. Thầy cứu con’’. Chính Chúa cứu độ chúng ta khỏi bóng tối mà chúng ta có ở trong lòng, khỏi bóng tối của cuộc sống hàng ngày, của đời sống xã hội, của cuộc đời chính trị, cuộc đời quốc gia và quốc tế… biết bao bóng tối và Chúa cứu độ chúng ta. Nhưng Người yêu cầu chúng ta hãy nhìn chúng trước đã, yêu cầu chúng ta có can đảm nhìn những bóng tối của chúng ta để cho ánh sáng của Chúa có thể đi vào và cứu độ chúng ta. Chúng ta đừng sợ Chúa, Đức Giáo Hoàng kết luận, Người rất nhân lành, Người dịu hiền, Người gần gũi chúng ta. Người đã đến để cứu chúng ta. Chúng ta đừng sợ ánh sáng của Chúa Giêsu.

© Vatican News

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp trên trang của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-passer-de-lobscurite-a-la-lumiere-2/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.