Trường hợp Covid-19 thứ 12 tại Vatican

Tuyên bố của ông Matteo Bruni

MAI 07, 2020 17:54 MARINA DROUJININAÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN

Thành quốc Vatican – Wikimedia commons

Một trường hợp Covid-19 thứ 12 đã được ghi nhận tại Vatican, ông giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Matteo Bruni thông báo, ngày 06/5/2020, trong một bản thông cáo báo chí bằng tiếng Ý.

Đây là một công nhân viên của Tòa Thánh « đang làm việc cách xa từ những ngày đầu tháng 3/2020 » và vẫn « ở cách ly » tại gia « khi những triệu chứng xuất hiện ».

Trước khi trở lại làm việc tại nhiệm sở, ông giám đốc cho biết, người này đã được thử nghiệm dương tính bởi Phòng Y Tế và Vệ Sinh của Vatican và « hiện đang trong tình trạng theo dõi tại gia ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/un-12e-cas-de-covid-19-au-vatican/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.